Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘Stevige regie op overleg gemeenten en verzekeraars’

Staatssecretaris van Rijn wil stevige regie voeren om te zorgen dat zorgverzekeraars in overleg treden met alle gemeenten over de transitie. Dat stelt hij vandaag tijdens een roerig plenair debat in de Tweede Kamer.
‘Stevige regie op overleg gemeenten en verzekeraars’

Het debat van 5 februari gaat over het standpunt van de VNG over de uitvoering van de nieuwe Wmo en de stapeling van financiële risico's bij de decentralisaties.

Kleine gemeenten

Diverse Kamerleden uiten zorgen dat wethouders van kleine gemeenten niet gehoord worden door verzekeraars. Zo sturen aan op een wettelijke verankering van het overleg tussen gemeenten en zorgverzekeraars. Van Rijn wil het vooral praktisch houden en denkt niet dat het nodig is om de overleggen te verankeren. 'Ik zal stevige regie voeren zodat alle gemeenten gehoord worden door de zorgverzekeraars. Maar het is onrealistisch om te zeggen dat alle gemeenten overal over praten met verzekeraars. Om het realistisch te houden moeten we onderscheid maken in verschillende niveaus van samenwerken. Sommige zaken zullen op landelijk niveau bepaald worden, andere zaken regionaal. Op lokaal niveau zal het gesprek vooral plaatsvinden tussen zorgprofessionals en gemeenten om de zorg te regelen.'

Uitstel vergroot onzekerheid

Van Rijn is overtuigd dat de gemeenten nog steeds achter de transitie staan. 'De gemeenten zijn ook al heel goed bezig om de decentralisatie te regelen. Uitstel helpt hen niet. Door uitstel te vragen wordt juist de onzekerheid vergroot. De betrokkenen pleiten niet voor uitstel maar voor duidelijkheid. Het is een grote operatie en er gaan vast dingen mis en natuurlijk zijn niet alle zorgen weg te nemen. We dragen daarvoor gezamenlijk de verantwoordelijkheid en ik merk een grote bereidheid om alles op te lossen.' Lukt het de gemeente toch niet om met de beloofde extra 200 miljoen de transitieproblemen op te vangen, dan zal dat eerst uit de praktijk moeten blijken. Van Rijn wil vooral bij de feiten blijven en gaat niet mee in mogelijke uitkomsten die Kamerleden voorhouden. 'Als gemeenten buiten hun eigen schuld om extra hulp nodig hebben, dan moeten we dat gezamenlijk oplossen. In welke vorm dat is, moeten we nader bepalen. Misschien met beleid, misschien met geld. Daarvoor is nog geen geld gereserveerd omdat ik de feiten nog niet ken.'

Financiën en duidelijkheid

Om gemeenten tegemoet te komen heeft Van Rijn op 29 januari een kostenverdeling gepresenteerd waarin gemeenten al kunnen zien op welk bedrag zij kunnen rekenen. In mei komt het definitieve bedrag, dat zal volgens Van Rijn iets hoger zijn dan het genoemde bedrag vanwege loon- en prijsstijgingen.

Verder belooft de staatssecretaris nog een uitgebreide brief over de samenhang van stelsels in februari. Ook gaat hij uitzoeken wat de transitie precies betekent voor de premies en hoe mensen gecompenseerd worden.

Stemmen

Donderdag wordt er over de vandaag ingediende moties gestemd. De belangrijkste daarvan is de motie van SP-Kamerlid Renske Leijten. Zij wil op basis van het feit dat 80 procent van de gemeenten de overheveling niet steunt de hele wet intrekken. Van Rijn reageerde aan het eind van dit debat hierop met de opmerking dat hij de aanwezigheid van Leijten zeer op prijs stelt. 'Dit is uw laatste dag in de Kamer voor uw zwangerschapsverlof. Daarom heb ik voor u een rompertje meegenomen met de tekst: "Als ik later groot ben, dan stem ik PvdA" er op.' Leijten sloeg terug met de opmerking. 'Die baby houdt me met zijn gedraai zodanig uit mijn slaap dat ik soms wel eens vrees dat het een PvdA'er is.'

Transitie langdurige zorg

De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging?
Bekijk het dossier

3 reacties

 • fred

  Dames en heren,
  Zoals de staatssecretaris impliciet heeft gezegd: Laten we het practisch houden.En zoals de minister eens heeft gezegd: we moeten een en ander slimmer organiseren.
  Meer doen met minder,zeg ik.
  Ik adviseer U,kijk eens naar een mogelijke practische oplossing op de website www.stgeerstelijnsklinieken.nl
  Vriendelijke groet

 • Zorg

  Heeft de staatssecretaris zich wel eens afgevraagt hoe gemeentelijke verordeningen er werkelijk uit zien?
  Dan zal hij tot de conclusie komen dat er veel zaken in staan die niet deugen.
  Zoals inkomensafhankelijk en spaargeld betrekken en zelfs dat van de kinderen erbij opgetelt worden.en dan de mogenlijkheid dat je hulpmiddelen zelf moet betalen.De stukken liggen bij persaldo en tweedekamerlid waaruit dit zal blijken. ambassadeur pgb

 • FJJ Conijn

  Nog maar weer eens een keer voorgehouden:

  Rapporten/adviezen van het Sociaal-Cultureel Planbureau, de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg, en de Raad voor de Leefomgeving & Infrastructuur laten zien dat het kabinetsbeleid inzake ouderenzorg fout is, dat zal resulteren in een afkalving van de ouderenzorg.

  Zeker als men in ogenschouw neemt dat per 1-1-2014 het recht op een plaats in een verzorgingshuis is afgeschaft voor ouderen met een ZZP 3-indicatie. Tezamen met de overheveling per 1-1-2015 geeft dat een enorm stapelingseffect. En dan is het overhevelingsplan ook nog eens gebrekkig.

  Overheveling van de ouderenzorg kan op zich goed uitpakken, maar het zou daarvoor in een significant andere vorm gegoten moeten, met een wezenlijk langer tijdspad en een ander budget. En het ZZP 3-recht dient hersteld te worden, want het is helemaal niet nodig om dat af te schaffen. Zie voor de details http://bit.ly/1d9FqjQ (eigen site).

Of registreer u om te kunnen reageren.