Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Chris Oomen: ‘Verzekeraars vormen een kartel’

DSW-topman Chris Oomen vindt dat zorgverzekeraars een kartel vormen. ‘Als we zo doorgaan, blijft het zorgstelsel niet overeind. Burgers hebben niets meer te kiezen.’
Chris Oomen: ‘Verzekeraars vormen een kartel’
Foto: DSW

Vijftig dagen geleden heeft DSW als eerste zorgverzekeraar de zorgpremie voor 2016 bekendgemaakt. De andere verzekeraars zijn nog aan het rekenen. Althans dat zeggen ze, want volgens Oomen weten ze het al lang. 'Als wij de premie in twee dagen kunnen berekenen, moeten de andere het zeker binnen twee weken kunnen. Het is geen exacte wetenschap. We weten de uitgaven over 2015 en 2014 nog steeds niet. Je gaat af op algemeenheden. Het kan mee zitten, zoals de afgelopen jaren, maar ik sluit niet uit dat het ook wel eens tegen zit. Daarvoor hebben we ook een stevige buffer nodig.'

Zorgverzekeraars weigeren verzoek Schippers

Oomen heeft zijn ongenoegen over de traagheid van andere verzekeraars kenbaar gemaakt via twee advertenties in de Telegraaf, één afgelopen zaterdag en de andere vandaag. Die vormen de aanleiding voor het gesprek. 'Minister Schippers heeft de verzekeraars gevraagd om hun premie één weekje eerder bekend te maken. Daar hebben ze uitgebreid over vergaderd. Uiteindelijk doen ze het niet, omdat één verzekeraar weigert. Ze wachten op elkaar, kijken naar elkaar en hebben totaal geen oog voor het belang van verzekerden. Die willen weten wat de premie wordt, zodat ze kunnen vergelijken en overstappen. Daar hebben mensen de tijd voor nodig. Hoe kun je als verzekeraar nu volhouden dat je de wensen van verzekerden belangrijk vindt als je de premie zo lang geheim houdt?' De vergaderstukken van het bestuur van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) krijgt Oomen weer opgestuurd nadat hij weigerde zijn contributie te betalen. Daar staan de discussies tussen verzekeraars allemaal in, zij het geanonimiseerd.

Zorgverzekeraars praten met één mond

Onderscheid tussen verzekeraars bestaat volgens Oomen niet meer. 'Via ZN praten de andere verzekeraars met één mond', zo staat in de advertentie van DSW. Oomen stoort zich bijvoorbeeld aan internetplatform zorgdialooog.nu van ZN. 'Alle verzekeraars gaan via ZN in gesprek met burgers. Dat is merkwaardig. De communicatie met burgers hoort via individuele burgers te lopen. Zoals verzekeraars via ZN met één mond spreken, dat lijkt verdacht veel op een kartel.'

Toorn over vrije artsenkeuze

Dat verzekeraars als kartel opereren blijkt bijvoorbeeld uit de discussie rond de vrije artsenkeuze vorig jaar. DSW was als enige zorgverzekeraar voor behoud van de vrije artsenkeuze. Na de ondertekening van de petitie voor behoud van de vrije artsenkeuze kreeg Oomen de toorn van zijn 'concullega's' over zich uitgestort.  Hij ontving een brief van ZN, namens alle andere verzekeraars, waarin ze hun teleurstelling uitspraken dat DSW van het gezamenlijke standpunt was afgeweken. 'Slechts drie procent van de huisartsenbekostiging is vrij, voor de rest worden huisartsen allemaal hetzelfde gefinancierd. Samenwerken is dus veel belangrijker dan concurreren. Dat hebben we de Autoriteit Consument en Markt (ACM) ook voorgehouden. Logisch dat de ACM nu een andere duiding geeft aan de Mededingingswet. Anders had de rechter dat wel gedaan.'

Onzalige concentratie van spoedzorg en verloskunde

De concentratie van de spoedzorg is een ander voorbeeld. Ook daarin trokken de zorgverzekeraars samen op. Het ZN-plan om de CVA-zorg te concentreren zorgde destijds voor grote onrust in ziekenhuizen. DSW was als enige verzekeraar tegen. 'CVA-zorg is basiszorg. Dat moet ieder ziekenhuis kunnen. Patiënten die al opgenomen zijn, kunnen het ook krijgen. De kosten die je met concentratie bespaart, zijn een druppel op de gloeiende plaat. Die wegen niet op tegen de langere aanrijtijden. Bovendien dwing je ziekenhuizen zo tot ongewenste fusies, want als de SEH wegvalt dan verliezen ze te veel inkomsten. In onze regio wil het Franciscus Ziekenhuis de verloskunde in het Vlietland Ziekenhuis concentreren in Rotterdam. Een onzalig plan. Verloskunde vereist een nauwe samenwerking in de keten, tussen kraamzorg, huisarts en ziekenhuis. Dat hoort in Schiedam aanwezig te zijn. Bovendien gaat het ze geld kosten, want patiënten gaan uitwijken naar Delft en Spijkenisse. Voor kinderartsen is concentreren misschien makkelijker werken, maar het ziekenhuis is er niet voor de medisch specialisten, maar voor de patiënten. Als de ziekenhuizen de plannen doorzetten, dan vind ik dat ze de fusie ongedaan moeten maken.'

