Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Oomen: ‘Onzinnig om ggz naar gemeenten te doen’

Het is totaal onzinnig om de ggz over te hevelen naar gemeenten nu de aanlevering van Rom-gegevens is opgeschort. Dat zegt DSW-directeur Chris Oomen desgevraagd in een reactie op een tweet van Jim van Os, die suggereerde dat zorgverzekeraars de ggz willen doorgeven aan de gemeenten.
oomen.jpeg
Foto: Chris Oomen

Oomen kan zich niet voorstellen dat dit gebeurt, laat hij in een reactie weten. ‘Als de ggz naar de gemeenten gaat, moeten 388 gemeenten contracten gaan sluiten met een enorme hoeveelheid aanbieders. Dan moeten ze nog de kwaliteit van al die aanbieders vaststellen. Het lijkt me in de praktijk haast niet uitvoerbaar om een sector die volwaardige zorg aanbiedt, zoals de ggz, over 388 gemeenten te versnipperen.’

Verantwoording ggz
De directeur van zorgverzekeraar DSW vindt het wel tijd dat de ggz openheid gaat geven over wat er in de sector gebeurt. ‘We vragen van huisartsen om zichzelf te verantwoorden, we vragen dat van tandartsen en medisch specialisten, waarom zouden we dat van een psychiater niet vragen? De ggz moet zichzelf verantwoorden. Het hele idee van Rom was dat er openheid werd gegeven door de branche, dat was ook hoog tijd. Je moet kunnen zeggen: die behandeling heeft plaatsgevonden, daar zijn we zoveel tijd mee bezig geweest, dit zijn de resultaten en dat heeft zoveel gekost.’

Rom niet zaligmakend
Rom-gegevens zijn volgens Oomen nog het minste wat zorgverzekeraars aan de ggz kunnen vragen. ‘Het is toch te gek voor woorden dat een zorgaanbieder niet zou kunnen aantonen wat het effect is van een behandeling die hij levert en hoe die in vergelijking met andere aanbieders is. De sector zegt vaak: maar geestelijke gezondheidszorg is helemaal niet te meten. Dan kan dus iedereen maar zijn gang gaan en moeten wij er maar op vertrouwen dat elke instelling zorg van goede kwaliteit levert.’ Dat wil nog niet zeggen dat Rom, zoals het nu is, perfect is, benadrukt de directeur. ‘De kwaliteitsmeting is op zichzelf niet zaligmakend. De Rekenkamer meldde onlangs in een rapport dat Rom misschien niet helemaal voldoet. Maar nu wordt er gedaan alsof het helemaal niet voldoet, dat is toch een verschil.’

Ggz inkopen op Rom-gegevens
Idealiter komt er volgens Oomen een gevalideerd kwaliteitssysteem, waarbij interdisciplinair overleg plaatsvindt en op basis waarvan zorgaanbieders met elkaar kunnen worden vergeleken. ‘De ggz heeft een soort angst dat zorgverzekeraars op basis van de Rom-gegevens gaan inkopen, maar die is voor wat DSW betreft in ieder geval ongegrond. We gebruiken de gegevens om te verbeteren en te bespreken, maar kopen hoe dan ook niet selectief in. Een instelling zelf wil toch ook weten hoe het gaat? Als uit de resultaten blijkt dat de ene therapeut effectiever is dan de andere, dan kun je bijvoorbeeld kijken naar bijscholing. Uiteindelijk gaat het er bij Rom om dat aanbieders en instellingen met elkaar kunnen worden vergeleken, zodat de cliënten zo veel mogelijk gezondheidswinst kunnen behalen.’

Dossier geestelijke gezondheidszorg Dossier met nieuws, opinie en achtergrond over de geestelijke gezondheidszorg (ggz). De artikelen gaan onder andere over de diverse zorgorganisaties, beddenreductie, e-health in en bekostiging van de ggz. Lees meer >>

Eén reactie

  • W.J.Jongejan

    De heer Oomen geeft toch wel een bijzondere lezing over het rapport van de Algemene Rekenkamer. Daar staat niet dat de ROM- systematiek misschienniet helemaal voldoet voor benchmark en zorginkoop. Er staat in het rapport dat het helemaal niet voldoet door de intrinsieke subjectiveit. Ook het nieuwe bekostigingsmodel volgens het engelse model leunt ten onrechte op de Rom nog steeds op ROM. Oomen poogt zoals meer bestuurderen de betekenis van de uitspraken van de rekenkamer te mitigeren.

Of registreer u om te kunnen reageren.