Home 2019

Laatste artikelen

Zorginkoop

Samenstelling verzekerdenpopulatie bepaalt resultaat zorgverzekeraars

Meer dan het zorginkoopbeleid bepaalt de samenstelling van de verzekerdenpopulatie het resultaat van zorgverzekeraars. Verzekeraars anticiperen daarop door verlieslatende collectiviteiten af te stoten. Dat blijkt uit een analyse van openbare bronnen door onderzoeksbureau Equalis.
E-health

Zorg op de juiste plek, én op het juiste moment’

‘Het gaat om zorg op de juiste plek én op het juiste moment’. Dat zegt voormalig CEO Randall Moore van Mercy Virtual.
Personeel

Blog: Zelfmanagement, de verpleegkundige stem bij Dianet

Wendela Hingst, voorzitter rvb Dianet
Verpleegkundigen in de chronische zorg aarzelen om hun stem in bestuursgelederen te laten horen. Als de raad van bestuur hun invloed op het beleid goed organiseert, heeft dat positief effect op de sfeer en de retentie.
Financieel management

Banken: winstuitkering noodzakelijk voor innovatie in de zorg

NVB
Om de kwaliteit van de zorg op peil te houden is het noodzakelijk winstuitkering in ziekenhuizen mogelijk te maken. Dat stelt het visiedocument Van bricks naar clicks van de Nederlandse Vereniging van Banken.
Preventie

Nationale Diabetes Challenge zoekt financiering

Bas van de Goor (midden), initiator van het wandelevenement Nationale Diabetes Challenge, in actie in Sleeuwijk.
Iedereen is laaiend enthousiast over de gezondheidswinst van de Nationale Diabetes Challenge. Maar een structurele financiering ontbreekt nog steeds voor het wandelevenement van Bas van de Goor.
Persoonlijk zorgdossier

Bruins: ‘Er had één hoofdlijnenakkoord moeten komen’

Minister Bruins
Achteraf had minister Bruins liever één groot hoofdlijnenakkoord voor de zorg afgesloten.
Governance

Klaas Meersma: Ambtelijke obesitas bij NZa en IGJ

Klaas Meersma
Met een publiciteitscampagne bepleiten de NZa en IGJ uitbreiding van hun eigen bevoegdheden. Deze toezichthouders willen goed bestuur in de zorg gaan handhaven. Daarvoor moet een nieuw wettelijk kader komen. Geen goed idee, vindt Klaas Meersma.
Bekostiging

Blog: Minder marktwerking, meer regenbogen in de zorg

emeritus hoogleraar Guus Schrijvers over betaalbare acute zorg
Dit jaar pleit minister Hugo de Jonge voor terugdringing van marktwerking vanwege het geringe effect op de kosten en kwaliteit van zorg. Hier volgt mijn bijdrage aan het debat over zin en onzin van marktwerking.
Thuiszorg

Afschaffen aanbesteden in Wmo lijkt kansloze missie’

Tim Robbe
Afschaffen van het aanbesteden in de Wmo vormt een enorme inperking van de keuzevrijheid van patiënten en werknemers, vindt aanbestedingsexpert Tim Robbe. Het creëren van monopolisten in wijken zal het kostenprobleem in de Wmo niet oplossen en is in strijd met de Europese aanbestedingsrichtlijn.
Personeel

Umc’s dragen financieel bij aan behoud oudere werknemer

Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt gaan umc's financieel bijdragen aan het behouden van oudere werknemers. Dat blijkt uit een nieuwe generatieregeling als onderdeel van de cao van de umc's.