Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties13

Zorgverzekeraars ontspringen de dans

Mark van Dorresteijn
De zorgverzekeraars zullen deze kabinetsperiode niet meer risico gaan lopen op de inkoop van ziekenhuiszorg. Dat blijkt uit interne stukken van het ministerie van VWS.
Zorgverzekeraars ontspringen de dans

Het meer risicodragend maken van de verzekeraars is een wens van de Tweede Kamer. Uit de stukken valt op te maken dat de Kamer nog even geduld moet hebben. Het afschaffen van de ex-post risicoverevening is onderdeel van de langetermijnagenda van het ministerie. Pas in 2015 moet de afschaffing een feit zijn. Minister Schippers van VWS houdt vast aan de invoering van het DOT-systeem, het nieuwe financieringssysteem per 1 januari 2012. Ook wil zij een overgangsperiode van drie jaar om de invoering in goede banen te leiden. Aan het begin van deze periode wordt het grootste deel van de ziekenhuisuitgaven gebudgetteerd. Deze budgettering wordt geleidelijk afgebouwd. Dit overgangsmodel, het zogenoemde Z-waardemodel, is ontwikkeld onder voormalig minister Ab Klink.

Toename risico’s

Klink legt in het Zorgvisie magazine dat vandaag verschijnt uit waarom een goed begeleide transitiefase noodzakelijk is en waarom de ex-post verevening vooralsnog intact moet blijven. “De ex-post verevening kan niet worden afgeschaft vanwege alle onzekerheden die gepaard gaan met de invoering van de prestatiebekostiging”, stelt Klink. “Er ontstaat een nieuwe relatie tussen kosten, type dbc’s en patiëntenkenmerken. Als je toch de ex-post verevening afbouwt, nemen de risico’s voor de verzekeraars dermate toe dat ze waarschijnlijk met flinke premieopslagen komen.” Hij waarschuwt voor een prestatiebekostiging die puur op contacten is gericht in combinatie met het uitkeren van winst. De oud-minister breekt een lans voor prestatiebekostiging die de kwaliteit van de zorg als uitgangspunt neemt.

Marktwerking

Ook minister Schippers wil dat instellingen die meer kwaliteit bieden en doelmatiger werken daar de vruchten van plukken. De afgelopen weken protesteerden met name de zelfstandige behandelcentra tegen het overgangsregime van drie jaar. De kritiek is dat tijdens deze periode alle marktwerking ongedaan wordt gemaakt. De klinieken hebben de afgelopen jaren een forse groei doorgemaakt. Ze hebben flink geïnvesteerd in extra capaciteit. Doordat de omzetten straks worden bevroren, kunnen de investeringen niet worden terugverdiend. (Zorgvisie – Eric Bassant)

Lees ook:

VWS wil snel af van risicoverevening

Prestatiebekostiging hangt aan zijden draadje

Complete revalidatiezorg in 2012 naar zorgverzekeraars

Zorgvisie magazine

Interesse in meer achtergronden? Word nu abonnee van Zorgvisie.

13 REACTIES

 1. Heb de laatst voorbije jaren de commercialisering van de zorg als een afvalrace ervaren, worden de investeringen te hoog,dan val je af.Voor jouw staan tientallen in de rij te popelen,die de plaats van jou in willen nemen.
  Net dat mentaliteitsgevoel zowel naar zorg als patiënt(empathie) ontbreekt nou net in de zorg voor hetgeen ik nog zou willen vechten!
  Voor een bonus in de zorg wil ik niet werken!Dan had ik voor de handel gekozen!
  Dit predik ik al jaren, maar solidariteit van zorgverleners,waardoor ze een vuist kunnen maken, ontbreekt!

