Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties11

Afwijzing EPD door Eerste Kamer gemiste kans voor patiënt

Annelies Vermeulen
"Als het EPD volgende week in de Eerste Kamer sneuvelt, betekent dat niet alleen een gemiste kans op kwaliteitsverbetering van de zorg maar ook een geweldige kapitaalvernietiging.” Dat zegt Marion Borghuis, directeur van de Coöperatie voor Integrale Huisartsenzorg Nijmegen (CIHN), in reactie op de berichten dat het EPD niet door de Eerste Kamer zou komen.
Afwijzing EPD door Eerste Kamer gemiste kans voor patiënt

Volgens de laatste prognoses stemmen VVD, PvdA en SP tegen het wetsvoorstel dat het EPD regelt. Samen hebben deze fracties 39 van de 75 zetels en daarmee dus een meerderheid in de Senaat. Opvallend is de rol van de VVD, die – zoals de zaken er nu voor staan – tegen de eigen minister stemt.

Nijmegen

Zorgverleners in de regio Nijmegen hebben zich van meet af aan achter het EPD gesteld.

Jarenlang hebben zij zich ingespannen om door middel van praktijkproeven tot een veilige en betrouwbare uitwisseling van patiëntengegevens te komen. Volgens Borghuis hebben de talloze pilots overtuigend aangetoond dat de uitwisseling grote voordelen brengt: “Uitwisseling komt niet alleen de kwaliteit van de zorg ten goede, maar leidt ook tot een cultuurverandering onder zorgverleners. Met name op het gebied van de omgang met privacygevoelige informatie komt een heel nieuw bewustwordingsproces op gang.”

Handboek

De ervaringen in Nijmegen staan beschreven in een handboek dat enkele maanden geleden is verschenen. Het schetst met grote zorgvuldigheid wat er zoal komt kijken bij de uitwisseling van medisch gegevens en kan als leidraad dienen voor collega’s in het land. Maar het boek toont vooral aan dat het EPD in de praktijk prima werkt en in alle opzichten een grote stap vooruit is. Borghuis vindt het bijzonder teleurstellend dat de Senaat nooit de moeite heeft genomen om op de uitnodiging van de Nijmeegse huisartsen in te gaan en kennis te nemen van ervaringen in het veld. (ICTzorg – ICTzorg / Twitter)

ICTzorg magazine

Meer weten? Word nu abonnee van ICTzorg.

Lees ook:

