Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Vrije ondernemerschap specialisten bedreigd

Medisch specialisten dreigen hun positie van vrije ondernemer kwijt te raken na 2015 als ze het declaratierecht kwijtraken. De Orde van Medisch Specialisten voorziet grote onrust.
Vrije ondernemerschap specialisten bedreigd
Foto: Stock Xchng

Vrijgevestigde medisch specialisten danken hun een positie als vrije ondernemer aan een vrijstelling van het ministerie van Financiën. Maar die loopt in 2015 af. Eventuele voortzetting daarvan is afhankelijk van het recht van medisch specialisten om zelf rekeningen te sturen naar verzekeraars of patiënten.

Declaratierecht vervalt

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert in het conceptrapport Integrale tarieven medisch specialistische zorg 2015 echter om het declaratierecht voor artsen te laten vervallen. De NZa wil dat recht voorbehouden aan instellingen met een vergunning voor de Wet toelating zorginstellingen (WTZi), omdat die eisen stelt aan de bedrijfsstructuur en controleerbare bedrijfsvoering. In de praktijk zijn dat ziekenhuizen, regiomaatschappen en zelfstandige behandelcentra. Het vrijlaten van het declaratierecht omschrijft de NZa als onwenselijk, omdat dit de mogelijkheid openlaat dat instelling en specialisten naast elkaar elk hun eigen deel van het tarief blijven declareren. Dan is er geen sprake van een integraal tarief, aldus de NZa.

Vrije ondernemerschap bedreigd

Als het fiscaal ondernemerschap verdwijnt, ontstaat er een onduidelijke situatie over de rechtspositie van medisch specialisten. Ze komen dan in een fictief dienstverband. Ziekenhuizen kunnen aangemerkt worden als werkgever en te maken krijgen met navorderingen voor loonheffing en sociale verzekeringspremies. Medisch specialisten verliezen de fiscale voordelen van het vrije ondernemerschap.

Fictief dienstverband

De Orde van Medisch Specialisten voorziet grote onrust onder medisch specialisten als het ministerie van VWS het advies van de NZa overneemt. 'Specialisten komen fictief in dienst, maar genieten niet de voordelen van een echt dienstverband. Er ontstaat onduidelijkheid over pensioenaanspraken', verklaart Janko de Jonge, vice-voorzitter van de Orde . 'De Orde wil deze chaos niet. Welk probleem lost de overheid hiermee op?'

Fiscale positie onduidelijk

De NZa vindt niet dat de verandering van regelgeving medisch specialisten zou moeten dwingen tot een bepaalde organisatievorm, zoals het al dan niet werken in loondienst, maar realiseert zich dat hierover wel onzekerheid ontstaat. De NZa wijst erop geen bevoegdheden te hebben als het gaat om de fiscale positie van specialisten en roept de politiek op hierover duidelijkheid te geven. De NZa volgt de lijn van de commissie-Meurs, die in het najaar van 2012 adviseerde het vrije ondernemerschap te ontmoedigen door alleen het ziekenhuis declaratierecht te geven.

Opkomst regiomaatschappen

De onzekerheid over hun rechtspositie kan tot de ongewenste ontwikkeling  leiden dat de afstand tussen medisch specialiste en ziekenhuis wordt vergroot, waarschuwt de NZa. Uit onderzoek van het instituut voor Beleid en Management Gezondheidszorg blijkt dat behoud van het fiscale ondernemerschap een motief is voor specialisten om zich te organiseren in regiomaatschappen.

Medisch specialist op afstand

Verder kunnen specialisten hun fiscale ondernemersvoordeel alleen behouden als ze zich vestigen als 'echte' ondernemers. Dat kan door de toelatingsovereenkomst met het ziekenhuis op te zeggen en zich buiten het ziekenhuis te organiseren als Zorg-BV. Het ziekenhuis kan hen dan inhuren. 'Voor de samenhang in de zorg is dat onwenselijk', zegt De Jonge, 'omdat de BV's zich primair zullen laten leiden door hun eigen belangen. Medisch specialisten worden zo door verandering van de regels het ziekenhuis uitgedreven terwijl het doel van integrale tarieven juist is dat er meer samenhang komt tussen specialisten en ziekenhuis.'

