Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties7

Akkoord over inperking kosten ziekenhuiszorg

Mark van Dorresteijn
Minister Edith Schippers van VWS heeft vandaag een akkoord gesloten met zorgaanbieders en zorgverzekeraars waarin zij over en weer beloven zich tot het uiterste te zullen inspannen om de kosten in de zorg te beheersen en de kwaliteit te verbeteren.
Akkoord over inperking kosten ziekenhuiszorg

De ambitie is om de structurele uitgavengroei in de ziekenhuiszorg in de periode 2012 tot 2015 te beperken tot 2,5 procent. De beperking van 2,5 procent is exclusief loon- en prijsbijstelling. Dit meegerekend komt het neer op een nominale groei van circa 5,3 procent; de afgelopen jaren lag de nominale groei op 6 tot 7 procent.

Inspanningsverplichting

Het gaat om een inspanningsverplichting en niet om een resultaatsverplichting. Dat laatste is niet mogelijk omdat zorgaanbieders en zorgverzekeraars een zorgplicht hebben en geen patiënten mogen weigeren. Het akkoord is er één op hoofdlijnen, er is nader overleg nodig om afspraken op onderdelen te maken. Minister Edith Schippers zegt desalniettemin tevreden te zijn. “Het is belangrijk dat er een omslag plaatsvindt. Dit akkoord zal behoorlijke consequenties hebben.”

‘Honderden miljoenen’

Om de beperking te realiseren gaan de zorgverzekeraars verder inzetten op het selectief inkopen van zorg. Prijs, kwaliteit, doelmatigheid en gepast gebruik zullen daarbij leidend zijn. Ongewenste praktijkvariatie wordt teruggedrongen. Ook de zorgaanbieders moeten zich meer gaan inzetten op specialisatie. Daarbij is het belangrijk dat de zorg steeds zo dicht mogelijk bij de patiënt in de buurt geboden wordt. Verder wordt overbodig geworden ziekenhuiscapaciteit afgebouwd en moeten dure geneesmiddelen doelmatiger worden voorgeschreven. Om ziekenhuizen te compenseren voor het afstoten van zorg, wordt een herstructureringsfonds ingesteld door de zorgverzekeraars. Martin Bontje van ZN zegt nog niet te weten hoeveel geld er in het fonds wordt gestort. Voorzitter Roelf de Boer van de NVZ vereniging van ziekenhuizen verwacht dat het ‘toch wel om honderden miljoenen euro’s zal gaan’.

Betere informatieuitwisseling

Ziekenhuizen verplichten zich om minimaal eens per kwartaal informatie te leveren over nog niet afgesloten behandelingen, het zogenoemde ‘onderhanden werk.’ Onderling maken ze afspraken over het uitkeren van voorschotten voor het onderhanden werk. Hiermee kunnen zorgverzekeraars beter inzicht krijgen in de productieontwikkeling van ziekenhuizen. Zorgverzekeraars zullen voor aanvang van het nieuwe contractjaar maximale transparantie bieden over hun contracteervoorwaarden. Partijen zullen sturen op doelmatig geneesmiddelengebruik. De overheid zal voor nieuwe geneesmiddelen een streng toelatingsbeleid hanteren. Pas in 2013 zal de overheid de geneesmiddelenprijzen vrij geven. Volgend jaar lopen zorgverzekeraars daar nog geen risico op omdat de kostenontwikkeling nog onvoldoende kan worden ingeschat. Tenslotte moeten alle zorginstellingen eind 2012 beschikken over een gecertificeerd veiligheidsmanagementsysteem.

Akkoord

Het akkoord is gesloten tussen minister Schippers en de NVZ vereniging van ziekenhuizen, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). In overleg met patiëntenorganisaties zal het belang van de patiënt verder worden uitgewerkt. (Zorgvisie-Carina van Aartsen)

Zorgvisie magazine

Interesse in meer achtergronden? Word nu abonnee van Zorgvisie.

7 REACTIES

 1. Een grote kostenpost, de onjuiste dbc inhoud waardoor sommige beroepen in de zorg (lees: bepaalde medische specialisten en hulpberoepen, zoals laboratoria) teveel geld krijgen voor niets, dat is een groot financieel lek waar niets aan wordt gedaan. Slim gespeeld van de ziekenhuizen!
  Of het dus nu echt wat zal opleveren qua besparing is de vraag. Specialisatie is een goed ding, helaas jammer voor de patient maar het kan het je leven kosten of chronisch ziek zijn als je niet adequaat wordt behaqndeld, lees de literatuur er maar op na. Zo blijkt uit een onderzoek gepubliceerd in het New England Journal of Medicine (behoort tot de top 5 van de med. tijdschriften)dat 50% van de med. specialisten de richtlijnen niet te volgen zonder dat duidelijk wordt waarom.
  overigens wanneer worden de inkomens van de med. spec. nu eindelijk gemaximeerd? Dat was de basis van de dbc, max. 52(?) uren tegen 140 euro/uur.

 2. Lees alle reacties
 3. Dit is een vorm van het organiseren van categorale ziekenhuizen. Waarbij het belang van de patiënt en zijn familieleden ondergeschikt wordt gemaakt.Wanneer deze vorm is gerealiseerd, waar blijft dan de concurentie als de verzekeraar maar bij een ziekenhuis, bij vergaande specialisatie,haar afspraken kan maken

 4. hoopgevend is de impliciete erkenning in dit akkoord dat marktwerking niet tot de gewenste kostenbeperking leidt en dus marktordening nodig is. lastig blijft de regierol die de zorgverzekeraars toebedeeld is in relatie tot de plicht op te komen voor de belangen van de individuele verzekerde. en nog lastiger dat de in het akkoord beoogde kostenbeperking vooral wordt gezocht in specialisatie en concentratie van medisch handelen. ik ben benieuwd of dit deel van het beleid zich verhoudt met de opvattingen van de marktordenaar (NMa) over fusies, concurrentie en kartelvorming.
  een heel ander gevolg is dat een deel van de kosten wordt afgeschoven op de patiënt en diens omgeving. de belangrijke kwaliteit ‘bereikbaarheid en nabijheid’ wordt ondergeschikt aan de kwaliteit ‘specialisme en ervaring’. dat betekent dat patiënten verder zullen moeten reizen (wellicht zelfs in de periode dat zij worden voorbereid op een operatie), met alle kosten van dien. maar ook dat de mensen uit hun omgeving, die hun geliefden willen bezoeken, een langere en duurdere reis moeten maken. wat dit in financiële termen (en verlies van gewerkte uren) betekent zal goeddeels onzichtbaar zijn, omdat het niet via de administratie van zorgaanbieders en/of verzekeraars wordt betaald. maar de eventuele beperking van de collectief betaalde kosten zal deels worden afgewenteld op de individuele portemonnee van patiënten en hun bezoekers. en daardoor zal een andere kwaliteit -contact houden met je omgeving- voor de patiënt zeker in het gedrang komen.
  zoals vaker worden de kosten voor de mensen die zorg nodig hebben groter, om de zorg betaalbaar te houden voor mensen die deze (nog) niet nodig hebben.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.