 2. Lees alle reacties
 3. Deadly Spin
  An Insurance Company Insider Speaks Out on How Corporate PR Is Killing Health Care and Deceiving Americans
  By Wendell Potter
  November 2010
  $26.00
  288 pp
  6.125 x 9.25 in
  Hardcover
  ISBN-13: 9781608192816
  ISBN-10: 1608192814
  “My name is Wendell Potter, and for twenty years I worked as a senior executive at health insurance companies. I saw how they confuse their customers and dump the sick-all so they can satisfy their Wall Street investors.”-Senate testimony, June 24, 2009
  Wendell Potter is the insurance industry’s worst nightmare.
  In June 2009, Wendell Potter made national headlines with his scorching testimony before the Senate panel on health care reform. This former senior VP of CIGNA explained how health insurers make promises they have no intention of keeping, how they flout regulations designed to protect consumers, and how they skew political debate with multibillion-dollar PR campaigns designed to spread disinformation.
  Potter had walked away from a six-figure salary and two decades as an insurance executive because he could no longer abide the routine practices of an industry where the needs of sick and suffering Americans take a backseat to the bottom line. The last straw: when he visited a rural health clinic and saw hundreds of people standing in line in the rain to receive treatment in stalls built for livestock.
  In Deadly Spin, Potter takes readers behind the scenes to show how a huge chunk of our absurd healthcare spending actually bankrolls a propaganda campaign and lobbying effort focused on protecting one thing: profits. Whatever the fate of the current health care legislation, it makes no attempt to change that fundamental problem.
  Potter shows how relentless PR assaults play an insidious role in our political process anywhere that corporate profits are at stake-from climate change to defense policy. Deadly Spin tells us why-and how-we must fight back.
  ——————————————————————————–
  Advance Reviews for Deadly Spin:
  “Wendell Potter is a straight shooter — and he hits the bulls-eye here with an expose of corporate power that reveals why real health care reform didn’t happen, can’t happen, and won’t happen until that power is contained.” —Bill Moyers
  “Wendell Potter transformed the national debate over health care when he stood up and told the truth about the health insurance industry. By breaking the insurance industry’s code of silence and explaining to his fellow Americans how health insurance companies put profits ahead of patient care, Wendell showed extraordinary courage. The compelling story of Wendell’s conversion from a health care executive to an outspoken reform advocate is essential reading for anyone trying to understand the American health care system.”—Senator Jay Rockefeller of West Virginia
  “The recently passed health care bill did many good things, including make health insurance available to more Americans and restrain some of the most egregious practices of the health insurance industry. It also forced more people to become customers of that industry. What the bill did not do is reform the healthcare system. Wendell Potter explains why not, and what went wrong.”—Howard Dean
  Bedenk dat Nederlandse Zorgverzekeraars in niets verschillen met de Amerikaanse collegae. CZ werkt dan ook al enige jaren nauw samen met een Amerikaanse gigant. De PR van de Nederlandse zorgverzekeraars dat zij zonder winstoogmerk werken en dus in het belang van de verzekerden opereren is bijzonder vals als je doorhebt dat zonder winstoogmerk niet wil zeggen zonder winst; ieder bedrijf in de kapitalistische wereld moet winst maken, de verzekeraars mogen het echter niet uitkeren. Zij potten het dus maar op voor moeilijke tijden. De drijfveer voor bedrijven met en zonder winstoogmerk zijn exact hetzelfde.
  Afschaffing van de tussenlaag private verzekeraars is de eerste actie die het gezonde verstand zegt dat de bestuurders in dit land moeten doen. Private verzekeraars mogen voor eigen risico en rekening blijven bestaan, de inwoners van dit land zijn van rechtswege allen verzekerd via het nationaal ziekenfonds. Degenen die extra willen of particulier mogen dat naar eigen inzicht doen. Basis blijft via het nationale ziekenfonds en inning via de belastingdienst. Opt out is er niet bij. Iedereen draagt naar draagkracht zijn/haar steentje bij. De Denen hebben al 50 jaar een nationaal verzekeringssysteem en hebben daarbij het NHS syndroom voorkomen. Wat de Denen kunnen, kunnen de Nederlanders ook, maar dan wel consequent en voor de komende 50 jaar. Dat is de les van de OESO.
  In 2003 beval de OESO al het invoeren van een publiek stelsel in wegens de bewezen solidariteit, bewezen toekomstbestendigheid en bewezen mogelijkheid voor het openbaar bestuur om ingrepen te plegen.
  Na 4 jaar heeft Nederland in de gaten dat de OESO het bij het rechte eind had.
  De zorgverzekeraars ontspringen de dans dient dan ook op een andere manier te worden gelezen; zij blijven hun feestje zonder nieten houden zolang de Nederlandse Overheid te laf blijft om een publiek stelsel naar Deens Model in te voeren.
  Wendell Potter’s boek is een aanbeveling om in te zien dat de SpinDoctors van de Nederlandse Zorgverzekeraars hun mosterd in de USA hebben gehaald en nog steeds met succes.

 4. Als oplossing kunnen de behandelaars en zorgverleners met zorgverzekeraars het beste geen contracten aangaan!
  Ze hangen, als je al jaren in de gezondheids meedraait,nog teveel aan certificaten en keurmerken en bij niet eraan voldoen val je meteen terug in een regressie-tarief!
  Hier word je toch even niet vrolijk van!

