Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties10

Goed zorgverzekeraarschap

Henk Kik
Ggz-instellingen hebben er massaal mee te maken: verzekeraars die terugkomen op het afgesproken groeipercentage. Ook zelfstandig gevestigde ggz-aanbieders hebben het zwaar te verduren.
Henk Kik

Achmea wilde zich tijdens de contractbesprekingen met het Slotervaartziekenhuis niet houden aan de afspraken in het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord. De verzekeraar kwam terug op het afgesproken groeipercentage van 2,5 procent. Ditzelfde dreigt nu op grote schaal te gebeuren binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Stelselmatige ondermijning van afspraken door zorgverzekeraars komt steeds vaker in het nieuws. Weinig ruchtbaarheid wordt echter gegeven aan hoe zorgverzekeraars met zelfstandig gevestigde zorgaanbieders in de ggz omgaan.

De praktijk

Ieder jaar wordt het bekostigingssysteem voor de tweedelijns-ggz aangepast. De diagnose-behandelingcombinaties (dbc’s) worden jaarlijks gemodelleerd naar de kostenbesparende inzichten van het College voor zorgverzekeringen (CVZ) en VWS. DBC-Onderhoud, een instituut dat het gebruik van dbc’s faciliteert, levert de wijzigingen aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa bekrachtigt de veranderingen, waarna de zorgverzekeraars, VECOZO en de zorginstellingen hun software kunnen aanpassen ten behoeve van het declaratieverkeer. VECOZO is het communicatiepunt voor ketenpartners in de zorg.
Voor het boekjaar 2013 ging het als volgt:

 • Op 28 februari 2012 werden de hoofdlijnen voor de dbc-wijzigingen vastgesteld in het Directioneel Afstemmingsoverleg Onderhoudspartijen.
 • Op 25 mei legde DBC-Onderhoud het dbc-pakket ter goedkeuring voor aan de NZa.
 • Na goedkeuring, leverde de NZa het pakket op 5 juli aan het ggz-veld.
 • Betrokkenen hadden toen nog vijf maanden om alle wijzigingen softwarematig te verwerken.

Alle BIG-geregistreerde vrijgevestigde psychotherapeuten, die aangesloten zijn bij de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten ontvingen op 18 december 2012 een brief namens Zorgverzekeraars Nederland (ZN). In deze brief staat: ‘Door de zorgverzekeraars is aangegeven dat zij, na implementatie van de standaard, vanaf 1 mei 2013 in staat zijn om declaraties, op basis van de nieuwe versie, te verwerken.’
Dus behalve dat de tweedelijns-ggz-professional niet moet zeuren over het gebruikelijke voorfinancieren van de dbc’s krijgt hij ook nog te maken met een tijdelijke toename van liquiditeitsproblemen. Als ik op 5 maart een in 2013 gestarte kortdurende behandeling afsluit, kan ik die pas na 1 mei declareren. De zorgverzekeraar houdt de gebruikelijke verwerkingstijd van 1 maand in acht zodat ik pas in juli krijg uitbetaald.
Overigens was in 2012 precies hetzelfde aan de hand, met dit verschil dat wij in mei een brief kregen dat 1 mei niet gehaald was. Het declaratieverkeer kwam in juli weer op gang.

