Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

VGN wil af van korte contracten zorgkantoor

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) wil af van de korte, wisselende contracten waarmee zorgkantoren gehandicaptenzorg inkopen. Vandaag publiceert de VGN de resultaten van een onderzoek dat zij deed onder haar leden. Hieruit blijkt dat de administratieve lasten voor zorgaanbieders toenemen door de korte contracten die ieder jaar weer anders zijn.
VGN wil af van korte contracten zorgkantoor

Instellingen in de gehandicaptenzorg moeten elk jaar voldoen aan nieuwe eisen van vaak meerdere zorgkantoren, zo blijkt uit het VGN-onderzoek naar zorgcontractering. 'Zorgaanbieders besteden de tijd en middelen die hiermee verloren gaan liever aan de zorg van cliënten', schrijft Hans Schirmbeck, directeur VGN. 'Wij pleiten dan ook voor uniformering en meerjarenafspraken, hierdoor kan het inkoopbeleid veel eenvoudiger, eenduidiger en geeft het iedereen meer zekerheid. Zeker met het oog op de plannen van het kabinet voor de zwaardere zorg in onze sector, past het om hier voortvarend mee aan de slag te gaan.'

Kritiek

De meest genoemde kritiek in het rapport richt zich op de eenzijdige oplegging van het inkoopbeleid door zorgkantoren. De aanbieder moet onvoorwaardelijk akkoord gaan met alle inkoopdocumenten, er is geen discussie mogelijk over de eisen. Daarnaast hebben zorgaanbieders er problemen mee dat ze vaak te maken hebben met verschillende zorgkantoren die elk hun eigen eisen stellen. Zorgaanbieders noemen de eisen van de zorgkantoren onredelijk. Zo hanteren zorgkantoren elk jaar nieuwe eisen die te vaak te laat bekendgemaakt worden, waardoor zorgaanbieders er niet meer aan kunnen voldoen. Tariefkortingen zijn hiervan het gevolg.

Eisen

De VGN stelt haar eisen in het licht van de forse bezuinigingen die door het kabinet doorgevoerd worden op het gehandicaptenvervoer. Bovendien krijgen aanbieders het moeilijker omdat de zogeheten 'Agema-middelen' komen te vervallen in het Lenteakkoord. 'In de komende jaren heeft het kabinet nog grotere bezuinigingen aangekondigd die een grote impact hebben op de sector', schrijft Schrimbeck. 'Zorgaanbieders hebben hierdoor behoefte aan continuïteit in visie en beleid om goede zorg en ondersteuning te kunnen blijven bieden aan mensen met een beperking.'

4 reacties

 • adje rem

  De overheid heeft helaas meer Dikkerdacks dan Dorknopers , als u begrijpt wat ik bedoel ? ?

 • adje rem

  Zorgkantoren zijn gewoon , vaak onderbevrouwde , administratiekantoren. De ZORG zal ze een zorg zijn .

 • adje rem

  Tja , de jaarlijkse cursussen ''veranderkunde'' zijn zo succesvol , dat de cursus ''verbeterkunde'' software -matig eerst nog ....veranderd ...moet worden ? ?

 • In 'lean' termen moet je op duurzame, lange termijn doelen willen sturen. Dat betekent dat je als zorgaanbieder en verzekeraar ook in die termen in gezamenlijkheid contracteert.

  De kunst is dus om een evenwicht te vinden tussen gedeelde duurzame lange termijn doelen en flexibiliteit om op veranderende vraag en nieuw inzichten te kunnen inspelen.

  Elk jaar verrast kunnen worden met (kennelijk eenzijdige) afspraken is strijdig met duurzaam sturen en met het gezamenlijk zoeken naar oplossingen door partijen.

Of registreer u om te kunnen reageren.