Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Gemiva-SVG Groep kan verlies 280 banen niet voorkomen

‘De beloofde zachte landing van staatssecretaris Martin van Rijn blijft uit’. Dat zegt Gerard Gerding, voorzitter raad van bestuur van Gemiva-SVG in reactie op het nieuws dat zijn organisatie de komende twee jaar 280 banen moet schrappen.
Gemiva-SVG Groep kan verlies 280 banen niet voorkomen

'In 2014 bezuinigen we 120 volledige arbeidsplaatsen', zegt Gerding. 'Tot nu toe gaat dat zonder gedwongen ontslagen. Volgens onze huidige inschatting moeten we in 2015 helaas nog eens 160 arbeidsplaatsen schrappen, verspreid over zo'n tachtig van onze locaties in de provincie Zuid-Holland. Ons uitgangspunt is dat we gedwongen ontslag van medewerkers willen voorkomen of zo veel mogelijk beperken.'

Forse kortingen

Volgens de bestuurder is de herschikking noodzakelijk om het hoofd boven water te kunnen houden gedurende de transitie. 'We zien niet alleen scherpe kortingen op tarieven van zorgkantoren en gemeenten, maar ook het inzakken van de zorgvolumes. De berichten die staatssecretaris Martin van Rijn in de media brengt over kortingen van maximaal zes tot elf procent kloppen niet. Ik moet concluderen dat sommige gemeenten kortingen hanteren van maar liefst dertig procent.'

Herplaatsingstrajecten

De mensen die dit jaar niet meer bij Gemiva-SVG kunnen werken zijn over het algemeen de mensen met een tijdelijk contract. Volgend jaar proberen Gerding en de zijnen met zoveel mogelijk mensen afspraken te maken over vrijwillig vertrek, maar gedwongen ontslagen zijn niet uit te sluiten. 'We benutten alle mogelijkheden die er zijn om medewerkers van werk naar werk te begeleiden. Gemiddeld nemen we negen maanden voor zo'n traject, inclusief de twee maanden die het UWV neemt. De lengte van zo'n zorgvuldig herplaatsingstraject betekent wel dat we niet kunnen wachten tot 2015 met de start ervan. We moeten nu handelen.'

Sectorgelden

Gerding kijkt ook naar de mogelijkheden die de sectorgelden van minister Lodewijk Asscher bieden. 'Maar hierbij moet men wel realiseren dat met het omscholen en bijscholen van mensen niet zoveel te winnen is. Ook voor hoger opgeleiden mensen is minder werk door de transitie. De ironie is hierbij natuurlijk dat we vanaf 2018 weer meer mensen nodig hebben in de zorg. Maar wij  kunnen  met deze kortingen die periode tot 2018 niet overleven zonder in ons personeelsbestand te snijden. Bovendien speelt mee dat je voor zo'n sectorplan de helft zelf moet bijleggen, wat het ook minder aantrekkelijk maakt.'

Onzekerheid aanbestedingen

In de huidige periode van aanbestedingen schuilt nog veel onzekerheid, aldus de bestuurder. 'We werken met zo'n zestig gemeenten, waarbij sommigen de zorginkoop zelf doen en anderen gezamenlijk. Met het zorgkantoor en de jeugdzorg erbij zitten we aan zo'n dertig verschillende tafels. Sommige gemeenten, zoals Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop hanteren een klassiek aanbestedingsmodel waarbij het alles of niets is. Andere  gemeenten besteden bestuurlijk aan. Hoeveel we uiteindelijk gegund zullen krijgen is nu nog onmogelijk in te schatten, maar met de operatie die we nu uitvoeren willen we de continuïteit  zoveel mogelijk borgen en financieel gezond blijven.'

Transitie langdurige zorg

De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging?

2 reacties

  • Dick

    Van Rijn is voor de gehandicaptenzorg wat Hans Klok is voor het grote publiek. Zonder dat je precies ziet wat er nu echt gebeurd, verdwijnen er dingen en volgt er groot applaus. Een groot verschil is dat het bij Hans Klok weer terugkomt. Als vader van een kind met een verstandelijke en lichamelijke beperking zie ik ook al jaren de trend van oplopende zorgkosten en teruglopende budgetten om dat te financieren. Minder geïndiceerde uren; niet omdat de beperking is opgeheven, maar omdat de regels veranderen. Jaren durende overgangsgaranties, maar ze verlopen wel. Bevroren of kleine kortingen op tarieven. Te veel geklaag? We doen er nog 75 miljoen bij op papier en iedereen slaapt weer rustig verder. Ik snap Gerding wel. Ik ben er niet blij mee. Ik snap Van Rijn niet. Oh, daar moet ik toch wat meer begrip voor willen opbrengen? Maar dat heb ik wel hoor. Ik handel er alleen niet naar als ik toch mijn zorgen blijf uitspreken. Van Rijn en ik hebben toch nog iets gemeenschappelijks. Veel begrip, maar uiteindelijk iets anders doen.

  • robbar

    Gemiva is al veel langer aan het bezuinigen op de dagbesteding. Dus wat deze heer zegt is niet waar. Dagbesteding is al jaren aan het afbrokkelen. Waar tien jaar geleden nog 1 begeleider op zes deelnemers stond. Waar alles kon. Waar de deelnemers centraal stonden. Staat er nu soms 1 begeleider op 16 deelnemers. Wordt er film gekeken inplaats van activiteiten. Ook worden veel stagaires ingezet. Al met al het is niet de schuld van de huidige bezuinigingen. Het versneld het proces alleen nog maar. Dagbesteding zit al jaren in een spiraal naar beneden. Zeker bij Gemiva!!

Of registreer u om te kunnen reageren.