Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘Schaf onnodige kwaliteitsindicatoren af’

Ziekenhuizen vinden dat ze te veel geld kwijt zijn aan kwaliteitsregistraties. De PvdA roept de sector op om onnodige kwaliteitsindicatoren te schrappen.
Laptop-stethoscoop-iStock_000053718952_bewerkt.jpg

De sector klaagt al maanden over de administratieve rompslomp van de kwaliteitsregistraties. De Federatie Medisch Specialisten (FMS) trok in het najaar van 2015 aan de bel in een interview met Zorgvisie. De hoeveelheid kwaliteitsregistraties en -indicatoren is net een uitdijend heelal’, verklaarde FMS-bestuurslid Marcel Daniëls in dat interview. ‘We moeten zoeken naar een beperking.’

NVZ: registreren kost 80 miljoen euro

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft adviesbureau KMPG Plexus laten uitrekenen hoeveel de diverse kwaliteitsregistraties ziekenhuizen kosten. Volgens KPMG Plexus is elk ziekenhuis gemiddeld ongeveer 1,3 miljoen euro kwijt aan kwaliteitsmetingen. Voor alle ziekenhuizen samen komt dit neer op zo’n 80 miljoen euro. De NVZ stelt dat dit bedrag ten koste van het leveren van goede patiëntenzorg gaat. ‘De NVZ dringt namens haar leden al langer aan om de registratielast aanzienlijk terug te dringen. Dit rapport benadrukt de noodzaak hiervan,’ aldus NVZ directeur Margot van der Starre

Registraties worden niet gebruikt

De NVZ vindt het wel belangrijk om de kwaliteit van zorg te meten. Maar de kosten van systeemaanpassingen slaan te veel neer bij ziekenhuizen. Van der Starre: ’Deze kosten komen vaak bij het ziekenhuis terecht. De kwaliteitsregistraties zijn echt doorgeslagen naar de verkeerde kant. Registraties zijn ooit bedacht om patiëntenzorg te verbeteren. Maar daar worden ze bijna niet meer voor gebruikt.’

Steeds meer kwaliteitsregistraties

Uit het onderzoek van KMPG komt ook naar voren dat de vraag naar kwaliteitsgegevens groeit. Ziekenhuizen zijn de afgelopen jaren steeds meer gaan registreren waardoor de beschikbare middelen onder druk komen te staan. Gemiddeld neemt een ziekenhuis deel aan 45 kwaliteitsregistraties, 19 keurmerken en 7 patiënt-ervaringsregistraties. De toegevoegde waarde van al deze registraties en metingen weegt in de optiek van de NVZ allang niet meer op tegen de kosten en de registratielast.

Minder indicatoren

De NVZ wil landelijke afspraken maken over een beperkte indicatorenset voor een maximaal aantal aandoeningen. ´We hebben er nu gewoon te veel. Het systeem in ontspoort terwijl de basisgedachte – het verbeteren van zorg -  is waardevol is.’  

PvdA: Zweedse model

PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester roept de sector zich te ontdoen van de ballast van overbodige indicatoren. ‘Als er te veel zijn en ze worden niet gebruikt om de zorg te verbeteren, dan schieten de kwaliteitsregistraties hun doel voorbij. De sector moet zelf met een plan komen wat echt noodzakelijk is. Ik ben voorstander van het Zweedse model, waar ze maar acht indicatoren hebben. Die laten patiënten en zorgverleners echt zien waar de zorg goed is. Alleen dan hebben indicatoren zin. Het is begrijpelijk dat de NVZ aan de bel trekt. Maar ik verwacht dan ook wel een plan van aanpak. Er is nog zo weinig bekend over de kwaliteit in Nederlandse ziekenhuizen.’ De Tweede Kamer debatteert woensdag 13 januari over dit onderwerp.

Of registreer u om te kunnen reageren.