Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Zilveren Kruis wil nieuw hoofdlijnenakkoord

Zilveren Kruis is voorstander van een nieuw hoofdlijnenakkoord voor medisch specialistische zorg. ‘Zo’n akkoord moet dan niet alleen over de financiën gaan, maar ook een sterk inhoudelijke kant hebben’, aldus Norbert Hoogers, directievoorzitter van Zilveren Kruis.
Akkoord-iStock-400.jpeg
iStock

Het huidige hoofdlijnenakkoord loopt tot en met 2017. Daarin zijn afspraken gemaakt over een maximale volumegroei van 1 procent per jaar in de periode 2015-2017, maar ook over zaken als doelmatig voorschrijven, ongewenste praktijkvariatie en de invoering van veiligheidmanagementsystemen.  

Meerjarencontracten Zilveren Kruis
Zilveren Kruis, de grootste zorgverzekeraar van het land, sluit steeds vaker meerjarencontracten af met ziekenhuizen en met partijen in de eerste lijn. Met 22 ziekenhuizen zijn afspraken gemaakt met een looptijd van twee jaar of meer. Directeur Zorginkoop Olivier Gerrits verwacht dat de trend doorzet en dat volgend jaar nog meer meerjarenafspraken worden afgesloten. ‘Je ziet dat het karakter van de  gesprekken verandert. Ze gaan steeds vaker over kwaliteit of over de positie in de regio.’
Hij vindt dat te weinig vaart wordt gemaakt met de vorming van netwerken voor laagcomplexe oncologische ingrepen, zoals prostaatkanker. ‘De Martini Klinik in Hamburg haalt goede uitkomstresultaten door veel patiënten te behandelen. Dergelijke uitkomsten zijn ook in Nederland haalbaar als je stappen zet’, aldus Gerrits. Hij constateert dat samenwerking blijft steken op de belangen van ziekenhuizen. ‘Je krijgt een soort marktplaats waar bestuurders kwartetten met laagcomplexe behandelingen.’ Hij is van mening dat de minimumnormen, die worden opgesteld door wetenschappelijke verenigingen, niet voldoende zijn om beweging op gang te brengen.

Dure geneesmiddelen
Een ander punt van zorg is volgens Gerrits de toelating van dure geneesmiddelen. ‘Als een duur geneesmiddel eenmaal is toegelaten, doen farmaceutische bedrijven geen onderzoek meer naar de effectiviteit van een middel. Dat zou moeten veranderen want we willen juist weten bij welke patiënten het middel aanslaat en wat het betekent voor de kwaliteit van het leven van de patiënt.’
Zilveren Kruis vergoedt dure medicijnen op basis van nacalculatie als specialisten en ziekenhuizen letten op verspilling en een aantal spelregels in acht nemen. Norbert Hoogers wil dat de financiële risico’s van de medicijnen worden overgenomen door het vereveningsfonds. Nu dragen de zorgverzekeraars het financiële risico. ‘Er is een groot belang dat alle partijen overstijgt,’ aldus de directievoorzitter van Zilveren Kruis.

4 reacties

 • Amiz Delft

  Ik heb altijd met veel belangstelling het beleid van de Zorg in Nederland gevolgd. Het ontbreekt mij momenteel niet aan historisch inzicht. Maar nu ik dit lees, geef ik het op. Het kan me niets meer schelen. Ze doen maar. Anders gezegd: ik heb al dat gedoe al ette(r)lijke keren meegemaakt. Zinloos gedoe.

 • Kaspar Mengelberg

  Sinds mijn vestiging als psychiater, begin jaren '80, heb ik niets anders dan buitengewoon slechte ervaringen met Zilveren Kruis, die zich tot op de dag van vandaag voortzetten. De verzekeraars onder Zilveren Kruis doen, door middel van administratief pesten, hun uiterste best om mijn patiënten niet te restitueren.

  In Nederland heeft veel een hybride karakter. Zo ook de ziektekostenverzekeringsbusiness. Verzekeraars zijn uiteraard blij met het vereveningsfonds. Met het 'betalen' van dure behandelingen en kostbare medicijnen kunnen zij richting verzekerden goede sier maken. Maar niet heus. De belastingbetaler financiert dit, minstens ten dele.

  Persoonlijk ben ik in de gelukkige omstandigheid dat ik geen contracten met verzekeraars hoef aan te gaan, en mijn patiënten dus ook zakelijk mijn klanten zijn.

  Ik denk niet dat Zilveren Kruis een Nationaal Zorgfonds wil. Wel verevening, dus socialisatie van exceptionele lasten. Maar prostaatkanker naar Hamburg, waarschijnlijk lekker goedkoop.

 • GKMitrasing

  Je kunt er ook een indirect pleidooi in zien voor een Nationaal Zorgfonds: Daar gaat alles via het risicovereveningsfonds en daarin kan de overheid wel complexe zorg doen fuseren, omzet van ziekenhuizen afromen en toestoppen naar gespecialiseerde centra.

 • Scheidsinfo

  Zilveren Kruis ( Achmea ) gaat steeds vaker op de stoel van de zorgverlener zitten. Steeds meer bepaald zei wat wel en niet mag gebeuren. Zorgverleners krijgen wurgcontract en kunnen dit slikken of stikken. Maar de winst berg bij Achmea blijft heerlijk groeien. Grote inkomens en vette bonussen worden daar elk jaar uitgekeerd. En de zorg behoevende mensen draaien ze op elke mogelijkheid een poot uit.

  Wanneer worden dit soort praktijken eindelijk gestopt.

  Ze hebben zelfs met een leverancier van diabetes hulpmiddelen afspraken gemaakt dat ze elke maand mogen declareren zonder controle of en wat er geleverd is of wordt. Want de verzekerde betaald toch het meeste zelf weer, daar zorgt Achmea wel voor.

Of registreer u om te kunnen reageren.