Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

VNG: Nieuwe bezuinigingen Wmo dreigen

Het ministerie van VWS dreigt te gaan korten op het gemeentelijk macrobudget voor Jeugd en Wmo. Aanleiding is het toegenomen gebruik van AWBZ-zorg in 2014. De schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op haar site.
VNG: Nieuwe bezuinigingen Wmo dreigen
Foto: ANP Lex van Lieshout

De VNG verzet zich tegen de dreigende nieuwe bezuinigingen. De gemeenten zeggen dat de stijgende kosten in de AWBZ (sinds 2015 Wlz) niet te wijten zijn aan het afwentelen van zorg op de Wlz door gemeenten. Volgens de VNG komt de stijging door anticiperend gedrag van bijvoorbeeld cliënten en aanbieders en andere voorsorteereffecten. Daarmee is 2014 volgens de VNG dus geen goede voorspeller voor de structurele zorgbehoefte.

Dreigende korting

'Gemeenten hebben het geld voor 2015 al vastgelegd via inkoopafspraken. Het getuigt van onbehoorlijk bestuur om budgetten voor het lopende jaar opnieuw ter discussie te stellen. En in veel gevallen hebben gemeenten voor meer dan één jaar inkoopafspraken gemaakt, dus ook voor 2016. Het feit dat de Wlz in 2014 gegroeid is, betekent dat er nog meer - niet minder - investering nodig is in de gemeentelijke zorg en begeleiding. We zien in de AWBZ-realisatiecijfers 2014 geen hard verband tussen verminderde uitgave voor Jeugd- en Wmo-doelgroepen en de stijging bij de Wlz-doelgroep. Dat het kabinet een budgettair probleem heeft op de Wlz betekent niet dat dit neergelegd moet worden bij gemeenten. De VNG en gemeenten hebben bewust gekozen voor 2013 als basisjaar omdat gemeenten sinds de aankondiging van de stelselwijzigingen niet hebben stilgezeten', aldus de VNG op haar website.

Stabiliteit

In de verklaring staat verder te lezen: 'Burgers en gemeenten hebben behoefte aan rust en stabiliteit. Dat bereik je niet door na amper drie maanden na het van kracht worden van de decentralisaties in een lopend jaar de budgetten te verkleinen. Gemeenten hebben voor 2015 contracten getekend, om zorgcontinuïteit te garanderen voor cliënten. We vragen de staatssecretaris dan ook zijn verantwoordelijkheid te nemen voor de continuïteit van zorg.'

Gerelateerde tags

6 reacties

 • benno12

  Tja van Rijn wil nog meer mensen de ww in jagen de PVDA heeft zelf ingestemd met dit asociaal beleid.
  de wmo en wlz zijn gedrochten en he hoefde geen waarzegger te zijn om te weten dat het gewoon abnormale bezuinigingen zijn op de kwetsbare groepen.
  Gevolgen van verdere bezuinigingen komen in de nabij toekomst
  geen hond die nog in de zorg wil werken
  grote schrijnende gevallen die op straat staan en te kort aan personeel
  Ik wed dat het dan alleen duurder wordt om de schade te repareren.
  Dus stoppen met bezuinigingen op de wmo en wlz
  zet alle driehonderd soorten toeslagen maar eens op nul
  gooi alles op nul en geef zorg aan diegene die het echt nodig hebben.
  Sootmobiels kun je ook zelf aanschaffen ik koop toch ook een nieuwe of tweedehands fiets auto om mobiel te zijn
  Beëindig de betutteling en graaicultuur.
  begin opnieuw

 • mdebest

  Toch klopt het dat er al vorig jaar door vele mensen uit de zorg is gezegd dat bepaalde cliënten niet in de WMO maar in de WLZ thuishoorden. Zowel politici als gemeentes zijn toen gewaarschuwd.
  Daar is toen niet goed naar geluisterd wat eind 2014 opeens bleek toen in de pers regelmatig geluiden te horen waren over 'de vergeten doelgroep' ; bijvoorbeeld bij familie thuiwonende ernstig verstandelijk beperkte mensen die altijd begeleiding nodig hebben en dat ook krijgen van hun familie. Dat zij niet in WLZ kwamen had te maken met het feit dat er in Den Haag is gekeken naar de zorg die mensen inkochten en niet naar de beperking van mensen. Dus iemand die alleen 'dagbesteding' aanvroeg kwam niet in de WLZ, terwijl diegene daarnaast wel 24/7 uur iemand naast zich nodig heeft.

