Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Omvang zorgfraude onbekend

Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) hebben nog geen targets voor het bestrijden van zorgfraude. Dat komt volgens de bewindslieden omdat de omvang van fraude in de zorg onbekend is.
Omvang zorgfraude onbekend

Tijdens de bespreking van de zorgbegroting 2014 bracht PVV-Kamerlid Reinette Klever de fraudegevoeligheid van het financieringssysteem en de mogelijke reparaties daarvan ter sprake. De bewindslieden schrijven: ‘Er worden geen targets benoemd in het plan van aanpak omdat de omvang van fraude in de zorg onbekend is. Daarom heb ik de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gevraagd om een onderzoek te doen naar de omvang van fraude in de Zorgverzekeringswet en de AWBZ en een analyse van de mogelijke fraudegevoelige aspecten in het financieringssysteem, en de mogelijke reparaties daarvan.’

 

Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer concludeerde onlangs al dat nauwelijks te controleren valt of de zorgdeclaraties van ziekenhuizen wel door de beugel kunnen. In het rapport ‘Transparantie Ziekenhuisuitgaven’ staat: ‘De ontstane situatie baart ons zorgen. Het is van groot belang dat de zorguitgaven goed worden beheerst en dat de zorgpremies die burgers betalen rechtmatig en doelmatig worden besteed. Dit publieke belang komt in de knel als de complexiteit van de financiering van de ziekenhuiszorg niet wordt teruggedrongen.’

 

Opsporingsdienst

In antwoorden op de vragen van Klever melden de VWS-bewindslieden dat er een business case gemaakt wordt voor een mogelijke ‘opsporingsdienst voor de zorg.’ Maar, zo laten Schippers en Van Rijn weten, ‘wanneer deze gereed is, wordt uw Kamer nader geïnformeerd. In afwachting van de uitkomst van de verkenning naar nut en noodzaak van een opsporingsdienst voor de zorg wordt reeds extra geïnvesteerd in capaciteit bij de Inspectie SZW. Voor de eventuele op te richten opsporingsdienst voor de zorg geldt dat besluitvorming plaatsvindt op basis van een businesscase.’

11 reacties

 • forever-nl

  Dag, ik heb nog een paar miljoen gevonden aan PGB fraude, zie de website http://www.de-zorgfraudulent.nl/

 • Joris Goedbloed

  En de zorgverzekeraars maar graaien en vervolgens de zorgmedewerkers de schuld in de schoenen schuiven. Wanneer stoppen we met dit onzalige zorgsysteem?

 • midden

  ze maken het systeem zo, dat fraude ongemerkt plaatsvind
  Ga terug naar kleinschaligheid en contracteer zodanig (houden aan richtlijnen etc)dat ze over een grote periode verantwoordelijk zijn voor hun handelen.
  Door de grote aanpak kunnen de 'grote' altijd wijzen naar hun minderen en dan is dit ook niet aan te pakken

 • marja.pijl

  Je zou denken, als het systeem te ingewikkeld is, maak het dan zeer snel minder ingewikkeld. Maar nee, we laten het systeem ongemoeid, maar zetten er een nieuwe dienst bovenop. Dan wordt het nog ingewikkelder, en dus nog duurder. Logisch?

 • thissen

  Het is de vraag hoe groot de omvang van zorgfraude werkelijk is in relatie tot het totale zorgbudget. Het is ook de vraag of er wel behoefte is aan een opsporingsdienst van de overheid. Ik denk het niet. Geruststellende gedachte lijkt mij dat de zorg dagelijks geleverd wordt door een grote groep zorgprofessionals. De meeste professionals en instellingen handelen naar eer en geweten. Er zijn natuurlijk, net als in andere beroepsgroepen en bedrijven, mensen en organisaties die regels overtreden. Het lijkt mij primair de taak van verzekeraars om via steekproeven rechtmatigheid en doelmatigheid te controleren. De overheid moet zich hier verre van houden en het systeem zo inrichten dat verzekeraars er belang bij hebben de controle ook uit te oefenen. Verder moet de maatschappij meer uitgaan van vertrouwen. Want zonder vertrouwen werkt het niet. Dit vertrouwen wordt niet sterker wanneer de rekenkamer zaken roept zonder specifieke taken en oplossingen aan te dragen.

 • Sleepmaker

  'dat de zorgpremies die burgers betalen rechtmatig en doelmatig worden besteed'.
  Recent het auditorium van Achmea aanschouwd: marmer en leder dat de klok slaat. Niks is te gek. Betaald van uw premie.
  En ze liggen daar krom van het lachen

 • bezorgde

  Wanneer je eerst de regeltjes zo ingewikkeld maakt, dat ze als oneerlijk worden ervaren. Er is kapitalen in het opleiden van allerlei management gestoken. De Zorgverzekeraars zouden alles wel controleren. Maar dat maken ze niet waar. Ze knijpen de ziekenhuizen af en het basis pakket wordt steeds smaller. De langdurige zorg maken ze regelarm, zodat alle indicaties een pietsie aangedikt konden worden om vervolgens op het gemeentelijke financieringsbordje geschoven te zullen worden. Gek dat niemand nog wijs wordt uit het plaatje? Prestatiebekostiging was helemaal zo gek nog niet en zou met de huidige elektronische dossiers gemakkelijk weer heringevoerd kunnen worden lijkt me?

 • Mark Janssen

  Misschien moeten we eens concluderen dat het 'meevalt' met de fraude in de zorg, omdat we het niet weten.
  Ieder fraudegeval, zie ook de definitie hierboven, is er een te veel en moet worden ebstreden. Daartegenover staat dat er vele malen meer, meer dan 99%, goed gaat. De sector en met name het overgrote deel van de medewerkers in de zorg worden hierdoor steeds in een kwaad daglicht gezet. Meer genuanceerd debat in de politiek en genuanceerde berichtgeving kan al helpen.

 • Deejay

  Wat is de definitie van fraude precies? Wordt dit woord zorgvuldig gebruikt?

  Omschrijving fraude: 'oplichting door het vervalsen van de administratie of het niet nakomen van de regels'.

  Is er echt sprake van het vervalsen van de administratie of is er zo langzamerhand sprake van laster?

 • E.Kriek

  Buitengewoon onzorgvuldig.
  Immers, duizenden zorgverleners en zorginstellingen zijn inmiddels WEL zwart gemaakt en weggezet als frauduleuze graaiers.
  Hele volksstammen aan adviseurs en consultants en controleurs zijn inmiddels ingezet 'om de fraude in de zorg te bestrijden' . Niet gratis overigens, naar men fluistert.
  Wat een intens zwaktebod om NU te komen met het verhaal dat de omvang van de fraude in de zorg onbekend is.
  Transparantie is blijkbaar een woord dat geldt voor anderen.
  Niet voor Schippers, niet voor ZN.
  Men ligt daar inmiddels op de grond van het lachen.

 • De Vogelvrije Huisarts

  Wat zijn ze weer briljant......

Of registreer u om te kunnen reageren.