Home 2019

Laatste artikelen

Bekostiging
Verloskundigen gaan meer verdienen

Kraamzorg zit vast in vicieuze cirkel’

De kraamzorgsector verkeert in zwaar weer: bijna alle kraamzorgorganisaties in Nederland draaien verlies en dit lijkt allemaal alleen maar erger te worden. De tarieven moeten omhoog om de vicieuze cirkel waarin de sector zich bevindt te doorbreken, stelt Corina Munts van de brancheorganisatie Bo Geboortezorg.
Regeldruk

Bij ontregelen kritisch blijven op verschil tussen woord en daad’

De behoefte aan zekerheid is één van de hardnekkigste hindernissen bij het opruimen van onnodige regels in de zorg. Die behoefte is een gevolg van de neiging van de overheid om steeds meer maatschappelijke taken aan de markt over te laten, stelt Kees Kraaijeveld.
Personeel

Tips voor zorgbestuurders: jonge medewerkers werf je zo

Hoe zet je je zorginstelling in de kijker, zodat jonge zorgmedewerkers je vinden? PR-bureau De Wolven heeft diverse opdrachtgevers die jongeren aanspreken, en heeft de zomercampagne voor zorginstelling De Zorgcirkel bedacht. Anne van den Nulft van De Wolven geeft tips.
Gehandicaptenzorg

In gehandicaptenzorg is veel maatwerk mogelijk’

Er zijn genoeg mogelijkheden voor maatwerk in gehandicaptenzorg. De meerzorgaanvraag kan en moet echter wel minder bureaucratisch en administratief luwer. Dat stelde minister Hugo de Jonge donderdagmiddag tijdens het algemeen overleg gehandicaptenbeleid. 'Ik denk dat er ongelooflijk veel zorg op maat mogelijk is.'
Bekostiging

Minister: ‘Keuzevrijheid in jeugdhulp is niet zaligmakend’

Minister De Jonge wil af van de open house constructie en lokaal de inkoop van jeugdzorg anders gaan organiseren. Hij wil omzetgaranties gaan geven aan jeugdzorgaanbieders om zo in plaats van concurrentie, juist de samenwerking tussen aanbieders te bevorderen.
E-health
Future Health Index

Patiënten die hun data delen zijn tevredener over de zorg

Patiënten die zelf hun elektronische dossiers kunnen inzien, zijn meer bereid om hun medische gegevens met zorgverleners te delen. Vervolgens geven ze de ontvangen zorg een hogere waardering. Dit blijkt uit de Future Health Index 2019.
Thuiszorg

Tzorg: Wmo-tarieven zijn onvoldoende in helft gemeenten

In de helft van de gemeenten waar de grootste aanbieder van huishoudelijke hulp Tzorg werkt, zijn de Wmo-tarieven nog steeds niet voldoende om de kosten te dekken. Vooral de indexatie van prijzen is een probleem. Tzorg-directeur Marianne de Winter: ‘Gemeenten hebben het moeilijk vanwege de tekorten op de jeugdzorg, maar daar mogen wij niet de dupe van worden.’
Ggz
Hugo de Jonge van VWS

IGJ moet lerend toezicht houden in eerste jaar Wzd’

In het overgangsjaar dat minister de Jonge voorstelt voor de Wet Zorg en Dwang (Wzd), vraagt hij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) om een lerende rol aan te nemen als toezichthouder.
Personeel

Pilot met Griekse stagiairs levert dertien nieuwe zorgmedewerkers op

Zorgorganisatie Pleyade verwelkomt dertien Griekse zorgmedewerkers met een contract van twee jaar. De zorgmedewerkers zijn in Griekenland gediplomeerde hbo-verpleegkundige. Ze maakten via een stage of vakantiewerk vorig jaar kennis met de Nederlandse zorgorganisatie. ‘Iedereen is enthousiast.’