Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Saneringsfonds nodig voor vastgoed in de ggz

‘In jouw laatste boek praat je makkelijk over ambulantisering van de geestelijke gezondheidszorg. Je hebt wel gelijk: we kunnen veel meer bedden afstoten. Met dezelfde omzet zouden we meer mensen met psychische problemen kunnen helpen. Maar ons vastgoed hangt als een molensteen om onze nek. We hebben 24-uurs-opnamen nodig om onze hypotheken af te lossen.’
Guus Schrijvers

Deze terechte reactie kreeg ik het afgelopen jaar meer dan eens van ggz-directeuren op lezingen die ik hield. Zonder aparte financiële regelingen om het ggz-vastgoed te saneren, komt er van die ambulantisering weinig terecht. En zullen er in 2016 en 2017 faillissementen komen van ggz-instellingen die eigenlijk best goed worden bestuurd.

Overbodig vastgoed
Daarom stel ik als eerste punt voor de zorgparagraaf van de verkiezingsprogramma’s 2017-2021 voor: ggz-instellingen kunnen een beroep doen op een in te stellen saneringsfonds om overbodig vastgoed af te stoten, bijvoorbeeld tegen een lagere prijs dan de aanschafwaarde.
Voor de ouderenzorg is zo’n saneringsfonds niet nodig. Immers, uit het all-inclusive-experiment (Ik schreef hierover in Zorgvisie al eerder een column) blijkt een grote vraag naar technisch en organisatorisch opgeknapte verzorgingshuizen. Mijn eerste suggestie voor de ouderenzorg-paragraaf in verkiezingsprogramma’s gaat daarom hierover.

In de verkiezingsprogramma's
Aanzetten tot zorgparagrafen over de eerste lijn en over de ziekenhuizen verschenen al eerder in Zorgvisie. Zonder toelichting som ik hieronder andere punten op die niet zouden misstaan in de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen. Want deze moeten toch ook stilstaan bij de geestelijke gezondheidszorg en bij de ouderenzorg.

2. Er komen in de ggz tweehonderd FACT-teams bij om patiënten op te vangen die door reductie van het aantal bedden niet meer in psychiatrische ziekenhuizen terechtkunnen.
3. De basis-ggz wordt onderdeel van de eerste lijn en aangestuurd door eerstelijnsorganisaties. Zo ontstaat in Nederland een eerstelijns-ggz die nauw verweven is met de overige eerstelijnsvoorzieningen.
4. Uitgangspunt voor de eerstelijns-ggz worden de klachten van cliënten zoals stress, verdriet en angst en niet het opplakken van psychiatrische ‘etiketten’.
5. Maatschappelijk herstel en zelfmanagement krijgen meer aandacht in het ggz-beleid van instellingen, zorgverzekeraars en overheid.

Over de ouderenzorg doe ik de volgende suggesties:
6. Ouderwetse verzorgingshuizen worden opgeknapt en verhuurd als beschermd wonen, zoals al in het experiment all inclusive is gebeurd met uitstekende ervaringen van bewoners.
7. Over acht tot tien jaar gaat de Wet langdurige zorg over naar de Wet maatschappelijke ondersteuning. Daarop vooruitlopend komen er experimenten met gemeenschappelijke toegang tot beide wetten, overeenkomstig taalgebruik en software en gemeenschappelijke financiering van het zorgaanbod.
8. Het persoonsgebonden budget wordt vervangen door een systeem met zorggelden zoals al jaren voortreffelijk functioneert in Duitsland.
9. Er komt in de grondwet een artikel met de tekst: ‘Iedere oudere zorgt voor de eigen oude dag’. Het motto ‘De overheid zorgt voor u van de wieg tot het graf’ wordt verlaten.
10. Cliëntenraden en Wmo-adviesraden gaan nauw samenwerken als spreekbuis voor ouderenbonden en patiëntenverenigingen.

Wilt u deze punten aanvullen, schrappen of nuanceren? Schrijf dan hier uw reactie.

Guus Schrijvers

Oud-hoogleraar Public Health en gezondheidseconoom
Bekijk profiel

Gerelateerde tags

Of registreer u om te kunnen reageren.