Medisch specialist in ziekenhuisbestuur

De discussie over het vrije ondernemerschap leidt volgens de Orde af van de zaken waarover het echt moet gaan: paal en perk stellen aan de kostenstijging en een andere organisatie van de ziekenhuiszorg. 'Wij staan achter de ontwikkeling van de concentratie van complexe zorg en eenvoudige zorg naar de huisarts te brengen. Om dat voor elkaar te krijgen moeten de medisch inhoudelijke en financiële belangen van ziekenhuis en medisch specialisten samenvallen. Dat kan door medisch specialisten nauwer te betrekken bij het bestuur. Medisch specialisten en ziekenhuis moeten samen een plan welke zorg er in een regio nodig is en welke rol medisch specialisten daarin spelen. Ze delen in de kosten en de opbrengsten.'

14 reacties

 • fred

  Geachte lezer,
  Ik denk dat het verstandig is vanwege kosteneffectiviteit en kwaliteit van zorg dat er meer regiomaatschappen ontstaan.
  Deze Zorg BV's kunnen met elkaar concureren op prijs en kwaliteit.
  De ziekenhuizen en andere zorginstellingen kunnen op deze wijze tijdelijke contracten afsluiten.
  Vriendelijke groet.

 • Deo_Volente

  @doc:
  'Als u de situatie van dichtbij kent dan weet u dat de echte schuld pas opgebouwd wordt tijdens de opleiding tot specialist en niet tijdens de studie geneeskunde...'

  Ik maak geen bewering, ik stel alleen dat uw uitspraak door 'studieduur' en 'kosten per studiejaar' te in één zin te combineren niet juist is.

  'Een ander punt dat u aanbrengt is het tegenargument dat anderen met wellicht minder pensioen ook aan de opleiding mee betalen.. '

  Wellicht vergist u zich met een andere reaguurder. Ik vermeld alleen dat 'naast' de hogere pensioenkosten die u beweert, er ook een hogere vergoeding klaar staat bij het intreden van het pensioen.

  @E.Kriek & doc:
  Als deze discussie zou gaan over 'zogenaamde slechte kwaliteit' van de specialisten in dit land had ik uw reactie begrepen. Maar na enkel 1 bericht die de finciele vergoeding ter discussie stelt kan ik u moeilijk volgen in woorden als 'criticasters' en 'dokter-bashers'.

 • E.Kriek

  Voordat mijn overduidelijke medische blooper morgen in de Telegraaf staat:

  Natuurlijk bedoelde ik
  'Ik ga per direct een bureautje beginnen DAT hoogopgeleide specialisten ....'
  Mea Culpa.

 • E.Kriek

  Wat een verdrietige discussie is dit.
  Ik wens de stoere criticasters , veelal anoniem, een specialist- loze toekomst toe.
  Dokter- bashen.
  Anoniem.
  We leven in een mooi land.
  Ik ga per direct een bureautje beginnen die hoogopgeleide specialisten uit Azerbeidzjan en Burkina Faso in gaat vliegen.

  Dappere, anonieme, dokter-bashers: niet mekkeren dus als de dokter uit Burkina Faso :
  - niet klantvriendelijk is;
  - de NL taal niet beheerst;
  - niet uw blinde darm, maar uw eierstok verwijdert;
  - een klachtenregeling kent die bestaat uit een horde knuppelzwaaiers;
  - de voors en tegens van een ingreep niet zo goed kan uitleggen.

  Dappere, anonieme dokter-bashers, niet zeuren dus als de specialist uit Azerbeidzjan :
  - gaat zingen, of tap- dansen, als u komt met een klacht over ondraaglijke pijn;
  - DBC's gaat upgraden, omdat zijn gezin honger heeft;
  - u onnodig gaat opereren, omdat zijn gezin honger heeft.

  Wat een tenenkrommende negativiteit hier.

  Ik raad elke student geneeskunde aan om zijn/ haar studie per direct te stoppen.

  Onderbouwing: het hersenloos gemekker hier op Zorgvisie.

 • Doc

  @Kaat:
  Ik nodig u van harte uit om eens een hele week mee te gaan werken met een chirurg, welkom in de gewone wereld.....
  Van heel dicht bij maak ik ook mensen mee die idd net zo veel uren werken tegen een lager salaris, en ook vaak net zo onregelmatig.
  Daar staat echter wel een heel ander (studie) traject en bovenal een heel ander verantwoordelijkheidsniveau tegenover.

