Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

'V&V tijdelijk naar de zorgverzekeraars'

Verpleging & Verzorging zullen over drie tot vijf jaar opnieuw onderwerp van discussie zijn. Dat voorspelt Eric Dannenberg, wethouder zorg in Zwolle en voorzitter van de VNG-commissies Gezondheidszorg en Jeugdzorg. ‘Omdat V&V onder de zorgverzekeringswet valt, is nog steeds sprake van een verzekerd recht op zorg. Daardoor gaan de kosten uit de hand lopen en zullen de premies voor de consument stijgen.’
'V&V tijdelijk naar de zorgverzekeraars'

Dannenberg en André Rouvoet, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland, troffen elkaar gisteren op een bijeenkomst voor bestuurders in de zorg van interim-managementbureau Crown Gillmore. Er blijkt een grote eensgezindheid om van de hervorming langdurige zorg een succes te maken. Kosten en verkokering van zorg moeten worden teruggedrongen, daarover is men het wel eens. En omdat gemeenten beter zicht hebben op hun inwoners dan een zorgkantoor of zorgverzekeraar dat heeft, zijn zij de aangewezen partij om te bepalen wat een inwoner zelf kan organiseren om zijn zorgbehoefte te vervullen en wat eventueel uit een voorziening van de gemeente moet worden betaald.

Premiestijging

Dat mensen niet langer op basis van een bepaalde indicatie rechten op allerlei van elkaar gescheiden zorgstromen kunnen claimen, onderschrijven VNG en ZN eveneens. Het idee moet zijn dat vanuit een integrale blik op het gezin of individu, de zorgbehoefte in samenhang gaat worden ingevuld. Zoveel mogelijk door mensen zelf en waar nodig dus door een beroep op een voorziening van de gemeente te doen. Maar die mooie gedachte wordt ondergraven doordat iemand voor V&V moet aankloppen bij de zorgverzekering en daaraan dus wel degelijk rechten kan ontlenen, zegt Dannenberg. En daarom zullen de kosten niet in de hand gehouden kunnen worden en wederom stijgen, met premiestijging voor de consument tot gevolg. Dan zal de discussie opnieuw gevoerd worden, voorspelt hij. Rouvoet zegt dat zorgverzekeraars net zo goed met een forse beperking van het budget te maken hebben. 'Het heel precies omschrijven van de rechten in die nieuwe wet moet ervoor zorgen dat we geen kostenstijging zullen krijgen.'

Samenwerken

Hoe moeten de 408 gemeenten en 9 zorgverzekeraars in de nieuwe situatie gaan samenwerken voor mensen die verschillende vormen van zorg, jeugdzorg en welzijn nodig hebben? Dat is een grote bron van zorg. Per gemeente afspraken maken is ondoenlijk voor zorgverzekeraars, die als ze daarin zouden willen samenwerken met andere verzekeraars, bovendien de ACM op hun dak krijgen. VNG en ZN roepen de staatssecretaris op daarover nu snel knopen door te hakken.

 

Meer over de bijeenkomst in Zorgvisie weekoverzicht dat vrijdag verschijnt

Ellen Kleverlaan

8 reacties

 • ecare

  Volgens mij zijn de kosten van de gemeente belastingen de afgelopen jaren flink omhoog gegaan, ze zorgen er voor dat de eigen begroting klopt en wat dat betreft is het door de hond of de kat gebeten worden.
  Ik vraag mij af hoe de 408 gemeentes samen gaan werken. De invoering van de WMO heeft alleen maar verliezers gekend, waar we nu nog steeds mee te maken krijgen (veel ontslagen en aanbestedingen op prijs).
  Als je samen wilt werken dan kan dat ook. Verzekeraar moeten ook afspraken met alle verzekerden en ziekenhuizen, dan gaat het ook wel lukken met de gemeentes

 • Fransvdpas

  Het pgb moet in de zvw komen en er moet aansluiting zijn met pgb WMO.Neem de studente die haar studie nu kan volgen met een team van 12 zelf geworven hulpverleners die haar persoonlijke verzorging en begeleiding (met name communicatie) bieden. Hulpverleners bieden pv en beg door elkaar heen. Zij wil in 2015 gewoon haar studie voortzetten met continuiteit in de zorg. Zo niet dat stort haar toekomst in.
  Zorgverzekeraar en gemeente: los dit op!

 • Joris Goedbloed

  De vroegere armenhuizen komen weer in zicht. Leve dit afbraak-kabinet!

 • B.

  Ik moet er niet aan denken dat ik afhankelijk wordt van de willekeur en het budget van de eerste de beste gemeenteambtenaar. Dan maar naar de zorgverzekeraar. Ook al is daar wel wat op af te dingen, want ook een verzekeraar is gebaat bij zo weinig mogelijk uitkeren. Bottomline is dat de gemeentes in Nederland vooral een imago- en vertrouwensprobleem hebben.

 • bezorgde

  Bij VenV naar de gemeentelijke Wmo, is er ook sprake van een door het CAK te innen eigen bijdrage per maand die (gezins-)inkomensafhankelijk is. VenV naar de zorgverzekeraar-1ste lijn- geen eigen bijdrage en al helemaal niet inkomensafhankelijk.

 • Rob

  Het huidige beleid van de stas suggereert uitstel van de finale beslissing. Nu bekend is dat de V en V naar de verzekeraars gaan dient er fors geinvesteerd te worden in de indicatiestelling. Als de stas de indicatiestelling binnenkort niet grondig opzet dan zet ik mijn geld op de wethouder (en de gemeenten) voor de toekomstige V en V.

 • Willie Velinga

  Waar is de professional in dit verhaal die 'de zorg' met de zorgvrager afspreekt vanuit de visie: 'wat kunt u zelf' ? Een zorgplan/overeenkomst opstelt met 'herwinnen of behouden van zelfstandigheid' als uitgangspunt.

  Waar komt de aanname vandaan dat zorgkosten zullen stijgen in geval het 'een recht is' via de ZV. Is daar onderzoek naar gedaan?
  Heel Nederland wordt momenteel gehersenspoeld met de visie dat ieder 'in eigen kracht' eerst een beroep moet doen op eigen netwerk... en alleen in noodzaak een beroep op de zorg in de thuissituatie moet doen.
  In ons thuiszorgteam merken wij het dagelijks: cliënt en familie komt zelf met suggesties welke zorgmomenten en taken ze zelf kunnen doen! En bij elke nieuwe zorgvraag kijken we eerst naar het 'zorgen dat' en dan pas welke zorgtaken persé door ons team verpleging en verzorging gedaan moeten worden.

 • Henk

  Voor mijn premie krijg ik een verzekerd recht, voor mijn OZB eventueel een gunst. Moeilijk kiezen hoor, maar niet heus.

Of registreer u om te kunnen reageren.