Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Valk en Czyzewski maken fusie Parnassia en Antes bekend

Ggz-organisaties Parnassia Groep en Antes maken vandaag het voornemen bekend voor een volwaardige, juridisch fusie. De grootste ggz-aanbieder van Nederland slaat de handen ineen om in de toekomst zorg te kunnen leveren aan 30.000 ernstige psychiatrisch patiënten in regio Rijnmond. Bovendien besparen bestuursvoorzitters Sjef Czyzewski (Antes) en Stephan Valk (Parnassia) met de reorganisatie zo’n 16 miljoen euro.
Valk en Czyzewski maken fusie Parnassia en Antes bekend
Foto: ANPXTRARoosKoole

Beide organisaties hebben gezamenlijk een omzet van ruwweg 800 miljoen euro. Doel van de fusie is om aan zo'n zesduizend hulpbehoevenden extra zorg te kunnen verlenen die op dit moment niet bereikt worden door zorgverleners. 'Deze fusie is niet vanuit bedrijfsmatig oogpunt ingestoken', zegt Valk. 'We zouden los van elkaar jarenlang probleemloos verder kunnen. We fuseren omdat we een aantal problemen in deze regio willen aanpakken. Dan heb ik het over de ruwweg zesduizend mensen die momenteel met psychische- en verslavingsproblemen thuis zitten zonder dat daar zorgverleners over de vloer komen. Parnassia en Antes gaan in alle wijken ggz-teams opzetten, dicht tegen de sociale wijkteams van de gemeente aan, die gespecialiseerd zijn in zware ggz-zorg thuis om dit soort mensen te kunnen helpen.'

Minder gebouwen

Door de fusie kunnen de organisaties de vanuit de overheid opgelegde beddenreductie van 33 procent  beter opvangen en tegelijkertijd investeren in een aantal specialistische locaties. Dat kan met de helft van de huidige klinische gebouwen. Bovendien zijn er schaalvoorbeelden te behalen vanwege minder management en minder ondersteunende diensten. 'We hebben goed bij elkaar in de keuken gekeken en er is in een traject van zo'n drie tot vier jaar zestien miljoen euro te besparen', aldus Czyzewski. 'Dankzij die besparingen kunnen we onze business case veranderen van een situatie met allerlei losse klinieken in de stad naar zeven gespecialiseerde centra en ambulante teams in iedere wijk. Een beetje zoals de modellen in andere grote steden als Eindhoven en Utrecht. Door de samenwerking kunnen we voor deze doelgroep een naadloze samenwerking bieden tussen de GGZ-teams en de klinieken. Dit gaat een enorme kwaliteitswinst voor de samenleving opleveren.'

Partners

De reorganisatie richt zich vooral op het aanbod onder de zorgverzekeringswet en in het gemeentelijke domein. 'We hebben met de drie grootste zorgverzekeraars en de gemeente Rotterdam om de tafel gezeten en zij staan in principe achter dit traject', aldus Valk. 'Vandaag leggen we de plannen voor aan de medezeggenschapsraden en toezichthouders NZa en ACM, die ook hun zegen moeten geven. Pas dan kunnen we van start. We verwachten begin 2015 duidelijkheid hierover. Daarnaast blijven we uiteraard nauw samenwerken met onze partners uit de regio.'

Werkgelegenheid

Gevolgen voor de werkgelegenheid door de fusie zijn beperkt en komen vooral op het bordje van ondersteunende diensten en management. Czyzewski: 'We proberen iedereen zo goed mogelijk van werk naar werk te begeleiden. Maar voor hulpverleners verdwijnen er in principe geen banen door de fusie. Wel ontstaan er nieuwe kansen. Zo was het voor Antes alleen erg duur om goede opleidingstrajecten op te zetten. Dankzij deze samenwerking kunnen onze medewerkers veel meer interne opleidingen volgen en zich goed voorbereiden op nieuwe taken in de zorg.'

Of registreer u om te kunnen reageren.