  @deo Volente:
  Als u de situatie van dichtbij kent dan weet u dat de echte schuld pas opgebouwd
  Wordt tijdens de opleiding tot specialist en niet tijdens de studie geneeskunde, dit gaat overigens in de toekomst ook veranderen als het aan de regering ligt, maar dat terzijde.
  Uiteraard bouwt, gelukkig, niet iedere specialist een schuld op. Dit hangt oa af van de te volgen opleiding; de opleiding tot chirurg is de duurste, die tot internist is een stuk goedkoper.
  Een ander punt dat u aanbrengt is het tegenargument dat anderen met wellicht minder pensioen ook aan de opleiding mee betalen, u heeft gelijk, gelukkig is NL nog een land met solidariteitsgevoelens. Specialisten betalen ook mee aan de opleiding van mensen die een studie doen zonder enig maatschappelijk belang en die daar toch een groot salaris mee ontvangen. Net als dat specialisten mee betalen aan de zorg voor mensen die door hun leefwijze bewust een groter beslag leggen op de gezondheidzorguitgaven.

 • bezorgde

  Wanneer iedere specialist nu 40 uur per week gaat werken in loondienst, komen we aardig wat mensen tekort en zullen de wachtlijsten oplopen. Veel specialisten zouden langzamerhand best in loondienst willen, mits er een goede regeling voor de betaalde goodwill (voor het jezelf inkopen bij een ziekenhuismaatschap) wordt getroffen.
  En er een redelijk salaris wordt betaald. Hoeveel vindt U een redelijk salaris voor iemand met een dergelijke zware verantwoordelijkheid en een dusdanig langdurige zware opleiding? Rekent u ook mee alle nachten en avonden die je nuchter en beschikbaar moet zijn, alle weekenden die niet vrij zijn en nauwelijk gecompenseerd worden in vrije tijd?

 • Kaat

  @ doc en deo volente: ik bben het helemaal eens met deo volente.
  Bovendien kost een studieplaats geneeskunde per jaar € 100.000! Wie heeft dat betaald beste Doc? Juist, ook alle mensen die later niet eens een pensioen van € 1000 per maand ontvangen! Waarom doen jullie toch altijd net of jullie de enigen zijn die hard werken? Kom eens kijken in de gewone wereld!

 • Kaat

  @ doc en deo volente: ik bben het helemaal eens met deo volente.
  Bovendien kost een studieplaats geneeskunde per jaar € 100.000! Wie heeft dat betaald beste Doc? Juist, ook alle mensen die later niet eens een pensioen van € 1000 per maand ontvangen! Waarom doen jullie toch altijd net of jullie de enigen zijn die hard werken? Kom eens kijken in de gewone wereld!

 • Deo_Volente

  Hoewel ik de specialisten en alle andere werkzame mensen in de zorg meer salaris toewens dan aan de gemiddelde directeur/manager van een willekeurig BV. Toch even wat tegengas op #2 'doc':

  'Wist je dat een medisch specialist verplicht pensioen heeft bij SPMS en dat dat alleen al 1000 euro per maand kost?!'

  Ik neem aan dat de hoogte van het pensioen niet gelijk is aan die van een noeste fabrieksmedewerker.

  'Daarnaast is het zo dat de opleiding tot specialist tussen de 10 en de 12 jaar duurt'

  Als ik het goed heb krijgt een specialist in opleiding ook salaris.

  '..en dat de gemiddelde specialist in opleiding 50-60 uur per week (waarvan maar 38 uur betaald) werkt'

  Er zijn in alle branches wel voorbeelden te vinden van mensen die meer werken dat dan ze op papier betaald krijgen.

  'en tussen de 10-15.000 euro per jaar schuld maakt om zijn opleiding te kunnen betalen.'

  Er wordt de illusie gewekt dat alle specialisten een schuld van (€ 10.000 x 10 jaar =) € 100.000 tot (€ 15.000 x 12 jaar =) € 180.000 na zijn of haar studie heeft. Bij de specialisten in opleiding die ik persoonlijk ken ontbreekt dit fenomeen.

