Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Top NZa treedt terug

Theo Langejan en Eitel Homan, twee bestuursleden van de raad van bestuur van Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) treden per direct af. Minister Edith Schippers van VWS respecteert dat besluit en heeft het tweetal uit hun functie ontheven, meldt het ministerie van VWS dinsdag.
Top NZa treedt terug

Zij zal zo spoedig mogelijk een interim-voorzitter van de NZa benoemen. Schippers heeft de Tweede Kamer hierover vandaag geïnformeerd.

Homan

De twee bestuursleden, Theo Langejan en Eitel Homan, hebben hun besluit genomen vanwege alle ophef die er is over kosten van (dienst)reizen door het NZa-bestuur. Beiden geven overigens wel aan dat ze afstand nemen van berichtgeving dat reizen regelmatig werden betaald door organisaties of bedrijven waar de NZa toezicht op moet houden of die opdrachten krijgen van de zorgautoriteit.

Schippers

Schippers wil snel helderheid over de aantijgingen betreffende de bestuurskosten. Vandaar dat een externe accountant op het specifieke punt van de bestuurskosten een nadere beoordeling zal geven. Dit staat los van de werkzaamheden van de onderzoekscommissie 'intern functioneren NZa' die Schippers eerder heeft ingesteld. Deze commissie onder leiding van Hans Borstlap is al enige tijd met haar onderzoek bezig. Dit onderzoek spitst zich onder andere toe op de werksfeer, ICT-veiligheid, de vertrouwelijkheid van dossiers en de beoordeling van de hiertoe inmiddels genomen maatregelen bij de NZa.

Langejan

Langejan wordt bij de Algemene Bestuursdienst belast met tijdelijke werkzaamheden dan wel het uitvoeren van opdrachten voor de rijksdienst gedurende een periode van maximaal een jaar. Onderwijl zal hij zich actief oriënteren op een nieuwe functie. Schippers heeft Homan verzocht tot aan de datum van aantreden van de interim-voorzitter zijn werkzaamheden te blijven verrichten. Daarna zal hij in onderling overleg werkzaamheden voor de rijksdienst verrichten tot aan het einde van zijn benoemingstermijn van 1 oktober 2014.

Reactie PvdA

Lea Bouwmeester, Tweede Kamerlid voor de PvdA, noemt het een verstandig besluit. 'Nu verder spreken over hoe de NZa met gezag haar belangrijke rol waar kan maken. De analyse van problemen en adviezen voor nieuwe werkwijze, waar de commissie-Borstlap zich nu op richt, zijn hiervoor heel belangrijk.'

Reactie SP

Renske Leijten, Tweede Kamerlid voor de SP, vindt dat de eerste stap gezet is met het aftreden van de bestuurders. Ook vraagt zij om uitleg van Schippers. 'Een jaar krijgen om werk te zoeken is onacceptabel. Bij de NZa moet schoon schip worden gemaakt en aan kritische rapporten moeten geen politiek wenselijke uitkomsten worden gehangen. De toezichthouder moet totaal onafhankelijk worden van de zorgwereld en industrie. De minister betreurt het besluit dat de bestuurders zijn opgestapt: dat mag ze uitleggen.'

Reactie CDA

Hanke Bruins Slot, Tweede Kamerlid voor het CDA: 'Na alle ophef de laatste tijd, en nu de NZa en haar bestuur ernstig onder het vergrootglas liggen, vindt het CDA het verstandig dat het bestuur vertrekt. Dit mag echter niet leiden tot vertraging in het onderzoek dat gedaan wordt naar de NZa.'

Governance

In het dossier governance staan artikelen over de wijze van besturen, de gedragscode en het toezicht op organisaties.
Bekijk het dossier

Foto

 • Eitel Homan

  Eitel Homan

  Foto: NZa
 • Theo Langejan

  Theo Langejan

Sarah Berends

Gerelateerde tags

5 reacties

 • Arjan M

  Je gaat me niet wijs proberen te maken dat deze mensen zich van geen kwaad bewust zijn geweest, dit is machtsmisbruik op het hoogste niveau en dat juist bij de organisatie die moet staan voor de integriteit van zorg.
  Het zal niet haalbaar zijn maar een onderzoek naar een tuchtrechtelijke of strafvervolging lijkt me hier wel op zijn plaats.

 • Antoine Berben

  Niet meer dan logisch deze reactie en tenminste één blijk dat men bij de top van NZa inmiddels ook kennis genomen heeft van veranderde wijzen van het denken over integriteit in de samenleving.
  Daarnaast blijft het natuurlijk een geweldige miskleun van deze directeur om dergelijke trips op kosten van bedrijven te gaan maken, er is vrijwel niets te bedenken wat zijn ongeschiktheid duidelijker maakt dan dit hele voorbeeld en ja dat geldt dan ook hen die hem benoemden, laten we dat nu bepaald niet vergeten!

 • Albert191

  Ho!! dus zelf opgestapt, Misschien kandidaten voor onbutsman.
  Uiteraard als deze vorm van ontslag nemen geen vergoeding of rechten opleverd. Het voordeel een duo kunnen ze elkaar controleren, succes verzekerd.

  groet

 • psycholoogjob

  Alles is bij deze regering politiek gekleurd, dus een instrument van manipulatie. Aan echte onafhankelijkheid van controlerende regeringsinstellingen heeft zij een broertje dood. Meestal moet je in alle teksten van ministers het woordje 'niet' toevoegen om de boodschap te begrijpen. De zorgverzekeringsorganisatie met de waakhond NZA zou marktwerking inhouden. Integendeel. Het gaat om monopolievorming, waarin de slager ook nog eens haar eigen vlees keurt: http://scribd.com/doc/206110388/Zorgverzekeringen-in-monopolievorming-2014

 • Coebergh zelf

  Het zou overigens nog veel erger zijn geweest als de heer Langejan al die zinloze bijeenkomsten in het buitenland op kosten van de NZA, dus de belasting- of is het de premiebetaler, had gebracht. Het had de goede man, van buiten komend, gesierd als hij zich gratis in al onze ziekenzorg gestichten inclusief de boekhouding op de hoogte had gesteld, desnoods als een Gunther Wallraff.
  Ik ben wel voor een toezichthouderloos tijdperk voor de zorg.

Of registreer u om te kunnen reageren.