Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Verzekeraars willen ggz tot 10 procent korten

Na de ziekenhuizen trekken ook de ggz-instellingen aan de bel over de inzet van zorgverzekeraars bij de zorginkoop. Verzekeraars eisen kortingen op volume en prijzen tussen de 5 en 10 procent.
Verzekeraars willen ggz tot 10 procent korten

Eerder deze week sloegen ziekenhuizen alarm over de inzet van zorgverzekeraars bij de zorginkoop 2014. Ze zetten volgens de algemene ziekenhuizen (SAZ) in op kortingen van 8 procent. Ook bij de contractonderhandelingen voor de curatieve ggz zetten zorgverzekeraars, met name Achmea, CZ en VGZ, ongekend hard in.

Wachtlijsten in ggz

Een rondgang langs de leden van GGZ Nederland laat zien dat zowel tarieven als volume onevenredig gekort worden. Die kortingen lopen op van 5 tot 10 procent, zowel in volume als in prijs, waardoor sommige instellingen met nog grotere kortingen te maken krijgen, vertelt Paul van Rooij, directeur van GGZ Nederland. 'Verzekeraars drukken onredelijk op de prijzen. Daarmee dreigt voor patiënten in de ggz de kwaliteit en continuïteit van de zorg in gevaar te komen. Als instellingen veel minder geld krijgen, kunnen ze minder mensen helpen en zullen er wachtlijsten ontstaan. Ook valt dan niet te ontkomen aan personele gevolgen.'

Stijging NZa-tarieven

Bijzonder aan de curatieve ggz is de overgang van het oude budgetsysteem naar de prestatiebekostiging. Kostprijsonderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft aangetoond dat de maximale dbc-tarieven te laag waren. De recente aanpassing van ruim 6 procent dicht het gat tussen de voorheen gebruikte bekostigingsparameters en de prijzen van de dbc's. Zorgverzekeraars weigeren deze tariefsaanpassing echter te accepteren, omdat ze een kostenexplosie vrezen. 'Daarmee worden instellingen gedwongen onder hun kostprijs te werken. De meeste instellingen hebben het nu al moeilijk en dreigen hiermee in acute financiële problemen te komen', aldus Van Rooij.

Verzekeraars schenden zorgakkoord

De inzet van de zorgverzekeraars staat in geen verhouding tot de afspraken in het bestuurlijk akkoord dat de partijen in de ggz en de zorgverzekeraars met de minister van VWS hebben ondertekend. 'Ze gaan over de randen van het akkoord', vindt Van Rooij. Daarin is afgesproken dat de totale kostenstijging in de ggz anderhalf procent is, exclusief indexatie. GGZ Nederland staat volledig achter deze afspraken. De brancheorganisatie merkt ook dat er nu vertraging dreigt in de inkoop waardoor de uitvoering van de afspraken in gevaar komt. 'Ggz-instellingen willen de nieuwe basis-ggz vormgeven, ze willen meer samenwerken met huisartsen, kwaliteitsparameters invoeren en het aantal parameters terugdringen. Maar daar komt nu weinig van terecht. Het gaat nu alleen nog maar om overleven.'

Verzekeraars

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) roept minister Schippers (VWS) op de stijging van de tarieven in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) ongedaan te maken omdat dit zeer ernstige gevolgen heeft voor verzekerden. Aanpassing van de tarieven op een tijdstip dat de contractering van zorg voor 2014 al volop loopt, is volgens ZN onverantwoord en maakt het onmogelijk om aan de verzekerden tijdig duidelijkheid te geven over de gecontracteerde zorg. 'De onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders zullen mogelijk vertraging oplopen. Maar bovenal maakt de tariefstijging het vrijwel onmogelijk de voor 2014 met alle partijen afgesproken kostenbeheersing te realiseren en toch tegemoet te komen aan de vraag naar geestelijke gezondheidszorg.'

 

Bestuurlijk akkoord

Medio juli hebben de minister, zorgaanbieders, patiënten en zorgverzekeraars een bestuurlijk akkoord gesloten om de kostenstijging in de GGZ in 2014 te beperken tot 1,5% en vanaf 2015 tot 1%, vermeerderd met loon- en prijsbijstelling.

Onlangs is bekend geworden dat de tarieven in de GGZ in 2014 met gemiddeld 6,37% extra mogen stijgen, bovenop de normale prijsindexatie die al 2,5% bedraagt.

 

Inventarisatie GGZ Nederland

GGZ Nederland inventariseert op dit moment in detail de financiële positie van haar leden en de uitkomsten van de in- en verkoop. Binnenkort zal de organisatie hiermee naar buiten komen.

6 reacties

 • aaltd

  Straks maakt niet meer de arts uit wat goed voor u is maar de verzekeraar.
  Dit gaat al jaren de verkeerde kant op maar in Den Haag is men ziende blind en horende hartstikke doof.

 • bartgraste

  Indien een verzekeraar niet instaat is te bieden waarvoor je met je polis hebt betaald (zorg) dan is deze volgens mij in gebreke te stellen. Kortom, als verzekerde kun je dan volgens mij naar de rechter stappen. Dat is in het verleden ook al gedaan rondom de Dotterproblematiek.

  Daarbij gaat niemand voor zijn 'plezier' gebruik maken van de GGZ. Er rust nog steeds een stigma op. Opmerkingen zoals van 'de rechterkant' bevestigen dit maar weer eens. Niemand is gevrijwaard van een psychosociaal / of psychiatrische ziekte...dit overkomt je.

 • Joris Goedbloed

  Ja, dit is te verwachten met een regering die alle macht geeft aan verzekeraars, die maar 1 woord kennen: 'GRAAIEN' .

 • Koos

  @Rechterkant: jij kent dus duidelijk niemand in je omgeving die geestelijke gezondheidszorg nodig heeft... Houd dan ook je mond dicht!

 • rechterkant

  Dan mogen ze in hun handen klappen bij de GGZ, want als er ergens op bezuinigd moet worden is het hier wel?'
  De meesten hebben een 'veilige haven' gevonden om zich voor de maatschappij te verschuilen en hollen daarmee onterecht de zorgstaat uit, en dan nog niet van zorgbudgetten gesproken, onlangs zijn psychiaters hierom nog veroordeeld.
  Het zou goed zijn hier eens goed de zaken te herzien, want in deze jargon is het dweilen met de kraan open.

 • Alberts

  Beste mijnheer van Rooij, ook in 2013 waren enkele verzekeraars al op deze wijze onredelijk. CZ groep kortte in regio Noord Brabant bij vrijgevestigden hun praktijkbudget zónder onderbouwing, zónder link met kwaliteit en zónder enige verantwoording desgevraagd af te leggen met hele happen tot meer dan 50%. Het was slikken of stikken. En dan vanaf juli/ augustus 2013 kunnen velen geen nieuwe CZ verzekerden meer in zorg nemen, CZ zorgmakelaars bellen zich suf om hun verzekerden onder te brengen. Erg vervelend als verzekerde als je daar je duurbetaalde polis hebt lopen.
  Menzis gaf voor 2013 zonder discussie voor regio's ver van hun hoofdkantoor af 90% nza tarief en 10.000 euro. Geen discussie, geen link met kwaliteit, gewoon budgettering.
  Hoe meer de 'marktwerking' doorgevoerd wordt, hoe ernstiger dit probleem zal worden.

Of registreer u om te kunnen reageren.