Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Alarm over ‘race to the bottom’ in wijkverpleging

Wijkverpleging voor ouderen en chronisch zieken komt in gevaar als zorgverzekeraars niet stoppen met het doorvoeren van forse volume- en tariefkortingen. Dat zegt brancheorganisatie ActiZ naar aanleiding van het tweede onderzoek naar zorginkoop van wijkverpleging door zorgverzekeraars.
stop400.jpg

Net als het onderzoek van vorig jaar laat de enquête van dit jaar zien dat wijkverpleging onder druk staat. 44 procent van de zorgorganisaties (153 zorgorganisaties hebben de enquête ingevuld) geeft aan dat zij te maken hebben met een volumekorting, die gemiddeld 12,3 procent bedraagt; 86 procent van de zorgorganisaties kreeg een korting van minstens 6 procent op de tarieven. ActiZ-leden verwachten dat de vraag dit jaar groter zal zijn dan het aanbod en dat er te weinig budget zal zijn (zeker omdat er 500 miljoen euro bezuinigd moet worden) om alle mensen die het nodig hebben, wijkverpleging te kunnen geven. Zorgorganisaties geven aan dat de druk op de wijkverpleging toeneemt omdat de vraag groter is dan hetgeen geleverd kan worden. En de tarieven die betaald worden, te laag zijn. ActiZ-leden roepen daarom op om een einde te maken deze ‘race to the bottom’.  

Onderzoek
De onderzoekers van bureau ICSB constateren dat de continuïteit van beschikbaarheidsvoorzieningen (onplanbare zorg en nachtzorg) en de voorzieningen voor specifieke doelgroepen, zoals de ketenzorg dementie onder druk staan. Zo geeft 65 procent van de zorgorganisaties die in 2015 beschikbaarheidsvoorzieningen leverde aan dat zij dit in 2016 niet of slechts deels kunnen continueren. ActiZ vindt dit zorgelijk. ‘Want deze zorg, die vaak regionaal is georganiseerd en door aparte teams wordt uitgevoerd, is een cruciale randvoorwaarde om het mogelijk te maken dat mensen langer zelfstandig wonen.’

Transitie langdurige zorg
De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging?

Lees meer >>

Innovatie
Daarnaast blijkt uit de resultaten van het onderzoek dat zorgverzekeraars de zorgorganisaties nog weinig mogelijkheden bieden om innovaties en vernieuwingen door te voeren. Terwijl daar wel (financiële) mogelijkheden voor zijn. Slechts 7 zorgorganisaties (N = 153) geven aan een contract voor een innovatietraject te hebben afgesloten; meerdere organisaties zijn hierover nog wel in overleg met de zorgverzekeraar. ActiZ pleit voor een extra boost op het gebied van innovatie en vernieuwing. Het is jammer wanneer mogelijkheden hiervoor onbenut blijven.  

Bureaucratie
Tot slot valt in de resultaten van het onderzoek op dat veel zorgorganisaties signalen geven over de toename van de administratieve lasten. De contractering is namelijk aanzienlijk veranderd ten opzichte van vorig jaar, omdat er niet langer in representatie wordt ingekocht. Zorgorganisaties kunnen dit jaar met meerdere verzekeraars afspraken maken. Het wegvallen van de representatie en de verschillende eisen die zorgverzekeraars aan zorgorganisaties stellen, zorgt voor een toename van de administratieve lasten. De inkoop wordt daarbij beleefd als ‘een administratief proces, waarvan de uitkomst al van te voren bekend is’. Ongeveer de helft van de respondenten geeft aan dat geen maatwerkgesprekken zijn gevoerd; voor de overige respondenten is dit wel het geval. Lees hier het hele onderzoek:

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.