Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Apothekers eisen dat ziekenhuizen LSP gebruiken

In aanloop naar het debat in de Tweede Kamer vandaag over gegevensuitwisseling roepen apothekerskoepel KNMP en ouderenbond Unie KBO op tot verbetering. Ziekenhuizen wisselen nauwelijks gegevens uit via ict-systemen van de eerste lijn of via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Hierdoor hebben de apotheker en de huisarts geen zicht op het actuele medicijngebruik. Dit kan leiden tot gevaarlijke medicatiecombinaties en bijwerkingen.
apotheekfotolia400.jpg
Foto: Fotolia

De KNMP en Unie KBO willen dat tweedelijns zorginstellingen het adequaat delen van gegevens met de eerste lijn serieus oppakken. Minister Schippers moet zorgen dat hiervoor de randvoorwaarden en de benodigde middelen beschikbaar komen. ‘Alleen dan kunnen kwetsbare patiënten, zoals ouderen, langer veilig thuis blijven wonen met een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven’, zegt woordvoerder Arno Heltzel van de Unie KBO. ‘En kan de fax de deur uit.’

Uitwisselen
Met die laatste opmerking haakt Heltzel aan bij het recente onderzoek van Nictiz waaruit blijkt dat in 99 procent van de apotheken nog regelmatig de fax wordt gebruikt voor gegevensuitwisseling met zorgverleners. Minister Schippers reageerde gisteren op het Nictiz-onderzoek. In antwoorden op Kamervragen van Leendert de Lange (VVD) schrijft ze: ‘Volgens de website van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie is 89 procent van de ziekenhuizen aangesloten op het LSP. Gezien de resultaten van het rapport blijkt aangesloten zijn nog geen garantie voor het daadwerkelijk elektronisch uitwisselen van informatie.’

Toestemming vragen
Een woordvoerder van de KNMP legt uit: ‘Ook al zijn ziekenhuizen aangesloten bij het LSP, dat betekent nog niet dat apothekers voldoende informatie ontvangen. Iedere zorgverlener moet namelijk apart toestemming krijgen van de patiënt om gegevens te mogen wisselen via het LSP. In de praktijk wordt dat vaak vergeten of overgeslagen. Dat zorgt ervoor dat er heel weinig geschakeld wordt met de huisarts en de apotheker in de eerste lijn. Deze ‘opt-in’-methodiek zal waarschijnlijk blijven. Wij vragen daarom aan alle zorgorganisaties in de keten om patiënten beter te wijzen op het verlenen van toestemming. Dit kan heel veel medicatiefouten voorkomen.’

Informatie
De KNMP wil in zijn algemeenheid meer informatie vanuit de tweede lijn ontvangen. ‘Lab-uitslagen en nierfunctiewaarden hebben invloed op het medicatiegebruik. Als apothekers hiervan op de hoogte zijn, kunnen ze beter de medicatieveiligheid garanderen.’

Dossier Patiëntveiligheid
Patiënten en cliënten moeten kunnen rekenen op veilige zorg. Soms gaan er dingen mis en dat leidt tot incidenten en calamiteiten. Zorginstellingen zijn verplicht calamiteiten te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Evenals een patiënt of diens naaste kan de Inspectie een tuchtzaak aanhangig maken.

Of registreer u om te kunnen reageren.