Home 2019

Laatste artikelen

Governance

Zorgbestuurders kampen met een slecht imago’

Hoe verkrijgen zorgbestuurders draagvlak voor de manier waarop ze besturen? Dat onderzocht Sophie Bijloos. Donderdag 4 juli promoveert ze op de ‘license to lead’ van zorgbestuurders. Een gesprek over enkele van haar bevindingen en belangrijke implicaties van haar onderzoek.
Toezicht
AVG en data research

Ruim een jaar na dato: hoe staat het met de AVG-kramp?

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In hoeverre beïnvloedt de AVG nu echt de dagelijkse praktijk van (top)klinisch wetenschappelijk onderzoek?
Bekostiging

Ziekenhuis Delft stopt met integrale bekostiging geboortezorg

Het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft haalt voorlopig de stekker uit de integrale bekostiging van de geboortezorg. Het ziekenhuis legt er geld op toe. De gebrekkige uitwisseling van medische data leidt een enorme administratieve rompslomp. De inhoudelijke samenwerking tussen verloskundigen en gynaecologen gaat wel door.
Bekostiging

NZa: Veel ruimte samenwerking zorgverzekeraars digitale zorg

Hoewel de regels en prestaties van de NZa nog vaak worden aangevoerd als een argument dat digitale zorg niet mag worden ingekocht, is er juist veel mogelijk. Ook biedt de Mededingingswet ruimte voor samenwerking tussen zorgverzekeraars, als het gaat over digitale zorg. Dat schrijft de NZa in een nieuw rapport over de bekostiging van digitale zorg.
Persoonlijk zorgdossier
Berend de Vries

Blog: Mijn gezondheidsapp, mijn pgo?

Mijn huisarts werkt met een gezondheidsapp van een zekere leverancier voor mijn telefoon. Via die app kan ik een afspraak maken, ik kan een vraag stellen aan de huisarts en ik kan een herhaalrecept aanvragen. Prachtig toch?
Personeel

Ondersteunend personeel is vergeten groep in de zorg

Naast personeelswerving krijgt het behouden van medewerkers binnen zorgorganisaties steeds meer prioriteit, zo blijkt uit onderzoek van Berenschot (mei 2019). Bij al deze inspanningen is er echter geen aandacht voor het ondersteunend personeel, ook wel aangeduid als de overhead. Wanneer daar al over gesproken wordt, gaat het voornamelijk over de kosten ervan. Nog (te) weinig mensen beseffen de waarde en het nut van deze medewerkers voor de organisatie.
Toezicht
fusie, Dijklander Ziekenhuis

Mededingingswet Juiste zorg op de juiste plek ongewijzigd

De Mededingingswet in de zorg hoeft niet te worden aangepast om Juiste Zorg Op de Juiste Plek mogelijk te maken. Dat vertelt Bart Broers, directeur zorg van de ACM op 26 juni tijdens de bijeenkomst ‘Regionale samenwerking tussen ziekenhuizen’, in aanwezigheid van diverse zorgbestuurders. De nieuwe Leidraad Juiste zorg op de juiste plek moet handvatten geven moet duidelijk maken welke ruimte er in de wet bestaat voor regionale samenwerking.
Patiëntveiligheid
Babyconnect

Babyconnect: geboortezorg loopt voorop bij digitale plannen VWS

Het programma Babyconnect krijgt 15 miljoen euro van het ministerie van VWS. Het doel van het programma is een naadloze overdracht van informatie tussen professionals in de geboortezorg.
Patiëntveiligheid

Vrouwelijke chirurgen zijn niet aardiger of minder dominant’

Hoe meer mannen in een OK-team , hoe groter de kans op machtsstrijd of frictie. Dat ontdekte primatoloog Frans de Waal in zijn onderzoek naar hiërarchie en gedrag in de operatiekamers in het ziekenhuis van Atlanta. ‘Maar vrouwelijke chirurgen zijn wel net zo dominant als mannelijke’, zegt De Waal in een interview.
Personalia in de zorg
Foto vlnr: Henk Nies, Annelies Versteegden en Mirella Minkman.

Henk Nies: ‘We moeten het eerder hebben over demotie’

Henk Nies maakt in de raad van bestuur plaats voor Mirella Minkman. Zij gaat met Vilans-bestuursvoorzitter Annelies Versteegden Vilans leiden. Nies krijgt een vrije rol binnen Vilans. ‘Ik wil ruimte maken voor innovatie.’