Monopolie zorgverzekeraars

De invloed van andere zorgverzekeraars is voelbaar in de behandelkamer van uw huisarts, fysiotherapeut en ziekenhuis. Dat is één van de negen stellingen in de advertentie. De beginletters vormen samen één woord: monopolie. 'De verzekeraars vormen samen steeds één lijn en trekken via ZN samen op. Het lijkt wel of ZN-voorzitter André Rouvoet de baas is van de verzekeraars. Vandaag komen ze samen op het feestje van Skipr om de Influencer of the Year te kiezen. Misschien wordt hij of een andere zorgverzekeraar dat wel. Als ze iets gepresteerd hebben, prima. Maar volgens mij hebben wij als DSW meer invloed door elk jaar als eerste de premie bekend te maken.'

Zorgstelsel stort in

Wat hoopt Oomen te bereiken met de advertenties en dit interview? 'Als we zo doorgaan, stort het zorgstelsel ineen. We hebben de afgelopen jaren gezien dat het onmogelijk is voor nieuwkomers om toe te treden tot de zorgverzekeringsmarkt. Voor burgers valt er zo niets te kiezen. Het moment komt steeds dichterbij dat de politiek zegt: "Waar hebben we die gasten eigenlijk nog voor nodig? Ze hebben geen enkele toegevoegde waarde". Door samen op te trekken, lopen verzekeraars juist in hun eigen zwaard. Dat is de reden dat ik aan de bel trek.'

18 reacties

 • sinon

  Eindelijk een man met body. Het hele zorgsysteem is gewoon failliet. 1400 zorgpakketten zegt kassa maar er zijner nog veel meer. Oomen legt de pleister op de wonde. Maar Schipperw doet toch niets dan aan de hand van NZ lopen. Daar zit toch een ex Kamerlid. Het moet afgelopen zijnmet eigen risico, duizenden pakketten, ondoorzichtigheid. 2e Kamer wordt nu eindelijk eens wakker. Basis premie overal gelijk. 5 of 6 gelijkwaardige en VERGELIJKBARE pakketten, prijs dan op basis van kwlaliteit en concurrentie.en misschien ook nog een basis verzekering met aanvullend een individueel pakket waarbij de maatschappijen vooraf de prijs bekend maken. Bijv. Basisverzekering en dan keuzen uit bijv. Fysiotherapie, alternatieve geneeskunde, tandarts ( moet eigenlijk in het basis pakket!!) Mogelijkheden te over om naast enkele algemene pakketten enkele individuele mogelijkeheden te maken.

 • kees.eken@home.nl

  Marktwerking in de zorg heeft ons alleen maar meer bureaucratie opgeleverd en een duurdere gezondheidszorg. De zorgverzekeraars leveren geen enkele bijdrage aan het goedkoper en efficiënter maken van de gezondheidszorg. Zij zijn daartoe eerder een belemmerende dan een bevorderende factor.
  Bekostiging van de gezondheidszorg dient louter en alleen uit de belastingen te worden betaald. Dat is veel simpeler, eerlijker en efficiënter. Maar dan moet wel iedereen ZONDER INKOMENSPLAFOND daaraan bijdragen. Aan die solidariteit zullen we nog moeten werken.

 • Slimmer

  Jammer dat heer Oomen om zijn punt te maken (en zijn zin te krijgen) onwaarheden vertelt. Samenwerking en concentratie vindt niet plaats omdat dat lekker makkelijk is voor medisch specialisten. De belangrijkste reden is dat de kwaliteit van zorg aantoonbaar beter kan. Bijvoorbeeld door 24 uur per dag een kinderarts, gynaecoloog en anesthesist klaar te hebben staan als je komt bevallen. Dat kan natuurlijk ook op twee locaties maar kost wel twee keer zoveel. Oja, en dat weigert Oomen natuurlijk pertinent te betalen. Op die manier blokkeert Oomen dus betere zorg voor zijn verzekerden. Jammer. Heel jammer. Tijd voor slimmere keuze in je zorgverzekering per 2016.

