Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

UMC Utrecht onder verscherpt toezicht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft het UMC Utrecht onder verscherpt toezicht gesteld voor de periode van een half jaar. Het bestuur van het UMCU heeft het vertrouwen van de Inspectie geschaad.
1. umcutrecht.vierkant.jpg

Het verscherpt toezicht is ingegaan op 6 april om 18.30 uur. Dat meldt de Inspectie zojuist. 

Geen herstel van vertrouwen
Aanleiding tot het verscherpen van het toezicht, is de commotie die is ontstaan toen de omstreden KNO-chirurg weer aan het werk ging. Het bestuur informeerde de Inspectie hier niet over, ondanks het feit dat het ziekenhuis al onder toezicht stond en er zeer regelmatig contact was tussen Inspectie en ziekenhuisbestuur. De Inspectie zegt hierover: 'Deze handelwijze van de raad van bestuur heeft niet bijgedragen aan het herstel van vertrouwen in de patiëntveiligheid en kwaliteit van zorgverlening binnen het UMC Utrecht.'

De raad van bestuur heeft het vertrouwen van de inspectie geschaad door de Inspectie ‘op een cruciaal moment niet mee te nemen in haar besluitvorming.’ Erger nog: het bestuur heeft iets anders gedaan dan ze aan de Inspectie had verteld.

Excuses
De inspectie merkt verder op dat een aantal eerdere reacties van de raad van bestuur op bevindingen uit inspectie onderzoek als 'onvoldoende adequaat zijn beoordeeld'. Voorafgaand aan de instelling van het verscherpt toezicht heeft een gesprek plaats gevonden tussen Inspectie en top van het UMCU. Daarin hebben raad van bestuur en raad van toezicht hun excuses aangeboden aan de Inspectie voor het achterhouden van informatie over de werkhervatting van de KNO-chirurg.

Patiëntveiligheid
De primaire verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg berust bij de raad van bestuur, zo stelt de Inspectie. Om het vertrouwen in de patiëntveiligheid en kwaliteit van zorgverlening binnen het UMC Utrecht verder te herstellen moet het bestuur maatregelen nemen. De raad van bestuur moet de inspectie informeren over alle relevante zaken die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit en veiligheid van de zorg. De raad van bestuur heeft tijdens het gesprek beterschap beloofd. Gedurende de looptijd van het Inspectieonderzoek zal de raad van bestuur geen besluit nemen over al dan niet werkhervatting van de KNO-chirurg die inmiddels met verlof is gestuurd. 

Resultaten boeken
De Inspectie vindt het echter onontbeerlijk voor het herstel van het vertrouwen in het functioneren van de raad van bestuur dat er ook concrete resultaten worden geboekt en dat voorgenomen maatregelen ook worden uitgevoerd en zo nodig bijgesteld. Tijdens het verscherpt toezicht zal de Inspectie aangekondigde en onaangekondigde bezoeken brengen aan het ziekenhuis. 

 

Eén reactie

  • Gerard

    Investeren in kwaliteit en veiligheid heeft alleen zin als directies, raden van toezicht en zeker ook de inspectie en de minister meer gaat handhaven. De zorg kost ons met zijn allen heel veel geld en er zijn nog steeds te veel misstanden.
    Aanpakken dus!

Of registreer u om te kunnen reageren.