Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

VWS krijgt steeds meer Wob-verzoeken

Het aantal verzoeken onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob-verzoeken) dat het ministerie van VWS te verwerken krijgt, stijgt gestaag. Dat blijkt uit een rapportage van het ministerie over 2013.
VWS krijgt steeds meer Wob-verzoeken

Sinds maart 2013 is er sprake van een toename van 24 procent van het aantal ontvangen Wob-verzoeken, vergeleken met dezelfde periode in 2012. De verzoeken worden volgens het ministerie ook steeds arbeidsintensiever vanwege de omvang en gevoeligheid. Desondanks zijn er in 2013 meer Wob-verzoeken afgehandeld dan in dezelfde periode in 2012, te weten 163 tegenover 150.

Informatie

Een Wob-verzoek is een verzoek van een burger om informatie te krijgen van overheidsinstanties. De overheid is onder de wet verplicht om aan deze verzoeken te voldoen. Als de overheid hier niet binnen een aantal vaste termijnen aan voldoet, moet zij een dwangsom betalen. Het aantal ingebrekestellingen staat in de laatste kolom (zie hieronder). Sinds 1 maart 2013 wordt voor het ministerie en al haar uitvoeringsorganisaties het aantal verzoeken geregistreerd.

Organisatie aantal in 2011 aantal in 2012 aantal in 2013

percentage afgedaan

binnen wettelijk termijn

Percentage afgedaan

binnen verdaagde wettelijketermijn

nog niet afgerond Aantal ontvangen ingebrekenstellingen
Kerndepartement 52 56 85 46% 12% 13% 1
Uitvoerende diensten 5 14 25 48% 16% 8% 2
Inspecties 85 100 102 18% 12% 35% 6
Totaal 142 170 212 33% 11% 23% 9

 

 

 

Gerelateerde tags

Eén reactie

  • Teceer

    jammer is natuurlijk, dat dit bericht geen inzicht geeft in het karakter van de verzoeken en het onderwerp, waarop zij betrekking hebben.

    uit het beperkte aantal ingebrekestellingen mogen we misschien wel afleiden, dat het niet gaat om verzoeken, die mede zijn ingediend om via ingebrekestelling aan een verzoek te 'verdienen', zoals door andere ministeries wel gesuggereerd is.

Of registreer u om te kunnen reageren.