 • Alberts

  Mooi gezegd JackHoogenboom,
  ik ben als klinisch psycholoog zelf ondernemer geworden omdat de kwaliteit van de zorg in de GGZ instellingen naar mijn mening de laatste jaren teveel het kind van de rekening is geworden. Die zorg kon naar mijn idee beter en efficiënter. Nu als vrijgevestigden in een groepspraktijk zien wij per dag anderhalf keer zoveel patiënten als voorheen in de instelling. Dit tegen lagere kosten omdat wij veel minder tijd (en dus geld) kwijt zijn aan allerlei indirecte tijdsbestedingen dus netto meer tijd aan de patiënt besteden met gemiddeld goedkopere dbc's. Daarnaast kunnen wij nu van a tot z volgens de richtlijnen in eigen persoon de patiënt behandelen en worden niet gestoord door managers met bedrijfsvoeringsbelangen die de zorg doorkruisen. Voor medisch specialisten in eigen onderneming gaat een soortgelijk iets op, althans dat hoor ik van ze: meer zeggenschap over eigen professie (sic), efficiënter werken, minder stress en meer bezieling dus geen 9 to 5 mentaliteit.

 • jackhoogenboom01

  wat mij overigens ook verbaast in dit artikel dat als iemand ondernemer is 'primair uit is op eigen belang'. Ook dat is een oud vooroordeel van jewelste. Veel ondernemers zijn juist maatschappelijk betrokken en zijn juist ondernemer geworden om hun idealen na te streven. Zonder ondernemers zou er geen enkele innovatie de markt bereiken. En volgens mij kan de zorg nog wel wat innovatiekracht gebruiken......

 • Pent

  'Verder kunnen specialisten hun fiscale ondernemersvoordeel alleen behouden als ze zich vestigen als 'echte' ondernemers.', aldus Janko de Jonge, vice-voorzitter van de Orde in het bovenstaande artikel. Dat is een interessante opmerking, kennelijk zijn de meeste specialisten in zijn ogen dus helemaal geen 'echte ondernemers'. Echte ondernemers hebben immers niet alleen de lusten van een mogelijk hoog inkomen, maar dragen ook de lasten van dat ze soms helemaal niets verdienen, of erger nog, verlies maken, uit eigen zak moeten bijpassen of failliet gaan. Alleen voor zulke echte ondernemers moeten de fiscale faciliteiten in stand blijven. En dat er dan geleidelijk een splitsing optreedt tussen specialisten die veilig hun vak uitoefenen in een (quasi-)loondienst betrekking (waarbij de salariëring uiteraard recht dient te doen aan opleiding, werkdruk en verantwoordelijkheden), en specialisten die echt als ondernemer actief worden, dat is helemaal zo slecht nog niet.

 • Doc

  Helaas weer iemand die anderen napraat zonder zich te verdiepen in de materie en dus niet weet waar het over gaat.
  Het moet maar eens afgelopen zijn met specialisten bashen.
  Iedereen die zijn salaris bedreigt ziet mag hierop reageren, dus ook medisch specialisten.
  Ook ik ben het eens met de opmerkingen dat een specialist niet exorbitant betaald hoeft te worden, hetzij tenslotte gemeenschapsgeld.
  Wat iedereen die zegt dat zij graaiers zijn vergeet is dat van het salaris dat overal genoemd wordt, de salarisssen van de assistent - artsen nog afgaan, evenals alle premies die iedereen die in loondienst is, vergoed krijgt.
  Wist je dat een medisch specialist verplicht pensioen heeft bij SPMS en dat dat alleen al 1000 euro per maand kost?!
  Daarnaast is het zo dat de opleiding tot specialist tussen de 10 en de 12 jaar duurt en dat de gemiddelde specialist in opleiding 50-60 uur per week (waarvan maar 38 uur betaald) werkt en tussen de 10-15.000 euro per jaar schuld maakt om zijn opleiding te kunnen betalen.
  Al met al terecht dat zij een goed salaris krijgen en het verbaast mij dat zij niet allen opstaan en een week gaan staken om te laten zien dat de maat vol is!

 • adje rem

  Ach beste specialisten , commissarissen van de Koning , hoogleraren e.d. beunen voortdurend bij tegen aanmerkelijke vergoedingen om ''voeling met de maatschappij te houden '' ! Ook het bonusgraaien wordt dan een wenkend perspectief.

Of registreer u om te kunnen reageren.