Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Dannenberg: ‘We zetten geen hek om mensen heen’

Gemeenten gaan Beschermd Wonen fundamenteel anders uitvoeren dan in het oude AWBZ-stelsel gebruikelijk was. ‘In plaats van een hek om mensen heen zetten, gaan we ze zoveel mogelijk in de thuissituatie ondersteunen als het nodig is, op het moment dat het nodig is.’ Dat zegt voorzitter Erik Dannenberg van de commissie die het advies ‘Van beschermd wonen naar een beschermd thuis’ heeft uitgebracht.
Dannenberg: ‘We zetten geen hek om mensen heen’

De commissie onder leiding van Dannenberg adviseert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over drie aspecten van Beschermd Wonen. Over wat de algehele visie over Beschermd Wonen is, hoe de middelen verdeeld moeten worden en hoe het tijdspad er uit ziet.

Visie

'De visie is het belangrijkste. Ruim 30.000 mensen maken gebruik van deze voorzieningen en voorheen bestond dat vooral uit bescherming en dagbesteding in instellingen. Nu gemeenten verantwoordelijk zijn willen we er veel meer voor zorgen dat deze mensen zo lang mogelijk normaal kunnen participeren in de samenleving. Gemeente zijn natuurlijk wel verantwoordelijk voor hulp en ondersteuning op het moment dat deze mensen in de problemen komen. Het gaat om een kwetsbare groep met een forse zorgvraag. Het doel moet zijn om burgers zo veel mogelijk actief mee te laten doen en zo min mogelijk weg te stoppen in instellingen en dergelijke. We moeten daarom in staat zijn om preventief hulp en ondersteuning te bieden voordat mensen zodanig in de problemen komen dat ze niet meer thuis kunnen wonen.'

Geen fouten

Het tijdspad waarin gemeenten dit gaan uitrollen is lang. 'Ons advies is om er minstens 15 jaar over te doen. Dat lijkt een lange tijd maar we hebben het hier over een kwetsbare groep en wat niemand wil, is dat er fouten gemaakt worden tijdens de transformatie. Er moet ook veel veranderd worden. We zijn bijvoorbeeld nog lang niet zo ver dat we genoeg woonruimte hebben voor iedereen die nu niet meer thuis kan wonen. En ook niet iedere gemeente weet nog precies wat de mogelijkheden en verantwoordelijkheden zijn voor deze groep. Gemeenten moeten mensen niet te snel doorsturen naar verzekeraars en organisaties voor geestelijke gezondheidszorg, maar juist intensief met deze partijen gaan samenwerken.'

Verdeling

Om dit alles uit te voeren hebben gemeenten anderhalf miljard euro aan middelen van het Rijk maar de verdeling hiervan moet anders. 'De verdeling van het budget in het oude stelsel is historisch gegroeid en klopt niet meer. De ene regio had een soepele CIZ, de andere een strenge. Of ergens zijn veel ggz-instellingen en dus meer locaties voor Beschermd Wonen, et cetera. Het geld komt nu nog bij 43 centrumgemeenten terecht die er Beschermd Wonen mee financieren. Er moet echter gewerkt worden aan een nieuwe, betere verdeling waarbij iedere individuele gemeente budget krijgt. Het Rijk zal hieraan gaan rekenen. Het is complexe materie.'

Afwentelen

Dannenberg wil in zijn advies afwentelgedrag voorkomen tussen gemeenten, of tussen gemeenten en zorgverzekeraars. 'Als iemand verhuist van de ene naar de andere gemeente adviseren we dat de gemeente van herkomst vijftig procent bijdraagt aan de kosten voor de volgende drie jaar. Dit om de neiging te dempen van vooral kleinere gemeenten om mensen met veel problematiek naar grotere steden met meer voorzieningen te laten verhuizen. Hier hangt ook mee samen dat er ook op het platteland geschikte woonruimte beschikbaar moet zijn voor deze mensen. Dat is een van de grotere uitdagingen uit ons advies. De VNG heeft aangegeven met het rijk in overleg te treden om de noodzakelijke randvoorwaarden waaronder nieuwe betaalbare woningen hiervoor te creëren'

Lees het advies 'Van beschermd wonen naar een beschermd thuis'.

Gerelateerde tags

Eén reactie

  • bresker

    Hoezo nieuwe rol? Art.160 lid 2 Gemeentewet geeft een gem. bestuur de mogelijkheid om naar eigen inzicht initiatieven te ontplooien. Deze wetenschap was kennelijk ook doorgedrongen tot dr.Kuipers, dir. van Sociaal Psychiatrische Dienst in Groningen. Hij ging eind zestiger jaren van de vorige eeuw een samenwerkingsverband aan, hetgeen leidde tot RIBW-keten avant la lettre in de gem.Vlagtwedde.Bellingwolde, Scheemda,Uithuizen. De gem. deden het beheer, de SPD de supervisie. Financieel geen probleem, want de gem van laatstelijk thuisbehoren bleef betalen en dat hadden we zo moeten laten.Historisch is dus aangetoond, dat gem. dit prima aankunnen.

Of registreer u om te kunnen reageren.