Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Week 4: De top

De redactie van Zorgvisie heeft toegang gekregen tot de computer van controller Guus Roodt van Medisch Centrum Centrum (MCC). U leest mee hoe hij communiceert met de belangrijkste stakeholders van het ziekenhuis.

Week 4: De top

25-01-2010
Van: guus.roodt@mccentrum.nl
Aan: eric.koning@mccentrum.nl


Beste Eric,

Graag wil ik weten wie van de staf betrokken wil zijn bij de selectie van het nieuwe EPD voor Medisch Centrum Centrum. Er zal een vergelijking gemaakt worden tussen Alert, Chipsoft, Soarian en Epic.
Onze ambitie is helder: een vijfde generatie EPD waar staf en verpleging geruisloos op kunnen overstappen. Omdat een geleidelijke invoering tot een moeilijk beheersbare situatie leidt, streven we naar een ‘big bang’ die gepland staat op 1 januari 2011. Het EPD zal ingevoerd worden nadat alle zorgprocessen in zorgpaden beschreven zijn. De staf zal uiteraard volledig gefaciliteerd worden in deze uitdagende overgang.

Groeten,
Guus
26-01-2010
Van: guus.roodt@mccentrum
Aan: ruud.koolen@skipr.nl


Geachte heer Koolen,

Met bewondering maar ook enige verwondering hebben mijn collegae in de branche en ik de Skipr top 99 bekeken. Bewondering was er voor het diepte-interview met Antoinette Vietsch, een geweldige vrouw voor de gezondheidszorg in Nederland. Natuurlijk staan er nog meer echt belangrijke beslissers in, maar u weet net als ik dat niet alle invloed direct aan de oppervlakte zichtbaar is. Neem nu een ziekenhuis. Bestuurders zijn daar een vaak snel voorbijgaand verschijnsel, de echte regie zit bij de controller. Hoewel mijn naam voor de media een goed bewaard gebleven geheim is, weten de mensen die er toe doen dat bij Medisch Centrum Centrum de controller ‘de’ man is – en dat zijn invloed tot ver in de ziekenhuisbranche is doorgedrongen.
Wellicht kunt u in de volgende editie van Skipr een erratum opnemen en de top 99 compleet maken – al zal plek 100 niet geheel recht aan de realiteit doen. Mijn secretaresse is graag bereid om op korte termijn een afspraak voor de fotograaf te maken.

Met vriendelijke groeten,
Guus Roodt
Controller Medisch Centrum Centrum
27-01-2010
Van: guus.roodt@mccentrum.nl
Aan: eric.koning@mccentrum.nl


Beste Eric,

Naar ik begrijp vraagt het stafconvent wat een vijfde generatie EPD is. Excuus voor het jargon dat in dit wereldje zo gebruikelijk is. Van één tot en met vijf zijn de stappen als volgt. Eerst komt de kijkdoos. Dan de documenteerder. Daarna de helper, die ook protocollen kent. Nummer vier is de collega, ook wel bekend als het disease management systeem. De vijfde generatie is de mentor, die de patiënt en de specialist kent en begeleidt.

Groeten,
Guus
27-01-2010
Van: guus.roodt@mccentrum
Aan: ruud.koolen@skipr.nl


Geachte heer Koolen, beste Ruud,

Uitstekend. Natuurlijk heb ik er begrip voor dat de reeds gepubliceerde lijst niet meer aangepast kan worden, maar ik heb het volle vertrouwen in de afspraak dat in de volgende editie geen evidente omissies meer zullen voorkomen.

Guus Roodt
Controller Medisch Centrum Centrum
27-01-2010
Van: guus.roodt@mccentrum.nl
Aan: eric.koning@mccentrum.nl


Beste Eric,

Nee, natuurlijk staat de autonomie van de specialist in ons ziekenhuis niet ter discussie! De mentor zal niet worden aangestuurd door de Raad van Bestuur.
Iets anders. Ik kreeg net te horen dat ik genomineerd ben voor de Skipr Top 100 van 2010. De hoofdredacteur meldde zich bij mij om zich te excuseren dat in de huidige top 99 geen enkele controller voorkomt.

Groeten,
Guus
29-01-2010
Van: guus.roodt@mccentrum.nl
Aan: adriane.berken@mccentrum.nl


Adriane,

Kan jij mij aanmelden voor de business club van Skipr?

Dank,
Guus
29-01-2010
Van: guus.roodt@mccentrum.nl
Aan: eugene.dewit@mccentrum.nl


Beste Eugene,

Hierbij meld ik even dat ik ben toegetreden tot de business club van Skipr.

Groeten,
Guus
Lees ook:

Dossier mccentrum.nl

Of registreer u om te kunnen reageren.