Home 2019

Laatste artikelen

Kwaliteitsbeleid in de zorg

Kankerpatiënten willen informatie over ‘bijvangst’ DNA-onderzoek

Bij DNA-onderzoek bij kankerpatiënten komen soms ook andere genetische veranderingen aan het licht. Een overgrote meerderheid van de patiënten wil geïnformeerd worden over deze bijvangst.
Persoonlijk zorgdossier

Betere communicatie arts-patiënt dankzij Eenheid van Taal

Hugo van Mens
Onderzoekers van het Amsterdam UMC, Nictiz en ChipSoft werken aan een systeem voor betere communicatie tussen arts en patiënt. Dit op basis van Eenheid van Taal en Snomed CT.
Juridische zaken in de zorg

BIG-registratie vluchtelingen lang en lastig proces

CIBG, big-register, big-registratie,
Hoogopgeleide vluchtelingen komen moeilijk aan een baan in de zorg. De opname in het BIG-register is te ingewikkeld. Het CIBG herkent de signalen deels. De langdurige procedure is echter een vast gegeven, aldus de overheidsinstelling.
Bekostiging

10 miljoen euro extra voor geestelijke verzorging thuis

Minister Hugo de Jonge stelt extra budget beschikbaar voor de geestelijke verzorging in de eerste lijn. Het gaat om een bedrag van 10 miljoen euro.
Gehandicaptenzorg

Doelgericht aan de slag met visueel zorgplan

Visioplan
Visioplan is geen papieren zorgplan op de plank, maar een digitale tool waarmee cliënt en begeleider op een speelse manier doelen op verschillende leefgebieden monitoren.
Acute zorg

NZa: samenwerking cruciaal voor toekomst acute zorg

NZa, acute zorg, spoedzorg, kwaliteitskader
Er is actie nodig om de drukte in de acute zorg ook in de toekomst op te kunnen blijven vangen, benadrukt de NZa in de 'Monitor acute zorg 2018'.
Innovatie

Philips kiest voor nieuwe bedrijfsstructuur

Van meurs
Philips voert wijzigingen door in de structuur van het bedrijf. Volgens topman Frans van Houten kan het zo beter aan de wens van klanten voldoen.
Persoonsgebonden budget

Grote regionale verschillen in pgb-gebruik

geld euro wijkverpleging
In de noordelijke provincies maken gemiddeld vier keer zoveel inwoners gebruik van het persoonsgebonden budget (pgb) als in het westen van het land. Ook in Limburg maken relatief veel mensen gebruik van pgb-regelingen.
Innovatie

Artsen plaatsen vraagtekens bij hartfilmpje Apple Watch

Marcus
In de Verenigde Staten maken artsen zich zorgen over de hartfilmpjes die gebruikers van de nieuwe Apple Watch sinds enige tijd kunnen maken.