Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Miljarden uit de verkiezingsbeloftes op een rij

De Tweede Kamerverkiezingen staan voor de deur en de zorg is een belangrijk thema. Grote Kamerfracties maken klinkende verkiezingsbeloftes voor de sector. De extra miljarden voor ouderenzorg zijn hierbij niet van de lucht. Wie biedt wat?
equity400.jpg

VVD reserveert 2 miljard euro voor de verpleegzorg. Dit is hetzelfde bedrag waarvoor Hugo Borst en Carin Gaemers pleiten in hun manifest voor betere ouderenzorg. Of het gereserveerde bedrag ook daadwerkelijk aan de verpleegzorg wordt besteed, is niet zeker. De VVD hoopt dat het niet nodig is en vermoedt dat het geld niet nodig zal zijn. Maar als dit wel zo is dan is het extra geld gereserveerd in de begroting van de VVD.
Download het verkiezingsprogramma van de VVD

D66 wil dat er meer goed geschoolde verpleegkundigen komen, daarom trekt D66 400 miljoen per jaar uit om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Tweede Kamerlid Vera Bergkamp zegt op de website van de partij: ‘Op dit moment is de druk op verpleegkundigen te groot. Zij doen ontzettend goed werk maar er is meer en betere ondersteuning nodig om te zorgen dat mensen het werk ook aankunnen. Daarom investeren we 400 miljoen in na-, bij- en omscholing van verpleegkundigen en verzorgenden en extra handen aan het bed.’
Download het verkiezingsprogramma van D66

PVV accepteert geen enkele bezuiniging op de zorg. Op hoofdlijnen investeert de PVV 5,7 miljard euro in de totale zorg. De PVV wil het eigen risico afschaffen en investeren in de ouderenzorg. In de ouderenzorg moet het geld uitgegeven worden voor meer handen aan het bed, meer hulpmiddelen en meer programma’s tegen doorliggen, ondervoeding en uitdroging. ‘We hebben meer zorgprofessionals nodig en ze moeten beter beloond worden, met name voor overwerk’, aldus de PVV.
Download het verkiezingsprogramma van de PVV

GroenLinks wil 1,7 miljard investeren in ouderenzorg. Dit geld wil de partij gebruiken om extra personeel aan te nemen in verpleeghuizen. Zo willen ze een bezettingsnorm instellen, waardoor er op iedere tien ouderen ten minste twee verplegers aanwezig moeten zijn. Voor ouderen die zware zorg nodig hebben, zou de norm twee verplegers op iedere acht ouderen moeten zijn. De partij wil de investering in de ouderenzorg dekken door het sluiten van hoofdlijnenakkoorden met ziekenhuizen en door middel van maatregelen in de ziekenhuiszorg, waardoor de groei van zorgkosten zou worden afgeremd. Hier denkt GroenLinks in totaal 2 miljard euro te kunnen besparen.
Download het verkiezingsprogramma van GroenLinks

SP wil 4,2 miljard euro in de ouderenzorg investeren. De partij komt op rond de twee miljard euro voor verpleeghuizen. Wat de SP betreft gaat er ook bijna een miljard naar de thuiszorg. En de SP wil met 300 miljoen euro verzorgingshuizen die zijn gesloten weer nieuw leven inblazen. Het belangrijkste punt van de SP is echter het afschaffen van de Zorgverzekeringswet en het invoeren van het Nationale Zorgfonds.
Download het verkiezingsprogramma van de SP

PvdA belooft in haar verkiezingsprogramma 300 miljoen extra voor de verpleeghuiszorg. Daarvoor vraagt de partij van inkomens boven de 150.000 euro een extra bijdrage via de inkomstenbelasting. De partij wil verder het eigen risico afschaffen en meer geld voor huisartsen in achterstandswijken.
Download het verkiezingsprogramma van de PvdA

CDA is (nog) niet met extra miljarden voor de zorg op de proppen gekomen. Voor de langdurige zorg wil de partij meer investeringen in de kwaliteit van de medewerkers. 'In de gehandicaptenzorg kunnen ouders en kinderen blijven rekenen op de noodzakelijke en dikwijls intensieve zorg; een leven lang. Cliënten die langdurige zorg en ondersteuning nodig hebben, moeten ongeacht de van toepassing zijnde regels een passende oplossing kunnen krijgen. Het budget volgt de cliënt in plaats van andersom. Persoonsvolgende bekostiging kan hierbij een goed instrument zijn.'
Download het verkiezingsprogramma van het CDA

Gerelateerde tags

Eén reactie

  • robbar

    Het is net als ontwikkelingshulp. Veel geld storten. Geeft even een goed gevoel maar lost niks op.

Of registreer u om te kunnen reageren.