  Laten we vooral dit jaar zien als een 'oefen jaar', maar wel een jaar waarin recht wordt gedaan aan mensen. Een jaar waarin blijkt welke mensen onder WLZ horen en welke onder de WMO.
  Ik ben het met VWS eens dat we er zeker vanuit moeten gaan dat er nog grote verschuivingen nodig zullen zijn van budgetten, maar ik ben het ook eens met VNG dat het daarvoor nu nog te vroeg, dat kan pas als we gezamenlijk eerlijk ons werk hebben kunnen doen. Maar dat vraagt wel een inhoudelijke afweging en geen financiële bij de aanvraag en toekenning van zowel de WMO als de WLZ indicaties.

 • pp.taverne@wxs.nl

  Het ergert mij dat de uitvoering van de WMO een makkelijke prooi is voor bezuinigen. Als voormalig lid van de WMO-raad, als vrijwilliger, als o.a. gepensioneerd huisarts en medisch specialist en bijna als klant, als voorzitter en lid van vele besturen, als wetenschapper, heb ik bewondering voor de inzet en betrokkenheid van de medewerkers in de zorg. Ze geven je een goed gevoel, zonder dat je eraan denkt “wat kost dat eigenlijk”. Geen aantoonbare winst, geen heldere kosten-baten analyse, geen overbetaald management, geen harde resultaten, maar organisaties die een belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit van leven van de inwoners van Haren, die zich door Torion gesteund voelen. Dat is alles. Ik begrijp niet waarom dat niet waardevol gezien kan worden. Kan het allemaal beter en goedkoper? Vast wel, maar tegen welke prijs?
  Ik heb makkelijk praten met een goed pensioen, met veel vrienden en kennissen, nog instaat om mijn eigen zaakjes te regelen en nauwelijks afhankelijk te zijn van anderen. Ik vindt het niet leuk, maar ben best bereid iets meer te betalen voor een samenleving waarin veel mensen het leven nog niet zo slecht vinden. Het wordt er leuker op!

 • wannevandorst

  'Dat het kabinet een budgettair probleem heeft op de Wlz betekent niet dat dit neergelegd moet worden bij gemeenten.'. De VNG toont zich hier weer in al zijn arrogantie. Ze hebben nihil bezuinigd. Alle bezuinigingen zijn 1:1 doorgegeven aan zorgaanbieders (door tariefskortingen) of cliënten (door minder zorg te leveren). Het enige dat de gemeenten hebben gedaan is hun ambtenarenapparaat uit laten dijen door sociale wijkteams, WMO consulenten en voorliggende voorzieningen als MEE etc. op te tuigen. En die kosten af te romen van het zorgbudget. Want de ambtenarenbaantjes moeten behouden blijven.
  Heeft u al gehoord van al die honderden ambtenaren die ontslagen worden?? Precies.

  Dus waar wil de VNG dat het rijk het 'budgettaire probleem' neerlegt? Yep, bij het rijk en dus bij u en mij. We krijgen dus minder zorg, minder kwaliteit en moeten straks meer belasting betalen. Niet zeuren mensen, doorploeteren!

 • Teceer

  de zorg moet nou eenmaal betaalbaar blijven voor mensen die (nog) geen zorg nodig hebben - belastingbetalers!

 • G. Pater

  Grote groep mensen met zzp indicatie die dat omgezet had in een extramuraal pakket wil nu toch 'verzekerd' zijn van een intramurale plaats in een instelling...

Of registreer u om te kunnen reageren.