 • koonings

  Van die hele marktwerking is niets terecht gekomen. Kost alleen maar handen vol geld. Kartelvorming is een doodzonde als je marktwerking wilt. Hebben we daar in Nederland (of EG) niet een instantie voor om dat te bewaken en aan de kaak te stellen ?
  Wanneer wordt dat VVD-ballonnetje doorgeprikt en gaan we naar goede, nationale Zorgverzekering voor iedereen, met premie naar draagkracht, eenvoudig te incasseren via loon, uitkeringen of belastingdienst. Voorkomt ook weer heel veel kosten en voorkomt wanbetaling die steeds vaker voorkomt.

 • ziekmakend

  Dat Zorgverzekeraars alle schijn hebben van kartelvorming schrijf ik al 2 jaar. Maar het is geen kartelvorming want NZA, uh wat betekent dat nu die die Z.., gaat akkoord met ZV en onze minister maakt het legaal sterker ze stimuleert dit hele gebeuren. Dus het is nog eens legaal ook! Oneerlijk, onethisch dat zeker. Kent u een bedrijf zie zo gemakkelijk zijn klanten krijgt? Je bent verplicht je te verzekeren. Leest u de polissen weleens ZV? Vaak onbegrijpelijke taal, kijk maar eens hoe de callcentra van de ZV vragen interpreren en nooit schriftelijk willen antwoorden als je ze belt. Dus ff rustig nalezen wat zei die mw meneer nou precies? vergeet het maar
  Het gaat volkomen voorbij aan het feit dat veel mensen analfabeet zijn, oud, IO onder de 100 hebben of een visueel geheugen hebben. Gewoon arrogant dus. daarnaast m.i. heeft het ook veel weg van misleiding. "Kwaliteitseisen" ( hetgeen inmiddels het synoniem is voor bezuiniging)in de basispolis worden niet expliciet vermeld door geen enkele ZV. Terwijl de gemiddelde NL denkt dat elke basisverzekering hetzelfde is. Voorlopig blijf ik blij met Oomen. En op die dure advertentie dialoog nu durf i niet te reageren..welke repercussies gaat hebben voor contracten?

 • Dijkstra13

  Nieuwswaarde van het bericht ontgaat me een beetje. De door ons gekozen politici zijn niet in staat gebleken de zorgkosten op de rijksbegroting in de hand te houden (en dat is natuurlijk omdat wij als zorgconsumenten en stemmers ons anders gedragen dan als belasting-/premiebetalers), en dus is die (ondankbare) taak gegund aan een de facto monopolie van de zorgverzekeraars. Zie ook normering bij ACM voor kartelonderzoeke (HHI). Laten we blij zijn met ons stelsel (kijk even hoe het functioneert en hoe we er voor staan in Europa/de wereld op dit gebied).
  Natuurlijk kunnen we ieder verbeterpunt constructief bespreken, er is genoeg te doen in termen van efficiency, etc, maar dan niet zonder het dilemma van de kosten vs de dienstverlening/zorg ook serieus mee te nemen.

 • ziekmakend

  Aha Dhr Bols werkt bij Achmea: de zorgverzekeraars die zijn kantoren uitbreiden kan waar alle andere verzekeraars kantoren sluiten!
  DSW sluit contracten af met zo rond de 80% van het NZA tarief. Net als Multizorg; maar dan heb je geen omzet plafond. Dus kun je na uren contracten lezen, elk jaar opnieuw wat een verloren/ verspilling hulpverlenerstijd! , invoeren van elk afzondelijk product wel gewoon werken en hulpverlenen. Bij ACHEMA VGZ MENZIS CZ moet steeds weer kijken kan deze aanmelding wel/ niet?
  Ga de voorwaarden van oa Achmea maar eens goed lezen...dan kom erachter dat ook zij net als eerder CZ VGZ hulpverleners de mond snoeren. Transparantie??

 • Anoniem99

  Harko Bols is als Business analyst Zorginkoop Medisch Specialistische Zorg, team naleving at Achmea Zorg & Gezondheid niet echt onafhankelijk in zijn reacties vrees ik.

  Oomen maakt punt na punt, en toont aan dat van marktwerking in de zorg, van meet af aan, geen sprake is. Door kartelvorming, met stroman Rouvoet voor de bühne aan het het roer, maakt het voor de "consument" niet uit of hij door de kat of hond gebeten wordt, er valt simpelweg niets te kiezen. Een overkill aan verschillende polisvormen, waardoor je door de bomen het bos niet meer kunt zien, moet dit verhullen. Tijd voor de politiek om tot bezinning te komen.

