Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Wlz naar de Kamer

Ouderen en gehandicapten blijven, als het thuis niet langer gaat, recht houden op een plek in een zorginstelling. Dat staat in het voorstel voor de Wet langdurige zorg (WLZ) dat staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Wlz naar de Kamer

Van Rijn zegde eerder al toe dat ouderen en chronisch zieken die nu in een instelling wonen, daar ook in de nieuwe wet recht op houden. 'De meest kwetsbare mensen in onze samenleving moeten altijd verzekerd zijn van goede zorg. Met de Wet langdurige zorg regelen we die zorg en het recht op een plek in een instelling, wanneer thuis wonen niet langer meer gaat', aldus Van Rijn. De WlZ gaat de volksverzekering AWBZ vervangen.

Stijgende kosten

Het kabinet hervormt de langdurige zorg. Het wil zo een einde maken aan de stijgende kosten in deze zorg en het mogelijk maken dat ouderen en chronisch zieken langer thuis kunnen wonen. Gemeenten en zorgverzekeraars worden meer verantwoordelijk voor de hulp die mensen thuis krijgen.

Altijd plek

In de nieuwe wet worden de passende zorg en een veilige leefomgeving gegarandeerd voor degenen die veel zorg nodig hebben. Thuis blijven wonen kan als het verantwoord is en de kosten niet hoger zijn dan bij opname in een instelling. Wanneer het thuis niet langer gaat, is er altijd plek in een instelling, schrijft Van Rijn. 'Soms is opname in een instelling de enige optie. De wet regelt ook dan de kwaliteit van zorg. Je hoeft niet altijd thuis te wonen om je ergens zo thuis mogelijk te voelen', aldus de staatssecretaris.

Transitie langdurige zorg

De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging?

Verbetering

Hij vindt de nieuwe wet een verbetering, ook al omdat nu is vastgelegd dat er een zorgplan moet worden gemaakt waarbij mensen in de nabije omgeving worden betrokken en ook de mogelijkheden en wensen van een cliënt meer centraal komen te staan. Verder is er keuze bij het regelen van de zorg, want dat kan nu ook via het persoonsgebonden budget (pgb). In plaats van meer regels komt er ruimte voor de mensen die de cliënten kennen en zien: zij kunnen daardoor meer tijd aan zorg besteden, aldus Van Rijn. (ANP)

Eén reactie

  • Zorg

    Het is de hoogste tijd dat er nieuwe verkiezingen komen.
    Snapt of heeft van rijn geen verstand van hoe de zorg wmo, pgb enz uitgevoerd wordt door gemeente/

Of registreer u om te kunnen reageren.