EPD lijkt te sneuvelen in Eerste Kamer

Eerste Kamer behandelt landelijk EPD 15 maart

NPCF en CG-raad vechten voor EPD

11 REACTIES

 1. Lees alle reacties
 2. Zou mevrouw Borghuis ook namens de aangesloten huisartsen spreken? Of is zij onderdeel van de overheidstroepen, die koste wat het kost dit megalomane privacyschendende project willen doorvoeren?
  Onderstaande brief heb ik verzonden. Een soortgelijke brief is door de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen gestuurd naar alle leden van de Eerste Kamer.
  ———————-
  Geachte………, Urk, 10 maart 2011
  Op 15 maart behandelt u de Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met de elektronische informatie-uitwisseling in de zorg. Deze wijziging is door de minister voorgesteld met het oog op het landelijk elektronisch patiëntendossier. Wij hebben meermalen kennis mogen nemen van uw bedenkingen bij deze wet, recentelijk nog in de NRC van 9 maart.
  Als huisarts en als burger ben ik verheugd over uw genuanceerde attitude. Ik wil u nog graag eens wijzen op de grote bezwaren die ons inziens verbonden zijn aan invoering van het Landelijk Elektronisch patiënten Dossier (L-EPD). Ik signaleer, dat er druk op u wordt uitgeoefend om het wetsvoorstel aan te nemen. Onder andere door de NPCF/CG-Raad, in hun brief van 9 maart. Wellicht ten overvloede wijs ik u op het gegeven, dat de NPCF meerdere miljoenen subsidie per jaar krijgt van het ministerie van VWS.
  Hieronder beknopt de bezwaren tegen invoering van het L-EPD.
  Waar gaat het ook al weer om?
  De overheid (e.a.) wil een systeem, waarbij de medische dossiers van alle Nederlanders aangesloten worden op een Landelijk Schakel Punt (LSP). Via dat LSP zullen dan hulpverleners bij noodzaak die dossiers kunnen raadplegen. De overheid (e.a.) voeren als belangrijkste argument hiervoor aan, een betere zorg. Minder doden en minder ziekenhuisopnames. Dat wordt voornamelijk gebaseerd op (een volkomen onjuiste interpretatie van) de HARM-studie.
  Waarom zijn veel burgers en huisartsen hier tegen?
  -Een heel groot aantal (enkele honderdduizenden) hulpverleners/medewerkers krijgt in principe de mogelijkheid tot inzage in dossiers. (om het nog maar niet te hebben over verzekeraars en andere organisaties);
  -Garantie op beveiliging is een farce (Wiki Leaks, succesvolle hackings bij o.a. Pentagon en Amerikaanse zorgverzekeraars);
  -(Hierdoor) aantasting privacy en het vertrouwen daarin;
  -(Hierdoor) ondermijning beroepsgeheim;
  -(Hierdoor) beschadiging van één van de belangrijkste “gereedschappen” van de arts, het beroepsgeheim. Daardoor schade voor de zorgvrager;
  -Enorme kosten (ca 1.500 miljoen euro-voorzichtige raming-);
  -Het behalen van de beoogde voordelen is niet bewezen onderbouwd;
  -Er zijn andere en betere wegen om de beoogde resultaten te bereiken. Zoals de ontwikkeling van individuele gegevensdragers voor mensen met een relevante medische historie en medicijngebruik. En het inzetten op optimalisering van regionale kleinschalige gegevensuitwisseling en-inzage.
  De trein dendert door:
  -Ook de nieuwe bewindspersoon van VWS zet in op invoering L-EPD;
  -Beroepsorganisaties (LHV) worden bewerkt;
  -Huisartsen worden gepaaid met bonussen om toch vooral (en wel snel) aansluiting te zoeken bij het LSP. ( Bonus: euro 3.000 per praktijk en euro 1 per ingeschreven patiënt. De huisarts zal meer geld kwijt zijn aan ICT-kosten, maar de voorspiegeling, dat het recht op bonus vervalt vanaf een bepaalde datum, zet vele huisartsen ertoe aan, toch maar te opteren voor genoemde bedragen. En vooral niet te laat te zijn om de bonus te missen….);
  -VWS schermt onder andere met stijgende percentages op het LSP aangesloten huisartsen, daardoor de indruk wekkend van een stijgend draagvlak onder die beroepsgroep.
  -Inmiddels zijn reeds ruim 200 miljoen euro aan kosten gemaakt en werken er ca. 100 ICT-ers (NICTIZ) aan dit megalomane privacyschendende, beroepsgeheimondermijnende overheidsproject. Het stoppen van deze ICT-trein lijkt steeds moeilijker te worden.
  Ondanks de vele kosten die reeds zijn gemaakt voor implementatie van het L-EPD geldt mijns inziens hier: “beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald”.
  Er is wijsheid voor nodig om volgens deze spreuk te handelen en te beslissen.
  Ik wens u deze wijsheid toe en hoop, dat u volhardt in het afwijzen van het onderhavige wetsvoorstel.
  Cees Dekker, huisarts te Urk,

 3. Ik hoop ook dat de 1e kamer het EPD afwijst. Veel teveel oplossing voor een relatief bescheiden probleem. Het gaat niet alleen om de beveiliging van gegevens, het gaat om het optuigen van geldverslindende grootschalige “oplossingen”.
  Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

 4. VVD, PvdA en SP gaan weer terug naar oude tijden. Zij komen niet op voor het belang van patiënten. Als je als chronisch zieke bij meerdere specialisten in verschillende ziekenhuizen komt, dan merk je pas echt hoe belangrijk een EPD is! Nu heeft het ene ziekenhuis niet de gegevens van het andere! Ik kreeg eens een cd van een CT-scan mee, en wat bleek! Die draaide niet op het computersysteem van het andere ziekenhuis! Dus: nog maar weer een CT-scan.

 5. Ik hoop dat het afgewezen wordt. Mijn privacy kan niet gewaarborgd worden, de zorgverzekeraars kunnen zometeen zien of je wel of niet iets mankeert en je op basis daarvan meer premie berekenen of weigeren. Bovendien kan iedereen die dan in de medische wereld werk, dus ook bijv. je buurvrouw of een gewraakte persoon, want er komt wel een melding als er in is gekeken (als het goed is) maar dan is het kwaad al geschied. Ik wil zelf bepalen wie er wel of niet in mijn dossier kijkt. Als ik 25 jaar terug door omstandigheden een tijdje zwaar overspannen geweest ben wil ik daar niet elke keer als ik bij een dokter kom mee geconfronteerd worden met het zal wel tussen uw oren zitten.
  Nee, weg ermee, ondanks dat het al weer miljoenen gekost heeft. De Inspectie verplicht het de medische wereld terwijl de Eerste en Tweede Kamer het nog niet eens goedgekeurd hebben. Laten ze in het vervolg eerst een besluit nemen en dan pas het geld er in stoppen. We hebben het altijd zo gedaan dus dan kan er een of twee jaar ook nog wel bij.

