Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Gemeenten unaniem voor aanpassen decentralisatie

Gemeenten vinden dat de persoonlijke verzorging de verantwoordelijkheid wordt van het lokaal bestuur. Met 99,4 procent stemden de leden van de VNG afgelopen vrijdag in met een resolutie die het VNG-bestuur opdraagt met het kabinet te praten over een nieuw pakket voorwaarden.
Gemeenten unaniem voor aanpassen decentralisatie

Tijdens het congres werd een resolutie aangenomen, waarin de volgende eisen voor het overleg worden gesteld: Verlaging van de bezuinigingen op de huishoudelijke hulp en begeleiding, financiële compensatie voor overgangsrecht, borging van samenwerking met verzekeraars en inzet wijkverpleegkundigen in sociale wijkteams. Tot slot willen de gemeenten niet dat een overgebleven deel - 5 procent - van de persoonlijke verzorging naar gemeenten wordt overgeheveld.

Buitengewoon congres

Het buitengewoon congres van de VNG volgt op het besluit van het kabinet om persoonlijke verzorging toch niet bij gemeenten neer te leggen. Volgens de gemeenten hindert dat besluit de mogelijkheden van de gemeenten, aldus vakblad Zorg en Welzijn. 'Om te komen tot slimme combinaties en efficiënter organiseren van de zorg en ondersteuning, waarmee besparingen kunnen worden opgevangen. Verder leidt het kabinetsbesluit voor burgers tot onoverzichtelijkheid en meer loketten.'

Verzekeraars

Gemeenten vinden dat de bezuinigingen van het kabinet van 25 procent op de begeleiding en 40 procent op de huishoudelijke hulp niet meer te realiseren zijn. Verder zijn gemeenten zeer kritisch over de taakopvatting van verzekeraars: 'Een zorgverzekering kent een polis met afdwingbare rechten. Als het beroep stijgt, zijn er twee mogelijkheden: de verzekeraars gaan 'nee' verkopen als de kosten uit de hand lopen. Of de zorgverzekeraars zullen bij kostenstijging de premie verhogen of de persoonlijke verzorging naar het aanvullend pakket verhuizen. Voor kwetsbare mensen die blijvend zijn aangewezen op zorg is het dus de vraag of zij daar in de toekomst gebruik van kunnen maken.'

Gezamenlijke invulling

Staatssecretaris Van Rijn liet in een reactie weten blij te zijn dat de gemeenten het gesprek met het kabinet willen doorzetten. 'Want uiteindelijk moeten we als mede- overheden gezamenlijk aan de slag om de ondersteuning en zorg goed te organiseren voor mensen die langer thuis willen wonen. Gemeenten en Rijk kunnen op deze manier gezamenlijk invulling geven aan de decentralisatie in de langdurige zorg', zei Van Rijn.

Eén reactie

  • LEAS

    Ik begrijp de reactie van de Gemeenten. Wat mij betreft hebben zij gelijk. Martin van Rijn heeft een onverstandig besluit genomen om de persoonlijke verzorging - samen met verpleging - aan de zorgverzekeraars toe te vertrouwen. Daarmee ontneemt hij de Gemeenten al mogelijkheden om ''haalbaar'' beleid te voeren. De Gemeenten worden daarmee afvoerputje van wat anderen niet willen en de samenhangende trigger uit de Wmo voorzieningen is daarmee verdwenen. Ik ben een fan van Martin van Rijn, maar de dag dat hij dat besluit nam was niet zijn beste dag.

Of registreer u om te kunnen reageren.