Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Strengere controle pgb’s uitgesteld

De strenge controle van de Sociale Verzekeringsbank op de uitgifte van persoonsgebonden budgetten is uitgesteld. Mensen die fouten maken bij het indienen van declaraties of zorgovereenkomsten zouden vanaf oktober eigenlijk geen pgb meer uitgekeerd krijgen. Staatssecretaris Van Rijn voert dit strenge beleid nu pas vanaf november in, omdat de helft van alle declaraties fout gaat.
administratie400.jpg

Momenteel accepteert de SVB nog ingediende declaraties en zorgovereenkomsten die bijvoorbeeld een handtekening missen of waarbij een vinkje verkeerd staat. De SVB liet in augustus weten dat deze coulance vanaf oktober passé zou zijn. Verkeerd ingevulde aanvragen zouden dan niet meer geaccepteerd worden en het SVB zou de betaling van het budget staken. Volgens een steekproef mankeert aan grofweg de helft van alle 140.000 declaraties die maandelijks bij de SVB binnenkomen wat. Van Rijn schrijft deze week aan de Kamer dat hij daarom de coulancetermijn met een maand oprekt. ‘Ketenpartners adviseren de gewenningsperiode voor declaraties met één maand te verlengen. Een en ander wordt gesteund door Per Saldo en de landelijke Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ). Daarbij zij opgemerkt dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) van mening is dat reeds per 1 oktober overgegaan moet worden op directe handhaving van alle controlepunten, omdat naar haar mening één maand gewenning effectiever is.’

Uitstel en afstel
Woordvoerder Asha Khoenkhoen van de VNG laat weten voor een zo spoedig mogelijke invoering van strengere controles te zijn. ‘We vinden dat de strengere controles nodig zijn en ook ingevoerd moeten worden. Van uitstel komt wat ons betreft nu dan ook geen afstel. We leggen ons neer bij de inschatting van de staatssecretaris en Per Saldo dat er nog een maand extra tijd nodig is.’

Wijzigingen van het beleid
Een woordvoerder van de SVB laat desgevraagd weten niet inhoudelijk te kunnen reageren op het uitstel en op wijzigingen van het strengere controlebeleid. Die wijzigingen kondigde Van Rijn ook aan in zijn brief: ‘Ik pas de ministeriële regelingen voor Wmo, Jeugdwet en Wlz op twee onderdelen aan, waardoor een aantal niet noodzakelijke controles vervalt. (…) Met ketenpartijen is - nogmaals – beoordeeld of alle controles logisch, duidelijk en opportuun zijn. Het overleg Ketenregie adviseert de controle eisen te vereenvoudigen op het onderdeel dat te maken heeft met het kunnen identificeren van de zorgverlener en het verduidelijken van de term ‘werkzaamheden overeenkomstig zorgovereenkomst’. Het overleg ketenregie is van mening dat met deze voorstellen de budgethouder beter wordt ondersteund in het juist indienen van declaraties.’

Eenvoudiger
Onlangs bleek dat met name voor budgethouders in de Wlz het declareren en het indienen van zorgovereenkomsten tot veel extra bureaucratie lijdt. Per Saldo heeft dit jaar al 1200 meldingen daarover ontvangen uit haar achterban. Zorgverzekeraars Nederland erkent het probleem.

Dossier Persoonsgebonden budget
Dossier met nieuws, opinie en achtergrond over het persoonsgebonden budget (pgb). Een pgb is een bedrag waarmee mensen zelf de zorg kunnen regelen. Er zijn nu 2 soorten pgb’s. Het pgb-AWBZ is voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of kortdurend verblijf. Het pgb-Wmo is voor wie hulp nodig heeft om thuis te kunnen blijven wonen. In 2015 komen daar nog 2 pgb's bij: het pgb-Jeugdwet en het pgb-Zvw.

Eén reactie

  • Lourens van den Berg

    Hoezo klantgericht? Het merendeel van de fouten ontstaat door toedoen van de SVB. Eénzijdig veranderen van voorwaarden, onduidelijke en tegenstrijdige informatie, verkeerde verwerking van juiste en tijdige aangeleverde gegevens, etc. Laat de SVB nu eerst eens zorgen zelf de zaken op orde te hebben.

Of registreer u om te kunnen reageren.