Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Steun voor Schippers’ plan langdurige ggz

Minister Schippers is niet van plan de risicodragendheid van zorgverzekeraars voor langdurige ggz uit te stellen. Voorlopig gaan de plannen gewoon door. Dat bleek woensdag tijdens het Kamerdebat over risicoverevening.
Steun voor Schippers’ plan langdurige ggz
Foto: iStock

Langdurige ggz

Tweede Kamerlid Hanke Bruins Slot waarschuwt dat Schippers op een historische vergissing afstevent als zij de compensatie voor dure patiënten in de langdurige ggz in 2017 afschaft. Bij gebrek aan een passend risicovereveningssysteem wil Schippers de compensatie die zorgverzekeraars vooraf ontvangen, baseren op het kostenverbruik van het jaar daarvoor. Bruins Slot meent dat er tegen die tijd nog geen actuele cijfers beschikbaar zijn en dat de risicoverevening dus ongeschikt is.

Zorgverzekeraars

Nu krijgen zorgverzekeraars nog  volledige nacalculatie voor verzekerden die gebruik maken van de langdurige ggz. In 2017 moeten zij het risico zelf gaan dragen. Met name voor kleine zorgverzekeraars kan dit nadelig zijn. De kosten voor een jaar verblijf in een psychiatrische instelling kunnen oplopen tot 90 000 euro per verzekerde per jaar. Kleine en grote zorgverzekeraars vrezen voor risicoselectie.

ZVW

Schippers maakte duidelijk dat zij de hele keten in de ggz in de Zorgverzekeringswet wil houden. 'Er is ongelofelijk veel goeds gebeurd in de sector. Cliënten worden er beter van als de zorg onder de ZVW valt. Dit betekent wel dat ggz-instellingen zich aan de ZVW regels moeten houden. Dus er moet transparantie komen in de kwaliteit en inzicht in de kostenontwikkeling. Zorgverzekeraars moeten geen black box in hoeven kopen.'

Risicoverevening

De langdurige ggz is dit jaar overgeheveld vanuit de AWBZ. Dit kan alleen als  er een goed risicoverveningsmodel komt. Daar wordt al jaren aan gewerkt door de sector, maar dat heeft nog niet geresulteerd in een geschikt model. Het meenemen van de kosten in het voorgaande jaar is volgens minister en Kamerleden een paardenmiddel, maar wel een goede voorspeller. Schippers: 'Er zit een prikkel in maar die is niet zo heel sterk. Je kunt niet zeggen dat er risico's zitten in de organisatie ervan.'

Veld aan zet

De minister is vol goede moed: 'Als het echt onverantwoord is om volledige risicodragendheid in te voeren in de langdurige ggz, dan moeten we het misschien niet doen. Het moment van beslissing is pas na de zomer van 2016. De inzet van het veld zal doorslaggevend zijn. Wij hebben daar nog een jaar voor.'

Of registreer u om te kunnen reageren.