Home 2019

Laatste artikelen

Tips voor wachttijdondersteuning ggz

Er is veel behoefte aan ondersteuning tijdens de wachttijd op een ggz-behandeling. Daarin kan bijvoorbeeld aansluiting worden gezocht op het sociaal domein. De behandeltijd in de ggz kan hier zelfs mee worden verkort. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Landelijke Stuurgroep Wachttijden in de GGZ.
Personeel

s Heeren Loo richt pijlen op behoud medewerker

Door de nieuwe snelle wervingsmethode trekt ’s Heeren Loo nog altijd duizenden sollicitanten per jaar. Veel daarvan zijn zij-instromers. Hoewel die hard nodig zijn, hebben ze veel begeleiding nodig. Met een nieuwe arbeidsmarktcampagne wil ’s Heeren Loo daarom ook medewerkers behouden.

De waarde van online reviews

Online beoordelingen door patiënten: de zorgsector staat er nog wat aarzelend tegenover. Toch kunnen de reviews zowel arts als patiënt helpen.
Ouderenzorg

Specialist ouderengeneeskunde naar Zorgverzekeringswet

Geneeskundige zorg die specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijke gehandicapten in de thuissituatie verlenen, gaat per 2020 naar de Zorgverzekeringswet (ZVW). Dat betekent dat de artsen zorg die ze in de wijk leveren voortaan zelf mogen declareren bij zorgverzekeraars
Bekostiging
ggz, crisisdiensten

Verzekeraars hebben weinig inzicht in transgenderzorg

Omdat niet alle aanbieders van transgenderzorg op dezelfde manier declareren, is het voor zorgverzekeraars lastig om alle transgenderzorg als zodanig te identificeren. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Bruins, waarin hij ingaat op vragen van de Tweede Kamer over het onderwerp.
E-health
Berend de Vries

Blog: Patiëntendossiers in de cloud: wat mag dan wel?

De minister van VWS laat onderzoeken of patiëntendossiers mogen worden opgeslagen in de cloud. Berend de Vries raadt het af, in een vervolg op zijn recente bijdrage over het onderwerp.

Mensen hebben waarden, machines niet’

Jeroen van den Hoven, hoogleraar Ethiek en Technologie in Delft, waarschuwt voor de gevaren van AI in de zorg. Te weinig of te veel gegevens bijvoorbeeld, of verzekeraars die precies willen weten wanneer je doodgaat.
Personeel

Het allermoeilijkste is de statushouders bereiken

Vanwege de tekorten op de arbeidsmarkt is werken met erkende vluchtelingen een interessante optie voor zorginstellingen. Maar statushouders alleen al bereiken, is lastig. Zuyderland Zorgcentra heeft een framewerk gemaakt met daarin alle benodigde stappen om te komen tot een baan in de zorg voor statushouders.
Value based healthcare
Het nieuwe gebouw van Karolinska universiteitsziekenhuis in Stockholm. Foto: Carin Tellström

Karolinska struikelend op weg naar verwacht succes

Karolinska Universiteitsziekenhuis heft vakgroepen op en organiseert de zorg thematisch in 170 zorgpaden. De ‘value driven healthcare’-revolutie inspireert, maar is niet af. Verslag van een studiereis.