Onbehoorlijk bestuur
Medio januari bracht ik een bezoek aan DBC-Onderhoud. Mij werd verteld dat er geen reden denkbaar was om wijzigingen die al in juli 2012 bekend waren pas tien maanden later softwarematig op orde te hebben. Ook de leverancier van mijn praktijksoftware had de wijzingen al begin december 2012 keurig doorgevoerd.
Een cynische conclusie zou kunnen zijn dat verzekeraars heel wat rente-opbrengsten genereren door het maanden lang niet uitbetalen van gelden waar zorgverleners recht op hebben. Een meer realistische conclusie is dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, en dit dan meerdere jaren achtereenvolgend.
Psychotherapeuten worden geacht veel geduld te hebben. Mogelijk is een teveel aan geduld wel een vorm van beroepsdeformatie. Mijn geduld erodeert in ieder geval als ik de antwoorden van minister Schippers lees op Kamervragen van mevrouw Bouwmeester over onduidelijkheid aangaande klachten of meldingen over een zorgverzekeraar.
Schippers schrijft: ‘De toezichthouders behandelen geen individuele klachten van verzekerden tegen zorgverzekeraars en doen daarvan ook geen uitspraak. Wel vormen klachten, meldingen en signalen over zorgverzekeraars belangrijke input voor de risicoanalyse waarop zij hun eigen interne beleid baseren. De toezichthouders maken deze bewust niet openbaar om gedragingen zoals het indienen van nepklachten om concurrenten “zwart” te maken tegen te gaan.’
De minister wil desnoods ‘lokpatiënten’ inzetten om de Inspectie voor de Gezondheidszorg te voorzien van informatie over zorgverleners, maar zij behoedt de zorgverzekeraars tegen ‘zwartmakerij’.
Geachte mevrouw Schippers, wat ik hier schrijf is geen nepklacht en is ook niet bedoeld om zorgverzekeraars, vertegenwoordigd door Zorgverzekeraars Nederland, ‘zwart’ te maken. Wel maak ik u graag attent op de ‘Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap’, en dan met name paragraaf 2.3.1: ‘Wanneer een zorgverzekeraar ten opzichte van de zorgaanbieder in een machtspositie verkeert, maakt hij hier geen misbruik van.’

Henk Kik, klinisch psycholoog en psychotherapeut

10 REACTIES

 1. Failliet gaan van Europsyche is inderdaad gewoonweg een quick en dirty manier van bezuinigen door zorgverzekeraars met steun van mw Schippers.
  Klanten zijn en worden misleid door hun eigen zorgverzekeraars omdat toevoegingen in de BASISpolis niet expliciet vermeld worden! terwijl 99% van de bevolking denkt dat de basisverzekering voor iedereen gelijk is. NIET DUS.
  Verder geeft OHRA CS Delta LLoyd pas vanaf midden febr contracten af, dus zowel de patient als zorgverlener kan op geen enkele manier anticiperen op beperkte budgets.Ohra etc geeft zelfs aan dat zij als het budget op is zelfs een lopende behandeling stopzet en dan op zoek gaat naar een GGZ hulpverlener die wel nog budget over heeft. Dit weten hun klanten niet. En tegelijkertijd zie je hoe weinig verstand ze inhoudelijk hebben van de GGZ en dat winst dus het enigste is wat hen lijkt te motiveren .

 2. Lees alle reacties
 3. Kortom: zeer slecht beleid, waarvan de consequenties worden afgewenteld over de ruggen van patienten en zorgverleners. Wat een stelletje klungels, of ben ik te naief en moet ik er gewoon opzet in zien? Zo van: laten er maar flink wat van die eerstelijnspraktijken failliet gaan, dat scheelt lekker in de kosten? Dan ben ik wel bang dat ze wat betreft de eerste lijn het kind met het badwater weggooien.
  Ik ben i.i.g. elk respect voor beleidsmakers, en verzekeraars in de zorg kwijt geraakt. En ik merk helaas om mij heen dat ik niet de enige ben.

 4. In de tussentijd wordt het aantal zittingen dat vergoed wordt vanuit de zorgverzekering terug gebracht van 8 naar 5, het eigen risico verhoogd naar 350 euro, en geldt voor de eerste lijn nog steeds een eigen bijdrage van 20 euro per zitting (itt tot bij die dure tweede, hoezo tegenstrijdig beleid). Voor iemand zonder andere zorgkosten, wordt er al niets meer vergoed! En dan schrappen ze ook alvast maar de vergoeding voor een aantal zeer belangrijke stoornissen en problemen waarvoor mensen naar de 1e lijnsGGZ komen (en zet het CVZ alvast op onwetenschappelijk wijze in op nog veel meer).
  Het mag bijna een wonder heten als je als goedkope eerstelijnspraktijk 2014 haalt! En daarna, vanaf 2014, moet je nog afwachten of je van die verzekeraars een contract krijgt (dat je vervolgens alleen maar mag tekenen bij het kruisje, want onderhandelingsmogelijkheid is er niet). En mocht je de pech hebben dat je die niet krijgt, dan kan je je deuren sluiten, want dan hoeft er van de minister niets meer uitgekeerd te worden aan jouw patienten!

