Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Blog: Echte innovatie noodzakelijk voor houdbaarheid zorgstelsel

Suzanne Kruizinga
Suzanne Kruizinga is sinds 1 november 2017 lid raad van bestuur Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Voorheen schreef zij al blogs voor Zorgvisie als voorzitter CNV zorg&welzijn.
Ziekenhuizen moeten meer het voortouw nemen om nieuwe zorgconcepten te ontwikkelen. Op verschillende plaatsten in ons zorgstelsel ontstaan knelpunten en alhoewel steeds meer samen met andere ketenpartners wordt gezocht naar oplossingen, blijven echte innovaties uit. Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) zoekt nu een oplossing die verder gaat dan ketenoptimalisatie.
Suzanne Kruizinga, raad van bestuur WZA
Suzanne Kruizinga, raad van bestuur WZA (Foto: Sake Elzinga): 'Maak een nutsvoorziening van de acute zorg'

Een bekend knelpunt is ontstaan in de zorg rond kwetsbare ouderen. Seh’s worden overspoeld met kwetsbare ouderen en lopen zowel in capaciteit als kwalitatieve hulpverlening vast. In diverse regio’s, soms onder regie van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ), komen partijen bijeen. Dit resulteert meestal echter in het opstellen of aanscherpen van al dan niet bestaande samenwerkingsafspraken, en niet in het ontwikkelen van echt duurzame en nieuwe zorgconcepten.

Ouderen thuis laten

Maar laten we eerlijk zijn: kwetsbare ouderen horen niet op onze seh’s en onze afdelingen. Opname, delier en vallen zijn grote bedreigingen voor deze patiëntenpopulatie. Hoe mooi zou het zijn als deze ouderen niet meer standaard in het ziekenhuis worden gezien of opgenomen, maar alleen als het echt noodzakelijk is. Zullen we nu echt transmurale zorgconcepten ontwikkelen waar ook medisch-specialistische zorg geboden wordt in de vertrouwde omgeving van deze mensen? Door meer gebruik te maken van ict kunnen we al lang monitoren op afstand. Verpleegkundigen, medisch specialisten en huisartsen kunnen zowel fysiek als op afstand betrokken zijn bij een behandeling thuis. Alleen voor beeldvorming en specifieke behandeling zoals operaties zou men nog naar een andere locatie moeten, de rest kan rond huis. Dit alles in een netwerk inclusief wijkverpleging.

Krapte arbeidsmarkt

Ook spoedzorg zouden we echt anders kunnen organiseren voor deze groep. Waarom maken we geen multidisciplinaire teams bestaande uit gespecialiseerde acutezorgverpleegkundigen, wijkverpleging en huisartsenzorg? Een multidisciplinair team waar medewerkers werken over instellingen heen. Met daarbij HR-beleid over de instelling heen, dus iets wat goed aansluit bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. We krijgen in de zorg de komende jaren te maken met een enorme arbeidsmarktkrapte. Ook vanuit medewerkersperspectief is het noodzakelijk om de zorg anders te organiseren. Met de traditionele hrm-middelen die nu ingezet worden (zoals extra opleiden, instromers, verkort opleiden) gaan we het namelijk niet redden. Een risico dat door veel bestuurders nog echt wordt onderschat.

Samenwerking WZA en Philips

Vanuit het Wilhelmina Ziekenhuis Assen hebben we het initiatief genomen om te kijken of we een stap verder kunnen gaan in de transmurale samenwerking rond de kwetsbare oudere. Niet optimalisatie van de keten maar zoeken naar een innovatieve aanpak die een oplossing biedt voor een aantal knelpunten en uitgaat van de zorgvraag van de patiënt. Samen met inwoners van Assen, patiënten, alle betrokken ketenpartners, gemeente Assen en provincie Drenthe houdt het WZA medio januari twee interactieve workshops. Dit gebeurt met een zogenoemd HealthSuite Lab van Philips. Tijdens de workshops onderzoeken de deelnemers hoe we een ondersteunend netwerk kunnen opzetten waarbinnen ouderen desgewenst 24/7 gemonitord kunnen worden. Het streven is om daarmee crisissituaties te voorkómen.
Dit als een eerste stap naar een nieuw zorgconcept waarbij alle relevante partijen de zorg rond de patiënten in Drenthe samen gaan vormgeven. Zorg waarbij de patiënt en zijn zorgvraag centraal staan, ondersteund door de inzet van e-health en hrm-beleid over de instellingen heen.

Suzanne Kruizinga, raad van bestuur Wilhelmina Ziekenhuis Assen

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.