Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘Uitgaven niet-gecontracteerde wijkverpleging ruim verdubbeld’

Zilveren Kruis ziet de uitgaven voor niet-gecontracteerde wijkverpleging dit jaar meer dan verdubbelen. Niet-gecontracteerde aanbieders declareren driemaal zoveel uren zorg als gecontracteerde aanbieders.
fototaliafinance400.jpg
Foto: Fotolia

Dat zegt de zorgverzekeraar op basis van de ontvangen declaraties. Een gecontracteerde aanbieder declareert gemiddeld 18 uur zorg per maand, bij niet- gecontracteerde aanbieders gaat het om gemiddeld 50 uur. ‘Wij zijn verplicht om ongecontracteerde zorg te vergoeden. Het gaat om relatief kleine partijen die ervoor kiezen om geen contract af te sluiten, ook al ontvangen ze 75 procent van het tarief,’ aldus Olivier Gerrits, verantwoordelijk voor de zorginkoop van Zilveren Kruis. Een duidelijke oorzaak voor de stijging is er niet. Een factor die kan meespelen, is dat de wijkverpleegkundige  zelf de indicatie mag stellen.

Zilveren Kruis verwacht dat de eigen uitgaven aan niet-gecontracteerde wijkverpleging dit jaar met 125 procent zullen stijgen van 11,4 miljoen naar 26 miljoen euro. Met circa 200 niet-gecontracteerde aanbieders zijn inmiddels betalingsovereenkomsten gesloten.

Vorige maand trok het kabinet extra geld uit voor de wijkverpleging in 2017 na klachten van zorgaanbieders dat  de budgetten te krap zijn. Volgens ActiZ is er echter nog steeds te weinig budget beschikbaar. De NZa heeft met de brancheorganisaties overlegd over de signalen dat instellingen patiënten moeten gaan weigeren.

Zilveren Kruis signaleert dat de overschrijdingen bij de ene zorgaanbieder en de onderschrijdingen bij de ander elkaar in evenwicht houden. ‘We maken aanvullende afspraken met partijen die overschrijden en daarbij kiezen we voor partijen die aantoonbaar goedkoper werken', aldus Gerrits.

Dossier Zorgkinkoop
Zorgverzekeraars kopen zorg in bij zorgaanbieders. De contractonderhandelingen verlopen niet altijd even gemakkelijk. Hoe het de partijen vergaat, leest u in het dossier zorginkoop.

3 reacties

 • Wanne van Dorst

  Wat Sebastiaan zegt. Verzekeraars willen controle hebben. Het is niet gek dat aanbieders zich onttrekken aan de geldverslindende aanbestedingshorror. Dat is velen de 25% korting wel waard. En om de schuld nu op de indicerende wijkverpleegkundige te schuiven is pure schande. Dat is in strijd met de beroepseer. En waarom declareren ze meer uren? Wat is de doelgroep? Geef openheid over deze cijfers want nu is het uit de heup schieten en impliciete beschuldigingen die appeleren aan de onderbuik. Kom op Zorgvisie, wees journalistiek, vraag om de data!

 • emveepee

  Tijdens het aanbestedingstraject wordt impliciet - en vaak zelfs expliciet - 'korting' geëist door de zorgverzekeraar. Dat betekent dat je wordt geacht om als zorgaanbieder 6 ton aan werk te verrichten tegen een vergoeding van 5 ton. Dat verschil zal ergens moeten worden terugverdiend. En over wiens ruggen kan dat anders dan over die van de mensen op de werkvloer en vooral de cliënten?

 • sebastiaan@seniorenzorgplan.nl

  Een duidelijke oorzaak voor de stijging is er m.i. wel. Zeker voor kleinere aanbieders zijn de kosten voor het inkoopproces, de bureaucratie, de budgettering, de controle door accountants, etc., hoger dan de opbrengsten uit contractering ondanks de hogere tarieven met een contract. Bovendien geeft niet contracteren 'bewegingsvrijheid' van de niet sympathieke bemoeizuchtige (vooral grote) zorgverzekeraars.

  Kortom, het beleid van overheid en zorgverzekeraars jaagt aanbieders in ongecontracteerde zorg. Dit is de GRUWEL van zorgverzekeraars omdat ze controle verliezen. We zullen dus de komende jaren heel veel machtsvertoon gaan zien om ongecontracteerde zorg de nek om te draaien. Te beginnen bij Zilveren Kruis die beweert dat "niet-gecontracteerde zorgaanbieders drie keer zoveel declareren". Overigens kunnen niet-gecontracteerde partijen wel tot 70% per uur efficiënter draaien.

  Nou Tweede Kamer, begin maar weer met vragen stellen, de zorgverzekeraars bieden u graag munitie.

Of registreer u om te kunnen reageren.