Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Op naar zorgzame wijken in het nieuwe jaar

In de aanloop naar het nieuwe millennium was in 1999 heel Nederland paraat vanwege de vraag of de informatiesystemen de eeuwwisseling wel zouden doorstaan. Gelukkig bleek de vrees voor een chaos uiteindelijk ten onrechte. Een soortgelijk gevoel beheerst ons nu in de aanloop naar de forse stelselwijziging in de zorg na de komende jaarwisseling. We hebben ons flink voorbereid in de afgelopen maanden, maar hoe zal het allemaal uitpakken?
Op naar zorgzame wijken in het nieuwe jaar

Een van de vele onderdelen van de stelselwijziging is de overgang van individuele begeleiding en dagbesteding van de AWBZ naar de gemeenten. In het overgangsrecht uitgevoerd als voortzetting van bestaande indicaties, maar in feite de aanloop naar een forse kanteling in denken en werken.

Coalitie Zorgzaam 's-Hertogenbosch

In Den Bosch hebben bijna alle zorgorganisaties, welzijnsorganisaties en woningcorporaties de handschoen opgepakt en de coalitie Zorgzaam 's-Hertogenbosch opgericht. In nauwe samenwerking met de gemeente is het afgelopen jaar hard gewerkt aan de kanteling. Wat zijn de eerste resultaten en ervaringen?

Individuele belangen loslaten

Twee thema's komen daarbij bovendrijven. In de eerste plaats het loslaten van de individuele belangen van zorgorganisaties. De coalitie heeft met de gemeente twee trajecten uitgezet: de vorming van sociale wijkteams en een gekantelde benadering van dagbesteding. De sociale wijkteams zijn opgebouwd uit medewerkers gerekruteerd uit de organisaties maar nu als team die organisaties ontstijgend. De gekantelde visie op dagbesteding wordt gerealiseerd door open inloop te organiseren en een gemeenschappelijk plan te ontwikkelen waar burgers ontmoeting wensen in de wijk. Dat betekent dat sommige locaties moeten sluiten. De dagbestedingscoaches gaan niet meer locatiegericht werken maar wijkgericht. Ook hier laten de zorgorganisaties hun individuele belangen los.

Invloed van burgers

Het tweede thema in de kanteling is de invloed van burgers versus zorgorganisaties in het proces. Verschillende burgerinitiatieven hebben zich gemeld bij de gemeente en eisen hun plek in de ontwikkeling op. Ook hier zullen zorgorganisaties moeten leren los te laten. De handreiking over en weer ligt in de dialoog. Die wordt in Den Bosch geïnitieerd via gezamenlijke conferenties, waarbij burgerinitiatieven primair de agenda bepalen. De ideeën die naar voren komen, zijn veelbelovend. Zo wordt er gewerkt aan een wijkcoöperatie (naar het voorbeeld van de zorgcoöperaties) en zijn er ideeën om met vrijwilligers de open-inlooplocaties voor dagbesteding te versterken.

Iets moois

2015 een nieuw millenniumjaar? Ik ben positief gestemd over de toekomst als het gaat om de kanteling. Natuurlijk, zorgorganisaties zullen moeten loslaten (en ook inleveren) maar er komt iets moois voor terug. De visie om dagbesteding samen met burgerinitiatieven verder vorm te geven tot open-inlooplocaties, die wijkgericht ondersteund worden door sociale wijkteams en dagbestedingscoaches (met nadruk op het begrip coach) lijkt veelbelovend. Wij gaan van formeel georganiseerde en geïndiceerde begeleiding en dagbesteding naar zorgzame wijken die samen met burgerinitiatieven worden gerund: een mooi perspectief.

Guus Bannenberg, bestuurder Van Neynsel en voorzitter Corona Wonen

Guus Bannenberg

Eén reactie

  • bezorgde

    Wat wordt duidelijk: 'nodig is het loslaten van de individuele belangen van zorgorganisaties'. Met andere woorden concurrentie en marktwerking zijn niet productief in deze sector: nu is het moment om daar wetenschappelijke bewijzen voor te verzamelen en dit ook politiek op de agenda te krijgen.

Of registreer u om te kunnen reageren.