Home 2019

Laatste artikelen

Personeel
MSB

Vraag waar de patiënt gelukkig van wordt: dat is écht shared decision making’

Binnen de geneeskunde volgen de ontwikkelingen elkaar razend snel op. Techniek wordt geavanceerder, behandelopties gepersonaliseerd en specifieker, en big data speelt een steeds grotere rol. De impact hiervan op zorgverleners is groot. Maar wat betekent dit precies voor de (jonge) dokters van de toekomst? Hoe behouden zij de menselijke kant, die zo belangrijk is in het patiëntencontact?

Laten we de vlucht naar zzp-schap stoppen

Zorgprofessionals voelen zich vaak genoodzaakt om te kiezen voor het zzp-schap als alternatief op een dienstverband binnen een zorgorganisatie. Hoe zorgen we ervoor dat zzp-schap een weloverwogen keuze wordt en hoe voorkomen we de vlucht uit het dienstverband?
Regeldruk
CIBG, big-register, big-registratie,

Transparantiekalender belangrijker dan zinvolle registratie

Zorgverzekeraars Nederland en Patiëntenfederatie verlenen geen vrijstelling aan het experiment Zinvolle Registratie (ZIRE). Dat bemoeilijkt de proef om te komen tot minder en zinvollere kwaliteitsindicatoren.
Ouderenzorg
ouderenzorg

Vernieuwing ouderenzorg vraagt tijd en aandacht’

Innovatie in de ouderenzorg is niet primair georganiseerd vanuit het werkproces, en medewerkers missen een visie. Dit terwijl er wel grote behoefte is aan ondersteuning en advies op dit gebied.

UMC’s: gebruik blauwdruk voor samenwerking in de regio

Hoewel minister Bruins van mening is dat regio’s zelf vorm moeten geven aan samenwerking in het kader van Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP), stellen bestuursvoorzitters Ernst Kuipers en Jos Aartsen dat een blauwdruk voor dergelijke samenwerkingen zinvol zou zijn.
One Drop

Transformatie techmarkt: Apple gaat glucosemeters verkopen

Apple zet een nieuwe stap in de ontwikkeling naar een health tech bedrijf. In de Verenigde Staten is gestart met de verkoop van diabetesapparatuur van fabrikant One Drop.
E-health
Marcus

Onbekend maakt algoritmes in de zorg onbemind

Het vertrouwen in algoritmes die in de zorg worden gebruikt is laag, omdat de meeste mensen niet eens precies weten wat dat zijn. Meer begrip van het onderwerp is nodig, maar ook toezicht door de juiste instanties kan helpen om het vertrouwen in de technologie te verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau KPMG.
Bekostiging
anderhalvelijnszorg

Kamer: eerste lijn gaat gebukt onder ‘tekentafelwetenschap’

Gebrek aan regie, korte consulten, lage tarieven, hoge administratieve lasten en bedilzucht van Zorginstituut Nederland. Kamerleden somden een lange lijst problemen op tijdens het algemeen overleg over de eerstelijnszorg van 3 juli. Minister Bruins van VWS beloofde de zorgen serieus te bekijken, zonder concrete toezeggingen te doen.
Governance

Zorgbestuurders kampen met een slecht imago’

Hoe verkrijgen zorgbestuurders draagvlak voor de manier waarop ze besturen? Dat onderzocht Sophie Bijloos. Donderdag 4 juli promoveert ze op de ‘license to lead’ van zorgbestuurders. Een gesprek over enkele van haar bevindingen en belangrijke implicaties van haar onderzoek.
Toezicht
AVG en data research

Ruim een jaar na dato: hoe staat het met de AVG-kramp?

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In hoeverre beïnvloedt de AVG nu echt de dagelijkse praktijk van (top)klinisch wetenschappelijk onderzoek?