Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Rekenkamer kraakt zorgakkoord met ziekenhuizen

Het zorgakkoord tussen minister Edith Schippers (VWS) en de ziekenhuizen is niet bijzonder effectief in het temperen van ziekenhuiskosten. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer deze week in het verantwoordingsonderzoek over het zorgministerie.
<p>Foto: ANP/Martijn Beekman</p>
Foto: ANP/Martijn Beekman

Volgens de afspraken in het zorgakkoord, die Schippers in 2011 met de specialistische zorg maakte, mogen ziekenhuizen beperkt groeien. Met 2,5 procent in 2012 en 2013, met 1,5 procent in 2014 en dit jaar met 1 procent. De Rekenkamer schrijft dat die doelen bij lange na niet worden gehaald. In 2012 was de werkelijke groei bij ziekenhuizen 5,5 procent en in 2013 5,8 procent.

Voorbarig

Voor 2014 heeft de Rekenkamer nog geen percentage werkelijke groei berekend. De reden: 'De minister van VWS is (...) positief over de voorlopige cijfers voor 2014 die laten zien dat de uitgaven nagenoeg overeenkomen met het macrokader. Wij vinden dat voorbarig aangezien deze cijfers nog zeer onzeker zijn en om deze reden ook niet zijn opgenomen in het jaarverslag 2014.'

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwam deze week al wel met een berekening over 2014. Die komt uit op een groei van de ziekenhuiszorg van 2,1 procent. Eerder hield het CBS het nog op 5 procent, maar in die berekening was de overheveling van dure medicijnen niet meegerekend.

Meevallers

De Rekenkamer wijst op het feit dat de groei wordt beperkt door prijsdalingen van medicijnen en niet dankzij de gemaakte afspraken. 'Door de transitiebedragen buiten de beheersmaatregel te laten, groeit de sector harder dan beoogd. De overschrijding wordt opgevangen door meevallers elders, zoals bij de uitgaven geneesmiddelen.'

Niet realistisch

Al met al velt de Rekenkamer een negatief oordeel over het effect van het zorgakkoord met de ziekenhuizen. 'De gezamenlijke ambitie van de ondertekenaars van het zorgakkoord bij de ziekenhuizen was om de uitgavengroei die voor 2011 op nominaal 6 à 7 procent per jaar lag terug te brengen naar een significant lager niveau. (...) Gezien de gerealiseerde uitgavengroei in 2012 en 2013, vragen wij ons af of de beoogde groei voor 2014-2017 realistisch is.'

Of registreer u om te kunnen reageren.