Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Wolfsen: ‘gemeenten slecht uitgerust voor Wmo en Jeugdwet’

De wetgever heeft verzuimd om gemeenten te voorzien van een goed wettelijk kader voor de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet. Dat zegt voorzitter Aleid Wolfsen van de Autoriteit Persoonsgegevens. ‘Gemeenten ontberen het juridisch instrumentarium om diverse taken, die zij van het Rijk hebben gekregen, volgens de regelen der wet uit te voeren.’
aleidWolfsenANP400.jpg
Foto: ANP Bart Maat

‘Het Rijk heeft de uitvoering van de Jeugdwet, de Participatiewet, de Wmo en allerlei andere taken bij de gemeente neergelegd’, zegt Wolfsen. Hij richt zich tot burgemeesters op de site voor regioburgemeesters. ‘Daarbij worden veel persoonsgegevens verwerkt. Niks mis mee. Gemeenten pakken dat vanuit een regisseursrol integraal in samenhang aan. Als het om ingewikkelde meervoudige problematiek gaat, dan is dat volslagen invoelbaar. Maar wat de wetgever niet heeft gedaan, en dat is een belangrijke - zo niet de belangrijkste - tekortkoming, is het wettelijk te faciliteren. Het gevolg is dat de professionals, die in de wijken ingewikkeld en belangrijk werk doen, het risico lopen de grondrechten van burgers te schenden. Dan heb je het over serieuze, grote overtredingen. Wij hebben er als toezichthouder bij de decentralisaties op gewezen dat er geen overkoepelende wetgeving is voor de domeinoverstijgende verwerking van persoonsgegevens. Had men geen oor voor. Het moest snel en goed geregeld worden; er kwam geen koepelwet, het moest in hokjes naar de gemeenten.’

Vooraf vragen geen oplossing
Wolfsen geeft aan dat het probleem van persoonsgegevens niet kan worden omzeild door toestemming te vragen aan betrokkenen, zoals nu vaak wordt gedacht. ‘Je moet een grondslag hebben’, aldus Wolfsen. ‘Dat kan zijn omdat de verwerking van de persoonsgegevens nodig is om een publiekrechtelijke taak uit te voeren of als sprake is van een noodsituatie. Als de nood aan de man is, kan alles, ook wat betreft privacywetgeving.’

Functionaris Gegevensbescherming
Een mogelijke oplossing vormt de komst van de Europese privacywetgeving in 2018, te weten de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Elke gemeente moet dan beschikken over een functionaris voor de gegevensbescherming, afgekort een FG of DPO (afkorting voor het Engelse data protection officer). Wolfsen: ‘Mijn advies aan de gemeenten is: stel die functionaris zo snel mogelijk aan, liefst morgen. Dat moeten hooggekwalificeerde mannen of vrouwen zijn, die een onafhankelijke positie op niveau binnen de gemeentelijke organisatie moeten innemen. Daar kunnen gemeenten nu al een hoop plezier van hebben met het oog op de huidige problemen met de privacywetgeving. Zij vormen de liaison tussen de Autoriteit Persoonsgegevens en de gemeenten. Die functionarissen kunnen ons dag en nacht bellen. Als ze een vraag of probleem hebben, krijgen ze de volgende dag antwoord van ons.’

Dossier Transitie Langdurige zorg
De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg zijn gedecentraliseerd. Hoe is deze enorme stelselwijziging verlopen?

Gerelateerde tags

Of registreer u om te kunnen reageren.