 5. Wordt er eerst in 2012 een ook door alle partijen in de GGZ ondersteund Bestuursakkoord gesloten, waarin de eerste lijn ( die zo geroemd werd doordat hij zo efficient en goedkoop is) een vrij grote rol krijgt, naast de nieuwkomer de POH-GGZ bij de huisarts. Vervolgens wordt er op korte termijn beleid en beleidsregels gemaakt voor die POH-GGZ, zodat die gratis sessies mag geven terwijl de duurder zijn dan de eerstlijnspsycholoog op de hoek. En mogen de grote instellingen met behulp van 2e lijnsgelden nieuwe poten opzetten in de eerste lijn, daarmee die kleine eerstelijnspraktijken (veelal solopraktijken of kleine maatschappen) waar nou net die zo goedkope eerstelijnszorg wordt geleverd omver worden geconcurreerd. Terwijl nou net voor die goedkope eerste lijn pas in 2014 nieuw beleid en nieuwe vergoedsingsregels in werking gaan!

 6. Ten koste van zorgverleners die (meer dan) een jaar voor niets hebben gewerkt. En ten koste van 10.000 patienten, die ineens hun behandeling moesten stoppen. Die zaak stinkt als een dode bunzing, en gaan haan die ernaar kraait.
  De NMA wenst hier blind voor te blijven, en de minister praat op een slecht geinformeerde wijze alles van de verzekeraars goed. En gezien andere berichten in de media als het bovenstaande, staat dit geval helaas niet op zichzelf.
  En dat is dan nog de tweede lijns GGZ.
  In de eerstelijns GGZ is men wellicht nog slechter af.

 7. Dat is namelijk de reden dat bv. de nieuwe toetreder Europsyche failliet is gegaan: door een gezamelijk georganiseerde actie van alle verzekeraars (daarbij aanmerkelijke marktmacht uitoefenend!, wat verboden is), en zonder een daadwerkelijke inhoudelijke toetsing of er werkelijk fraude is gepleegd, is men gewoon geen facturen meer gaan betalen. Dat er helemaal niet gefraudeerd werd (en natuurlijk werden er fouten gemaakt, en werd er wellicht handig gebruik gemaakt van gaatjes in de wetgeving), maakte niet uit: de zorgverzekeraars hebben na foutieve berichten in de pers, gewoon tussentijds hun polisvoorwaarden aangepast/anders uitgelegd en konden op die manier miljoenen euro’s voor gedurende meer dan een jaar uitgevoerde behandelingen (er wordt pas aan het eind van een jaar uitbetaald) in eigen zak houden.

 8. Het ministerie moest en zou marktwerking (iedereen moest kunnen toetreden, en vooral concurreren met elkaar) en DBC’s in de zorg brengen, ongeacht wat de professionals ervan vonden, en ondanks dat al bij voorbaat werd aangegeven dat het systeem fraudegevoelig is en veel duurder uit zou pakken. Nu rijzen inderdaad de kosten de pan uit vanwege al die nieuwe toetreders (die ze zelf zo graag wilden), en dat fraudegevoelige systeem. Dus gewoon slecht beleid, zou ik eerst concluderen.
  En nu mag de sector als geheel daarvoor bloeden, en worden om de boel qua kosten weer een beetje in het gareel te krijgen allerlei rechten en beschermingsmaatregelen afgebroken, zowel van patienten (zoals de vrije-artsen keuze!), als voor zorgverleners (idem). Om nog maar niet te spreken over dat de verzekeraars door de minister en instituties als NMA, CVZ etc. rechtstreeks de hand boven het hoofd gehouden wordt, ook als zij tussentijds hun spelregels veranderen.

 9. beste jan c
  en hoeveel koren zit er nog bij de kaf-verzekeraars?
  laten we een ding heel helder stellen: het gaat zorgverzekeraars alleen om winst.
  En zoals het nu gaat is er absoluut geen visie,noch op de korte noch op de lange termijn, hoe verantwoord om te gaan in de zorg met gemeenschapsgelden.
  Visieloos missieloos dus doelloos en verloren ook tgv het DBC-en.
  Holle kreten als kwaliteitsverbetering worden door oa zorgverzekeraars misbruikt om te bezuinigen en zelf meer winst te maken. En met het oog op 2014 …..wordt de verloren wedstrijd in de zorg, marktwerking genaamd een nog groter fiasco.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.