Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Deadline voor extra geld huishoudelijk hulp

Als gemeenten de plannen voor toelage huishoudelijke hulp (HHT) niet op tijd inleveren, dan wordt het extra geld voor behoud van huishoudelijke hulpen verdeeld over andere gemeenten.
Deadline voor extra geld huishoudelijk hulp
Foto: ANP - Roos Koole

Het gaat om een bedrag van 75 miljoen dat het ministerie van VWS per jaar aan gemeenten beschikbaar stelt om de vraag naar huishoudelijke hulp te stimuleren en daarmee de banen in loondienst  in stand te houden.

Bedrag

Elke gemeente heeft recht op een bepaald bedrag. Om daarvoor in aanmerking te komen, moet zij voor 15 oktober 2014 een verklaring indienen dat zij voor 1 december 2014 het plan indient. Na indiening van het plan ontvangt de gemeente dan het complete bedrag. Het plan moet minimaal door een wethouder en een zorgaanbieder ondertekend zijn. Levert een gemeente geen verklaring in voor 15 oktober, dan ontvangt zij geen extra geld. Het gereserveerde bedrag wordt dan verdeeld onder de andere gemeenten.

Eisen aan het plan

Om het geld te krijgen, moet een plan goedgekeurd zijn door VWS. Daarvoor gelden enkele eisen. Naast de datum en ondertekening door minimaal twee partijen, moet het plan goed weergeven hoe het geld kan zorgen voor verbetering van de situatie in de gemeente. Ook moet de gemeente aantonen hoe zij de toelage gaat inzetten ter ondersteuning van de vraag naar huishoudelijke hulp of dienstverlening waar de hulp onderdeel van is. Gemeenten hebben de keuze om een plan voor een of twee jaar in te dienen. Verder mogen de middelen alleen uitgegeven worden aan aanbieders die door de gemeente gecontracteerd zijn.

Doelgroep voor HHT

De extra middelen kunnen worden gebruikt als tegemoetkoming voor mensen die huishoudelijke hulp nodig hebben, maar daar geen recht (meer) op hebben. Doelgroepen die daarvoor in aanmerking komen, zijn volgens VWS mensen die zich vanwege een te hoog inkomen niet gemeld hebben voor ondersteuning, maar die wel nodig hebben. Ook mensen die afzien van de hulp vanwege een te hoge eigen bijdrage of mensen die zich wel gemeld hebben maar op grond van de Wmo 2015 niet in aanmerking komen voor hulp, kunnen met de bijdrage geholpen worden. Door geld uit te geven aan deze groepen kan de gemeente bereiken dat deze groepen toch gaan betalen voor huishoudelijke hulp. Hiermee wordt onder andere de private markt op gang geholpen voor mensen die huishoudelijke hulp kunnen betalen.

Drie voorbeelden

Om te illustreren welke opties gemeenten hebben, geeft VWS drie voorbeelden:

Voorbeeld 1: tegemoetkoming

Gemeente X heeft een algemene voorziening georganiseerd voor schoonmaakondersteuning. De gemeente geeft een korting op de kosten van het gebruik van deze algemene voorziening voor één bepaalde groep. Het gaat om de groep mensen die voorheen een maatwerkvoorziening voor de huishoudelijke hulp ontvingen, maar waar op basis van de Wmo 2015 door de gemeente is vastgesteld dat een algemene voorziening ook passende ondersteuning biedt. Voor deze mensen kiest de gemeente ervoor om bij wijze van overgang een tegemoetkoming toe te kennen waarmee deze mensen zelf van de algemene voorziening gebruik kunnen maken. Ieder jaar wordt de tegemoetkoming vanuit de gemeente afgebouwd. In 2015 is de tegemoetkoming €12,50 per uur, in 2016 €7,50 per uur en in 2017 betalen de mensen behorend tot deze groep de volledige kostprijs.

Voorbeeld 2: vouchers
Gemeente Y heeft een algemene voorziening georganiseerd voor de schoonmaakondersteuning. De gemeente verstrekt vouchers aan mensen tot een bepaald inkomen. Deze mensen betalen € 5 per voucher. Met de HHT heeft de gemeente de mogelijkheid om de hoogte van voucherprijzen bij te stellen.

Voorbeeld 3: subsidie
Gemeente Z biedt aanbieders met wie zij in 2015 een contract wil afsluiten de mogelijkheid met een onderbouwd voorstel te komen hoe zij de HHT willen inzetten om de werkgelegenheid in de zorg te behouden. De gemeente werkt de voorwaarden voor een subsidieregeling uit en beoordeelt de lokaal ingediende aanvragen. Aanvragen die gehonoreerd worden ontvangen een subsidie.

Gerelateerde tags

2 reacties

  • ppep

    @Henk
    Op een andere partij stemmen.

  • Henk

    En wat kunnen de mensen die in die gemeenten wonen eraan doen dat hun gemeente laat is? Of eigenlijk gewoon niet aan het bizarre tempo kan voldoen.

Of registreer u om te kunnen reageren.