Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘Time-out voor verwarde personen is geen oplossing’

Het plan van minister Schippers en staatssecretaris Dijkhoff om een time-out in te stellen voor verwarde personen is in strijd met internationale verdragen en lost niks op. Dat zeggen GGZ Nederland en het Landelijk Platform GGz.
VerwardMan-Fotolia-400.jpg
Fotolia.

Donderdag kondigde minister Schippers het plan aan, dat ze samen met staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie heeft gemaakt. Vanaf nu kunnen verwarde personen die een mogelijk gevaar vormen voor zichzelf of hun omgeving drie dagen verplicht ter observatie in een ggz-instelling worden opgenomen. In die periode bekijken professionals of en zo ja, welke behandeling de persoon nodig heeft. Daarna kan in overleg met familie worden besloten dat de behandeling verplicht is.

Zorgen over time-out
GGZ Nederland is niet enthousiast over de maatregel. ‘We zijn al geruime tijd met de minister in gesprek over dit plan. Wij stellen allemaal vast dat er hard gewerkt moet worden aan de problemen rondom verwarde personen, maar we vrezen dat een time-outperiode van drie dagen niet de oplossing is’, zegt voorzitter Jacobine Geel. Volgens GGZ Nederland is het moeilijk om in drie dagen precies vast te stellen wat er aan de hand is, zodat het ook moeilijk is om vervolgstappen te nemen. ‘Het heeft er toch een beetje de schijn van dat dit een soort generieke openbare ordemaatregel is, meer dan een handelings- en behandelingsperspectief en daar maken wij ons zorgen over.’

Andere oplossing
De koepel stelt daarom een andere maatregel voor, met een meer juridische inslag. Het idee is om rechters meer ruimte te geven bij de beslissing tot voortzetting van inbewaringstelling van verwarde personen. Daardoor ontstaat er volgens GGZ Nederland automatisch meer ruimte voor observatie en voor het opstellen van een eventueel behandelplan.

Time-out in strijd met verdragen
Ook het Landelijk Platform GGz (LPGGz) is tegen de nieuwe maatregel van Schippers en Dijkhoff. De cliënten- en familiekoepel meent dat het idee in strijd is met internationale verdragen, waaronder het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking. ‘De maatregel nodigt uit tot willekeurige detentie van niet alleen mensen met een psychische kwetsbaarheid, maar van alle burgers in Nederland. Bovendien lost het instellen van een observatiemaatregel de problemen van verwarde personen op straat niet op.’

Andere maatregel
Het platform wil daarom dat er meer wordt ingezet op een persoonsgerichte aanpak, preventie en vroegsignalering. 'Investeer juist in vrijwillige zorg, werk de wachtlijsten in de ggz weg en volg aanbevelingen op van het aanjaagteam verwarde personen.’

Dossier geestelijke gezondheidszorg
Dossier met nieuws, opinie en achtergrond over de geestelijke gezondheidszorg (ggz). De artikelen gaan onder andere over de diverse zorgorganisaties, beddenreductie, e-health en de bekostiging. Lees meer.

Of registreer u om te kunnen reageren.