Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Eerste Kamer steunt overheveling jeugd-ggz

Mark van Dorresteijn
Een meerderheid van de Eerste Kamer steunt de plannen om jeugd-ggz onder te brengen bij gemeenten. De overheveling van de jeugdzorg, waar ook de jeugd-ggz onder valt, kreeg bijval van de VVD, PvdA, CDA en D66 na diverse toezeggingen.
Eerste Kamer steunt overheveling jeugd-ggz
Foto: Lex van Lieshout - ANP

Allereerst gaat de onafhankelijke commissie Transitie Autoriteit Jeugd toezicht houden op alle veranderingen binnen de transitie van de jeugdzorg. Deze commissie kan helpen als gemeenten problemen hebben met het inkopen van zorg. Ook instellingen die zich zorgen maken over de zorg voor specifieke groepen, kunnen er aankloppen. Verder komen er proefprojecten waar gemeenten en zorgpersoneel kunnen oefenen met de nieuwe opzet. Tot slot gaan premier Mark Rutte en Van Rijn gaan een nationale conferentie voorbereiden om mogelijke stigmatisering van mensen met een psychische aandoening tegen te gaan.

Zorgen om goede hulp

Het kabinet wil de jeugdzorg overhevelen naar de gemeenten, omdat die beter maatwerk kunnen leveren. Een van de grote zorgen van de Eerste Kamer is de jeugd-ggz. De uitspraak van Jorritsma over jongeren die maar naar de voetbalclub moeten gaan, gooide extra olie op het vuur. Van Rijn suste de ophef door te benoemen dat de gemeenten niet op de stoel van de zorgverlener gaat zitten, ‘zoals de zorgverzekeraar niet op de stoel van de huisarts gaat zitten.’ Ook het idee dat gemeenten niet thuis kunnen geven bij een hulpverzoek, is volgens de bewindsman niet aan de orde. ‘Gemeenten hebben de plicht om jeugdhulp te regelen. De zorgaanbieder bepaalt vervolgens wat er moet gebeuren. Dat is niks nieuws. De regering erkent dat de jeugd-ggz gezondheidszorg is en blijft waarvoor alle professionele regels blijven gelden.’

Transitie langdurige zorg

De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging?
Bekijk het dossier

Bezuiniging

PVV, SP, OSF en Partij voor de Dieren zijn niet tegen de operatie, maar wel tegen de grote druk en de bezuiniging van 450 miljoen euro waarmee de operatie gepaard gaat. Tineke Slagter van de SP diende zelfs een motie in de overheveling van de jeugdzorg los te koppelen van de bezuiniging.

Onwel tijdens debat

Het plenair debat over de jeugdzorg startte dinsdag rond half 12 en ging door tot midden in de nacht. D66-senator Marijke Scholten werd aan het einde van het debat onwel. Toen zij kort voor middernacht aan het woord was, formuleerde ze steeds onduidelijker. Een slokje water bleek niet de oplossing, ze vroeg een korte pauze aan en gaf aan “ik word niet lekker”. Scholten zakte vervolgens door haar knieën, werd opgevangen en op de grond gelegd waar mede-senator Tineke Slagter (SP) haar te hulp schoot. Huisarts Slagter werd bijgestaan door andere helpende handen in de Eerste Kamer. Voorzitter Ankie Broekers-Knol gaf aan dat Scholten het al snel weer goed maakt en vervolgde het debat. Zonder Scholten.

Niet alleen de Eerste Kamer had een lange dag. Ook op diverse plekken in het land werd het debat gevolgd tijdens bijeenkomsten. Op Twitter waren de topics #jeugdwet en #EKjeugdwet bijna de hele dag trending topic.

Stemming

Voor de offciële uitslag moeten alle geïnteresseerden nog een week geduld hebben. Aankomende dinsdag stemt de Eerste Kamer officieel over de Jeugdwet. VVD, PvdA, CDA en D66 hebben bij elkaar 46 zetels in de Eerste Kamer. De andere partijen (PVV, SP, Groenlinks, ChristenUnie, SGP, 50Plus OSF, Partij voor de Dieren) hebben samen 29 zetels.

Zes moties

Tijdens het debat werden zes moties ingediend. De Eerste Kamer stemt daarover op dinsdag 18 februari.

Tineke Slagter van de SP diende een motie in die de regering verzoekt de transitie van jeugdzorg niet te koppelen aan de bezuiniging. Ze vroeg om de beslissing over de omvang van de bezuiniging uit te stellen tot twee jaar na de invoering van de transitie. Van Rijn zegde toe om samen met brancheorganisaties te overleggen over de geuite zorgen en de Kamer hierover per brief te informeren. Hij streeft er naar dit voor de stemming over de wetsvoorstellen te doen.

Mariëtte Frijters-Klijnen van de PVV diende een motie in om de stemming over het wetsvoorstel uit te stellen totdat alle onduidelijkheden rondom de frictiekosten, privacyaspecten en de samenhang met andere wetten zijn weggenomen. Deze motie werd door staatssecretaris Teeven ontraden.

De motie van Jannette Beuving van de PvdA verzoekt de regering de Kamer jaarlijks bij de begroting te informeren over de kwaliteit en toegankelijkheid van het jeugdhulpsysteem in relatie tot de financiële randvoorwaarden voor gemeenten. Van Rijn steunde de opzet van deze motie, maar achtte de termijn van een jaar te kort voor een integrale evaluatie. Wel kan er jaarlijks worden gerapporteerd over de stand van zaken, om uiteindelijk na drie jaar te evalueren.

Beuving diende een tweede motie in die de regering verzoekt een meldpunt in te richten waar ouders, professionals en gemeenten terecht kunnen met signalen en vragen over het overhevelen van de jeugd-ggz aan gemeenten. Staatssecretaris Van Rijn gaf aan dat hij hecht aan meldpunt, maar betoogde dat een eventuele uitbreiding van de rol die de Kinderombudsman hier in speelt meer voor de hand ligt.

Ruard Ganzevoort van GroenLinks diende een motie in die de regering verzoekt garanties te bieden voor situaties waarin de gemeentelijke budgetten ondanks zorgvuldig beleid te krap zijn om de noodzakelijke zorg en preventie te organiseren. Van Rijn gaf aan dat het ministerie wel een stelselverantwoordelijkheid heeft, maar dat er geen vangnet wordt geboden aangezien de verantwoordelijkheid expliciet is toebedeeld aan gemeenten. Hij ontraadde de motie.

Roel Kuiper van de ChristenUnie diende een motie in die de regering verzoekt een regeling te treffen voor landelijk werkende instellingen (lwi’s) om de beschikbaarheid van jeugdzorg voor de toekomst en een zachte landing in het nieuwe bestel te waarborgen. Staatssecretaris Teeven gaf aan dat de positie van lwi’s al is gewaarborgd in de Jeugdwet, maar dat het kabinet wel het aanbod van lwi’s zal blijven monitoren. Het oordeel over de motie liet Teeven aan de Kamer.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.