Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Schippers wil medisch beroepsgeheim aanpassen

Minister Schippers van VWS wil het medisch beroepsgeheim aanpassen om zorgfraude beter te kunnen bestrijden. Ze vindt de wetgeving op dit gebied onvoldoende duidelijkheid bieden.
Schippers wil medisch beroepsgeheim aanpassen
Foto: Foto: VWS

Schippers: 'Het is onacceptabel dat fraude ten koste van middelen die bestemd zijn voor sociale zekerheid of zorg, niet zou kunnen worden bestreden. Iemand die arbeidsongeschiktheids- of zorgfraude pleegt, behoort de bescherming van het medisch beroepsgeheim niet toe te komen.'

Dat schrijft minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een brief aan de Tweede Kamer, mede namens de ministers Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Opstelten van Veiligheid en Justitie.

Pgb-fraude

Naar aanleiding van het schietincident in Alphen aan den Rijn en fraude met persoonsgebonden budgetten en arbeidsongeschiktheiduitkeringen, is discussie ontstaan over de mogelijkheden het medisch beroepsgeheim te doorbreken. Minister Schippers heeft hier onderzoek naar laten doen. De onderzoekers concluderen dat vanuit het belang van het medisch beroepsgeheim, namelijk vrije toegang tot zorg, de bestaande wetgeving volstaat. Ze constateren wel een gebrek aan kennis en onduidelijkheid over de omgang met het medisch beroepsgeheim in verschillende situaties en adviseren meer aandacht hiervoor in opleidingen en de beroepspraktijk.

Medisch beroepsgeheim

Ook zelfregulering in de vorm van richtlijnen en protocollen kunnen de grenzen van het medisch beroepsgeheim verhelderen. Diverse beroepsorganisaties en koepels zijn hier al mee aan de slag. Minister Schippers deelt de algemene conclusies van de onderzoekers. Wel vindt ze het onacceptabel dat fraude ten koste van middelen voor sociale zekerheid en zorg, niet zou kunnen worden bestreden en vindt ze daarvoor een wetswijziging noodzakelijk. Met de onderzoekers is ze van mening dat iemand die fraudeert met voorzieningen uit algemene middelen de bescherming van het medisch beroepsgeheim niet hoort toe te komen.

2 reacties

  • adje rem

    Wat een ....EUFEMISME...... Deze ministeriele politieke passant bepleit gewoon ............OPHEFFEN ....van de medische GEHEIMHOUDING. NEVER , NOOIT, mevrouw de minister. Weet u wat ministra betekent ? ? ? MINISTRA betekent ... DIENAAR !!!. DUS NIET .... aanzetten tot sjoemelen met de eed van HIPPOCRATES ! ! ! In mijn opinie belijdt U meer de FINANCIAL eed van hypocrietopoliticus . w.a.

  • goochelaar

    stel een commissie aan, die de handel en wandel van dit beroepsgeheim aan de kaak kan stellen.Het bekende voorbeeld van de pgb-'s die geplunderd zijn voor ggz
    ben er mee eens, dat dit vaak (ookin de advokatuur) AANGEWEND WORDT OM VERVOLGING TE KUNNEN ONTLOPEN

Of registreer u om te kunnen reageren.