 6. Burgers zijn meer dan patient alleen! Laat het EPD svp nu morsdood gaan en nooit meer terugkomen. Beste zorgwereld, heeft u 1984 niet gelezen? Je verkokerde zorg-blikveld verblindt je voor de simpele mogelijkheden die er ook zijn voor individuele en directe digitale uitwisseling van gegevens, daarvoor hoeft niet heel NL (en elke (markt)belanghebbende) mee te kunnen koekeloeren.

 7. Na zoveel jaren tobben met het EPD nu uiteindelijk afgewezen worden, kan en mag niet! Voor veel cliënten in de zorg, vooral chronisch zieken, dienen veel specialisten te bezoeken op verschillende plaatsen. Dan dient dat EPD beschikbaar te zijn om misstanden te voorkomen. Dat is niet in het belang van de cliënten, voor behandelaars, noch voor de kosten in de gezondheidszorg. Kritisch blijven kan altijd, verbeteringen later ook!

 8. Wat is hier aan de hand???
  Is partij politiek belangrijker dan goede patiëntenzorg?
  Natuurlijk zal misbruik van de medische data plaatsvinden alleen de vraag is op welke schaal. Bankgegevens worden ook misbruikt. Dat accepteren we allemaal ook de tegenstemmers van het landelijke EPD. Denken deze tegenstanders dan dat de huidige opslag en verwerking van medische informatie wel veilig is? Hoeveel van deze informatie gaat nu ongecodeerd over de fax- en email-lijntjes of wordt uitgeprint en via de normale post verstuurd. Ik bedoel maar waar heb je je vertrouwen aan gegeven aan de traditie of aan de nieuwe ontwikkelingen. Natuurlijk moeten we kritisch zijn, maar we moeten niet overdrijven. Soms heb ik het idee dat zodra een administratie elektronisch gevoerd wordt dan moet het ook 100% veilig zijn. Een utopia!
  Laten we het Landelijke EPD van start gaan en laten we de doelen van dat project niet steeds verplaatsen. Er is slechts één doel: zorgen dat de benodigde medische informatie over een patiënt op die plaats beschikbaar is waar de zorg aan de patiënt verleend wordt.

 9. Ik begrijp het niet. Onlangs werd ik doorverwezen door mijn ziekenhuis naar UMC Radboud. Dan is het toch belachelijk dat ze daar niet digitaal in mijn patientendossier kunnen kijken. Het is in mijn belang dat dat wel kan. Privacy: onzin. Ik wil dat mijn artsen kunnen zien wat er allemaal in de afgelopen periode met mij gebeurd is (foto’s, lomgfuncties, medicatie, bloedonderzoek, enz.)Het EPD zou er zo snel mogelijk moeten komen.

 10. Schande! VVD, PvdA en SP laten hiermee zien welke belangen zij daadwerkelijk behartigen, nl van de medische sector. Het is nonsens dat de beveiliging van patientengegevens niet in orde is. Waarom kunnen gegegevens van rekeninghouders al jaren veilig door banken beheerd worden?
  De SP ers huisartsen van Gerven en Tineke Slagter kiezen voor de belangen van hun medische collega’s en niet voor de belangen van patienten. De VVD bestaat natuurlijk mede dankzij de medische sector en de PvdA voert een dubbele agenda, ten koste van patienten.
  Het EPD is leesbaar en controleerbaar, kan duidelijke standaardisatie opleggen aan verslaglegging, voorschrijven van medicatie, registreren van ziektegeschiedenis, allergieën etc. Via het EPD kunnen medische fouten veel eenvoudiger onderzocht worden en kan er van geleerd worden.
  Via het EPD komen fouten van artsen veel sneller aan het licht. En dat mag niet van de VVD, SP en PvdA.
  Opheffen die Eerste Kamer die vrijwel uitsluitend de belangen van de gevestigde orde behartigt en niet de belangen van de burgers. En ….waarom mogen de burgers van Nederland de leden van de Eerste Kamer niet rechtstreeks kiezen, maar dient dit te gebeuren via de leden van de provinciale Staten?

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.