Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Zorgverzekeraars zetten ggz op nullijn

Achmea, VGZ en CZ zetten in op nul procent groei voor de curatieve ggz, terwijl het hoofdlijnenakkoord nog rept van 2,5 procent. GGZ Nederland vindt het bizar dat verzekeraars zich niet aan het hoofdlijnenakkoord houden.
Zorgverzekeraars zetten ggz op nullijn

In het bestuurlijk akkoord van verzekeraars, zorgaanbieders en het ministerie van VWS is 2,5 procent volumegroei afgesproken, exclusief de zogeheten OVA-ruimte, de indexering van de stijging van de lonen. Bij de start van de onderhandelingen over de zorginkoop 2013 in het afgelopen najaar bleek dat zorgverzekeraars echter uitgingen van nul procent groei. Het conflict liep zo hoog op dat de brancheorganisaties GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland begin dit jaar een factsheet hebben opgesteld over de uitgangspunten voor de zorginkoop curatieve ggz. In deze set spelregels, in het bezit van Zorgvisie, staat dat er voor 2013 en 2014 ruimte is voor maximaal 2,5 procent uitgavengroei en 2,68 procent voor de OVA-ruimte. Daarmee zou de totale groei neerkomen op 5,18 procent.

Onvoorziene kosten

Maar nu blijkt dat zorgverzekeraars zich bij de regionale onderhandelingen weinig gelegen laten aan dit factsheet. Ze stellen dat de cijfers wel kloppen op macroniveau, maar dat het factsheet geen rekening houdt met extra kosten waarvoor verzekeraars wel moeten opdraaien, maar die ze lastig kunnen beïnvloeden. Het gaat in de eerste plaats om restitutiekosten. Dat zijn declaraties van verzekerden die naar niet-gecontracteerde zorgaanbieders gaan. Die rekeningen komen vaak pas een jaar later binnen. Verzekeraars zijn verplicht die rekeningen te betalen. Deze onvoorziene kosten zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de onstuimige groei van de ggz de afgelopen jaren.

Overschrijdingen 2012

Daarnaast wordt er volgens verzekeraars geen rekening gehouden met zorg in het buitenland. Ook de kosten voor dyslexie vallen onder de ggz. Daarvoor is 26 miljoen euro begroot, maar de werkelijke kosten zijn waarschijnlijk twee keer zo groot. Verder houden de verzekeraars rekening met overschrijdingen in 2012 die ook ten laste van het macrokader van 4243 miljoen euro vallen.

OVA-ruimte

Van de vier grote verzekeraars is Menzis de enige die een geringe volumegroei toestaat. 'Er zijn relatief weinig nieuwe ggz-aanbieders in ons werkgebied', legt een woordvoerder uit. 'Inclusief de OVA-ruimte komen wij uit op 3,75 procent groei.' Achmea reserveert 0,75 procent voor de OVA-ruimte, VGZ en CZ gaan uit van nul procent. Achmea, VGZ en CZ geven aan geen geld te willen overhouden. Mochten de onvoorziene kosten meevallen, dan krijgen ggz-aanbieders later in 2013 alsnog extra geld.

In strijd met hoofdlijnenakkoord

GGZ Nederland vindt de opstelling van de individuele verzekeraars onbegrijpelijk en in strijd met het hoofdlijnenakkoord. 'Het is een valse start', verklaart directeur Paul van Rooij. 'Het is bizar dat er discussie is over volumegroei en de OVA-ruimte. Daar zijn op landelijk niveau afspraken over gemaakt en daar moeten de verzekeraars zich gewoon aan houden. Samen met de Nederlandse Zorgautoriteit en ZN hebben we vastgesteld dat er landelijk beperkte overschrijdingen zijn bij vrijgevestigden. Als verzekeraars problemen hebben met de declaraties van vrijgevestigden, dan moeten ze dat met hen oplossen. Iedereen moet zijn afspraken nakomen.'

5 reacties

 • rechtsvanlinks

  Daar hadden ze nu het te laat is , 20 jaar geleden mee mo0eten beginnen.

 • Kaat

  De uitgaven binnen twee jaar verdubbeld. Hoe kan dat?
  Vraag maar een rekeningen op, dan zie je dat
  1. er onevenredig veel tijd wordt gedeclareerd voor 'indirecte' verrichtingen;
  2. reistijd wordt gedeclareerd als behandeltijd, d.w.z. ± € 100,-/uur, ook als er gewoon naar huis wordt gereden omdat het een afspraak later op de dag was;
  3. Lichttherapie thuis met een leenapparaat volledig als behandeltijd in rekening werd gebracht.

 • vdmolen

  @bezorgde...
  De achterban van GGZ NL bestaat niet uit 'kwetsbaren'. De achterban van GGZ NL bestaat uit managers van 'miljoenenbedrijven' die alleen maar verder willen uitbreiden.
  Zou die lui graag willen vragen: hoeveel geld hebben jullie nodig om goede zorg te leveren. Een verdubbeling was blijkbaar niet genoeg.
  Waarom hebben ze 2,5% meer nodig? Hadden ze vorig jaar 2,5% te weinig? Gaat de zorg 2,5% beter worden? Zijn de wachtlijsten in de zorg problematisch? Allemaal onbekend.... maar ze willen wel meer, meer, meer....

 • Henk

  De GGZ heeft kans gezien de uitgaven binnen enkele jaren te verdubbelen zonder dat de cliënten of de geestelijke volksgezondheid daar nu veel mee is opgeschoten. Wie trekt er aan de noodrem en roept de ruim declarerende zorgaanbieders een halt toe?

 • bezorgde

  Overal worden de zekerheden onder de kwetsbaren weggeslagen, snelle verschraling op alle levensterreinen. Onze vermeende rijkdom bleek een luchtbel, maar de verzekeraars maken winst.
  Dat moet niet ten koste van zieken gaan en dan de kosten van de gedwongen GGZ ambulantisering maar weer via de Wmo op de maatschappij afwentelen. Wie trekt er aan de noodrem en roept de verzekeraars een halt toe?

Of registreer u om te kunnen reageren.