Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Zorgkantoren gaan achteruit met fraudebestrijding

Zorgkantoren scoren slecht bij de aanpak van fraude.Ten opzichte van 2011 zijn ze in 2012 achteruit gegaan in hun bestrijding van oneigenlijk gebruik van zorgbudget. Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) in een Kamerbrief van 28 april. Met name Achmea, Agis, Menzis en Salland scoren een onvoldoende op fraudebestrijding, zo blijkt uit het achterliggende NZa-rapport.
Zorgkantoren gaan achteruit met fraudebestrijding

Het rapport 'Uitvoering AWBZ 2012' waarover Van Rijn gisteren een Kamerbrief heeft verstuurd, is een beoordeling van elf 'concessiehouders'. Dat zijn grote zorgverzekeraars die een of meerdere zorgkantoren beheren. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) publiceerde dit rapport eind vorig jaar. Het blijkt dat acht concessiehouders over de volle breedte een 'goed' scoren en drie een krappe voldoende. Op het punt 'bestrijding misbruik' scoren vier concessiehouders echter een onvoldoende. Het gaat hier om Achmea, Agis, Menzis en Salland. Drie scoren op dit punt 'net aan voldoende', te weten, Trias, Univé, VGZ. De NZa stelt ten aanzien van deze uitkomsten maatregelen te zullen nemen, in de vorm van een informatieverzoek of aanwijzing.

Onvoldoendes

Wat betreft de uitvoering van het persoonsgebonden budget (pgb), scoort één enkele concessiehouder een onvoldoende: Agis. Bij het kopje 'materiële controles' zijn twee onvoldoendes, voor Achmea en Agis. Salland krijgt als enige concessiehouder een onvoldoende op het thema 'administratie en interne beheersing'.

Reserves

De NZa maakt zich verder zorgen over de 'wettelijke reserves' die zorgkantoren op de bank moeten hebben staan. 'Over 2012 hebben vijf concessiehouders een negatieve wettelijke reserve. De NZa zal bij de betreffende concessiehouders maatregelen treffen met het doel deze negatieve reserves om te buigen in positieve reserves.' De teruggelopen reserves kunnen deels verklaard worden door de verdeling van een minder ruim macro-budget in 2011 en 2012.

Innovatie

Ten slotte gaat staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) op advies van de NZa met concessiehouders in gesprek over innovaties. 'Inzet van dit gesprek is samen te verkennen op welke manier innovaties een nog grotere rol kunnen krijgen bij de zorginkoop', schrijft Martin van Rijn in een brief aan de Kamer.

 

Ranking concessiehouders

1. Zorgkantoor DSW

2. Zorgkantoor Friesland

3. OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

4. CZ Zorgkantoor

5. Trias Zorgkantoor

6. VGZ Zorgkantoor

7. Univé Zorgkantoor

8. Stichting Zorgkantoor Menzis

9. Salland Zorgkantoor

10. Achmea Zorgkantoor

11. Agis Zorgverzekeringen

Eén reactie

  • het kan beter

    Zorgkantoren in NL hebben een grote verantwoordelijkheid, het zijn kantoren waar miljarden doorheen gaan aan zorgbudget. De controle op rechtmatigheid is zwak georganiseerd. Veel van dit soort organen hebben veel macht, maar er is een hoop fun achter de voordeur. In 2015 krijgen weer een orgaan erbij: de gemeenten die miljarden aan zorgbudget gaan verkwisten door oeverloos regels te dichten en grote bek opzetten naar de klanten en veel wijsheid gaan verkopen dat de klant het allemaal zelf moet uitzoeken. Het is Nederland op z'n kop. Welke politieke partij breekt hier doorheen?

Of registreer u om te kunnen reageren.