Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

IGZ, NMa en NZa gaan samen fusies toetsen

De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) is positief over de zorgspecifieke fusietoets. Dat is een toets waarbij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) samen de fusie beoordelen. Pas als de IGZ en de NZa het groene licht hebben gegeven, velt de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in tweede instantie een oordeel over het fusievoornemen.
IGZ, NMa en NZa gaan samen fusies toetsen

De IGZ gaat kijken of de fusie geen belemmeringen oplevert voor de kwaliteit. De NZa onderzoekt de fusie met het oog op toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. De NMa voert pas wanneer de NZa en IGZ akkoord zijn vanuit mededingingsperspectief een toets uit.

Fusietoets minister Klink

De zorgspecifieke fusietoets komt uit de koker van minster Klink. Hij wil voorkomen dat fusies in de zorg onwenselijke maatschappelijke gevolgen hebben. De NZa schrijft vandaag helemaal achter de zorgspecifieke toets te staan. Volgens de autoriteit omvat een volwaardige effectenanalyse de drie publieke belangen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid. (Zorgvisie - Wouter van den Elsen)

Lees meer:

Raad van State: geen strengere fusietots zorg
Inspectie gaat fusie toetsen
Klink wil fusies strenger laten toetsen
Kamer wil zorgspecifieke fusietoets

Administrator

Of registreer u om te kunnen reageren.