 5. De OESO heeft in december 2010 een aantal rapporten gepubliceerd met oa vergelijkingen tussen de verschillende zorgstelsels binnen de OESO landen. De administratieve lasten behoren in Nederland tot de hoogste binnen de OESO; 8% van de kosten van de zorg. Private zorgstelsels zoals Zwitserland, Nederland en de USA hebben altijd een hogere administratieve last dan publieke stelsels zoals de Deense of Finse. Daar bedragen de kosten 1 tot 2% van de totale kosten. Omgerekend zou Nederland met overname van het Deense Nationale Ziekenfondssysteem een bedrag van 5 miljard euro kunnen besparen. Echter, publieke zorgstelsels hebben ook hun eigen inherente problemen. De NHS wordt in Nederland altijd als schrikbeeld naar voren gehaald als het model van een publiek stelsel. Goedkope populistische praat zonder kennis van zaken.
  Belangrijkste les van de OESO is dan het in feite niet uitmaakt welk soort zorgstelsel een land doorvoert als het maar consequent wordt doorgevoerd en goed wordt gemanaged. Het Nederlandse stelsel wordt per jaar op de schop genomen en is daarmee per definitie slecht gemanaged, ondanks het record aantal stuurlui aan de wal. Het hinken op twee gedachten is de nekslag van het nederlandse zorgstelsel; ‘stuck in the middle” volgens de analyse van de Overheid zelf.
  Afschaffen van de risico verevening achteraf, de ex poste, is geen oplossing van de problemen. Experts zijn daar mordicus tegen. Verdiep je in de essentie van zorg en de essentie van verzekeren en je ziet direct het probleem. Dat probleem is in de USA zichtbaar; verzekeraars zijn gewoon commerciële bedrijven die winst moeten maken om zelf te kunnen overleven. Voor een vast bedrag per jaar de kosten van een in principe constant muterend organisme dat de mens in essentie is overnemen zonder de optie de verschillende mutaties te “verevenen” tussen andere zorgverzekeraars leidt tot risico selectie, uitsluiting, uitstel van zorg, afstel van zorg, afwentelen van zorg op derden, bijvoorbeeld buitenlandse zorgverleners, afwentelen van risico op onderliggende zorgaanbieders die zelf ook geen kant meer opkunnen dan zorg onthouden, zorg uitstellen e.d.
  Het smoesenboek zal worden opengetrokken.
  Verzekeren is omslaan van risico’s. Hoe groter het aantal personen waarover de risico’s kunnen worden omgeslagen, hoe geringer het risico wordt.
  De meeste OESO landen hebben dan ook gekozen voor een publiek zorgstelsel. De scandinavische landen laten zien hoe je dat moet doen zonder een tweede overheidsapparaat in het leven te roepen.
  De roep van de Tweede Kamer en sommige Nederlandse experts om de ex poste risico verevening af te schaffen is dan ook tekenend voor het ontbreken van ook maar enig gezond verstand bij die Tweede Kamerleden en het papagaaigedrag van die experts, mogelijk zelfs incompetentie van die experts.
  De ieder voor zichzelf en God voor ons allen mentaliteit gaat ons nog flink opbreken.
  Nederland valt langzaam terug naar vooroorlogse toestanden en dat geheel onnodig. Dat maken de rapporten van de OESO klip en klaar duidelijk.

 6. Zorgverzekeraars denken niet mee maar tegen. In de GGZ worden telefonische of e-mail begeleidingscontacten niet als behandelcontacten gezien. De eis om een certificaat te hebben wordt belangrijker gevonden dan cliëntwaardering. Inzicht in bedrijfsprocessen lijkt meer interesse te krijgen dan door professionals geïndiceerde aangepaste zorg. De beoordeling gebeurt vaak door niet medisch geschoolden. Cijfers zij belangrijker dan menswaardige zorg. Ik ben niet blij met de ontwikkelingen.

 7. Kan iemand me vertellen wat die zorgverzekeraars nu ook al weer toevoegden? Het rondpompen van het geld kost miljarden en de staat bepaalt de tarieven uiteindelijk toch. Is het het veel goedkoper om een inkomensafhankelijke premie door de belastingdienst in te laten houden i.p.v. een private organisatie met winstoogmerk als middleman te laten bestaan?

 8. Je wilt niet weten hoeveel onbenullige regeltjes de verzekeraars opleggen aan specialisten (stapels papieren, goedkeuring voor consulten, enorme administratieve rompslomp) en apothekers (elke 6 mnd weer nieuw preferentiebeleid, elke verzekeraar een ander beleid waardoor een apotheek van elk soort middelen 6 varianten in voorraad moet houden)
  Trust me: i know

 9. @Bill: nonsens. Het meeste wordt bepaald door de NZa en bv via het amendement Schippers die de patient vrije artsenkeuze geeft maar meteen ook debet is dat inefficiente en kwalitatief matige zorg in stand gehouden blijft. Risico moet daarom alleen gelopen worden over zaken die men zelf kan beinvloeden. Nederland kiest voor dichtgetimmerde marktwerking binnen de kleinste marges. Een beetje als Ford die destijds elke kleur auto model T-Ford kon leveren mits zwart.

 10. Leuk voor die verzekeraars: zij hebben alle macht in handen, zij bepalen nagenoeg alle regeltjes waarnaar de specialisten en ziekenhuizen en apothekers zich maar dienen te schikken om in de gratie te vallen en nu worden ze ook nog eens extra beschermd.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.