 • ericjanjansen

  Het "uitmelkgedrag" van de grote zorgverzekeraars wordt onderbouwd met het schaamteloos cq overbodig oppotten van extra miljarden. ZN bouwt verder aan een kartel t.g.v. de verzekeraars. De burger wordt verder op de knieën gedwongen. Ben als burger daarom blij met de rol van DSW, blij met de knuppel die de heer Oomen regelmatig in het "kartel bed" gooit, blij met de rol van DSW als de bekende luis in de pels, blij met de transparantie van DSW. Ga door DSW met het ingezette beleid waarbij de verzekerde als klant nog regelmatig centraal staat.

 • Tante Annie

  Door te privatiseren komt enkel de burger in het gedrang. We zagen het met de NS ...De Post...en nu deze quasi vervanging van het aloude veilige Ziekenfonds... Stapje voor stapje gaan we terug naar de tijd waarin de rijken een ziekte kunnen overwinnen...en de armen gewoon dood gaan omdat zij zich geen medicijnen en artsbezoeken meer kunnen veroorloven. Dat is nu al op kleine schaal aan de gang....Tenzij we al die winstmakende zorgverzekeraars afstraffen bij de volgende verkiezingen.. De beslissing over de gezondheid van de mens...kun en mag! je niet neerleggen bij een winstgevend bedrijf.....We hebben niets geleerd van onze geschiedenis......helaas...:(

 • Marjo

  De zorgverzekeraars bepalen aan welke eisen een zorgleverancier moet voldoen, tegen welk tarief de zorg geleverd mag worden en of een leverancier een contract kan afsluiten.
  De zorgverzekeraars bepalen of je als klant in aanmerking komt voor een aanvullende verzekering en deze wordt zelfs geweigerd in een aantal gevallen.
  De zorgverzekeraars zetten hun polisvoorwaarden netjes op internet, voor iedereen bereikbaar, maar zoveel informatie is gewoon niet meer vergelijkbaar voor de normale burger.
  Ik heb toch een hele andere voorstelling van marktwerking.

 • Robocop

  @Harko Bols: als je wilt opzeggen wil je dus ook overstappen: dan heb je dus 6 weken om je te oriënteren. Houdt niet over als je alle verzekeraar sites wilt doorspitten. Als men zo graag marktwerking wil kan zou het mogelijk moeten zijn om elke maand van het jaar te kunnen overstappen. Klanten kunnen dan ook hun conclusies kunnen trekken hun verzekeraar tussentijds het zorgaanbod aanpast.

 • N. Brittijn

  Beste Harko; verzekeraars vergelijken onderling prijzen die zorgleveranciers mogen rekenen en passen hun inkoopstrategie daarop aan, hoezo geen kartelvorming?

 • Geengebruiker

  half november moet de premie bekend zijn, je kan tot 31-12 wisselen (opzeggen) en zelfs tot 31-1 een nieuwe kiezen...die periode is toch lang genoeg?

 • Robocop

  Feit: door het zeer laat bekend maken van de premie hebben de klanten van de verzekeraars maar beperkt tijd om zich te oriënteren. In wiens belang is dit? Niet van de klanten, wel van de verzekeraars. De heer Oomen heeft mijn in ziens dus een punt.

 • Geengebruiker

  Beetje kort door de bocht van meneer Oomen...maar dat siert hem ook wel weer, een uitgesproken persoon in een wereld vol grijze muizen.
  Ik snap zijn frutratie over het "geheim" houden van de premie wel, maar hij begrijpt als geen ander dat de premie feitelijk het enige instrument voor een verzekeraar is om aan de opbrengstenkant te kunnen sturen. En de basisverzekering is, hoewel niet alle verzekeraars dat willen toegeven, een commodity waarbij vrijwel uitsluitend op prijs wordt gekozen. Daarmee is de premie cruciaal; als je te laag zit dan koop je verlies, als je te hoog zit dan verlies je teveel verzekerden waardoor de dekking op de vaste kosten te laag wordt. Kortom, balanceren op een smal koord.
  Ben het overigens wel eens met de kritiek op ZN en de "blokvorming" tussen verzekeraars op bepaalde dossiers. Snap niet goed waarom dat zo plaatsvindt. Overigens zijn er ook genoeg dossiers waarover verzekeraars elkaar binnen ZN de tent uitvechten, dus het is zeker geen kartelvorming :-)

 • Oomen1

  wij gaan daar op reageren.

 • RJboers

  Bijzonder, DSW heeft vandaag ook een hoofdrol in een ander artikel op jullie website, daar lees ik hier niks over... Had een kritische vraag daarover, ook achteraf, niet gesteld kunnen worden?

Of registreer u om te kunnen reageren.