Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Den Helder mobiliseert meer hulp voor Gemini Ziekenhuis

Het College van B&W van Den Helder heeft nu ook brieven gestuurd naar de NZa en de zorgverzekeraars. In de hoop het Gemini Ziekenhuis te behouden. !Update: reactie NZa.
1 Gemini Ziekenhuis.jpeg

Zorgvisie heeft de brieven ingezien. 

Gemini Ziekenhuis
Burgemeester en wethouders van Den Helder zijn er niet gerust op. De plannen van de Noordwest Ziekenhuisgroep, waartoe het voormalig Gemini Ziekenhuis behoort, bedreigen de basisfunctie van het ziekenhuis in Den Helder. Het is namelijk denkbaar dat andere specialismen die van cardiologische expertise afhankelijk zijn ook moeten verdwijnen. Daarom heeft het College nu ook brieven gestuurd aan de NZa en zorgverzekeraars VGZ en Achmea. De brieven zijn afgelopen vrijdag de deur uit gegaan. Aan de verzekeraars schrijft het College: 'Ongeacht de uitkomst van de evaluatie doen wij een beroep op u, als belangrijke zorgverzekeraar in deze regio, kwalitatief goede, bereikbare en tijdige zorg in dit gebied te borgen.’ 

Cardiologie
De Noordwest Ziekenhuisgroep is bezig met herziening van het functieprofiel. Op dit moment staat vooral de hartzorg in het Gemini ter discussie. Begin juli maakte de raad van bestuur het besluit bekend de meerdaagse, complexe, cardiologie te verplaatsen naar Alkmaar. Daarop ontstond grote onrust in de regio Den Helder, waar men vreest dat dit plan het begin van het einde betekent voor het Gemini als volwaardig ziekenhuis. Half juli kwam het bericht naar buiten dat het hier een voorgenomen besluit betreft. In een interview dat Zorgvisie vorige week had met bestuursvoorzitter Joop Hendriks, heeft hij dat nogmaals bevestigd.

Basisziekenhuis
De gemeenteraad van Den Helder is op 8 augustus speciaal eerder terug gekomen van vakantiereces om te vergaderen over de ontstane situatie. De raad heeft aangedrongen op betere contacten tussen het gemeentebestuur en de raad van bestuur van de Noordwest Ziekenhuisgroep. Daarna heeft de burgemeester een brief aan minister Schippers gestuurd waarin hij zijn zorgen uitte. Aan de NZa vraagt de burgemeester nu om ‘het voortbestaan van het ziekenhuis als basisziekenhuis met continue spoedzorg en acute geboortezorg te bestendigen… De vraag rijst in hoeverre de zorgplicht en zorgaanbod in de regio in het geding komen als het plan wordt geëffectueerd.’

NZa
Het College vermoedt dat het plan, dat een initiatief is van de cardiologen die in merendeel op de locatie Alkmaar vertoeven, gevolgen heeft voor het locatieprofiel in Den Helder. Als gevolg daarvan zouden zelfs de beschikbaarheidsgelden in gevaar kunnen komen. Deze zijn volgens de gemeente ‘onontbeerlijk’ om een kostendekkend geheel van 24-uurs spoedzorg en acute geboortezorg overeind te kunnen houden. In 2014 heeft de gemeente eveneens een brief gestuurd aan de NZa maar kreeg toen nul op het rekest. De NZa was toen van mening dat de beschikbaarheid van cruciale zorg niet in gevaar was.

Update: De NZa laat weten de brief uit Den Helder te hebben ontvangen. Een aantal punten ligt inderdaad op het terrein van de Inspectie. Daarom is op dit moment al overleg met de igz. Met de igz wordt bekeken wat de juiste manier van reageren is naar de briefschrijvers.

Toezicht
Onlangs hebben de NZa en de Inspectie voor de gezondheidszorg een schrijven naar buiten gebracht waarin zij aankondigen gezamenlijk toezicht te gaan houden op goed bestuur. Bij onderzoeken naar zorginstellingen zullen de toezichthouders elkaar informeren. De NZa kon nog niet laten weten hoe zij de zaak in dit geval gaat aanpakken.

Noordwest Ziekenhuisgroep
De raad van bestuur van de Noordwest Ziekenhuisgroep heeft intussen besloten een onderzoekscommissie in te stellen. Deze zal vermoedelijk in oktober met een rapport komen over de gevolgen van de verplaatsing van de complexe cardiologie. Ook zal dan duidelijk worden om welke patienten het precies gaat en hoeveel patienten dus de reis naar Alkmaar zullen moeten gaan maken. Dit zou ook duidelijkheid moeten geven aan de medewerkers van de hartbewaking en intensive care in Den Helder. Hen is al te verstaan gegeven dat zij op de locatie Alkmaar moeten gaan solliciteren. 

Of registreer u om te kunnen reageren.