Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Extra geld en korten op wijkverpleging

Bart Kiers schrijft zowel over cure als care. Zijn aandachtsvelden zijn de ziekenhuizen, medisch specialisten, wijkverpleging en ouderenzorg.
De overheid trekt extra geld uit voor de wijkverpleging en bezuinigt tegelijkertijd. Onder de streep neemt het totale bedrag in 2017 met 180 miljoen euro toe. Maar is het genoeg?
Geld_Fotolia_450.jpg
Foto: Fotolia

Voor 2017 bedraagt het landelijke budget voor wijkverpleging 3,61 miljard euro. In 2016 was dat nog 3,43 miljard euro. Het ministerie van VWS stelt dus 180 miljoen euro extra beschikbaar. Het is meer geld, maar het had veel meer kunnen zijn als de overheid niet tegelijkertijd fors het mes had gezet in de wijkverpleging. Bij de overheveling uit de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet heeft VWS een structurele bezuiniging van 500 miljoen euro ingeboekt. Die is in 2015 eenmalig afgezwakt met 100 miljoen euro, maar voor de jaren daarna staat die bezuiniging van 500 miljoen euro nog gewoon op de VWS-begroting.

Bezuinigen en investeren in wijkverpleging
Waar komt die 180 miljoen euro geld vandaan? In het onderhandelaarsresultaat 2014-2017 voor de transitie in de verpleging en de verzorging, dat staatssecretaris van VWS Martin van Rijn heeft gesloten met brancheorganisaties, zijn al enkele afspraken gemaakt over extra geld, de zogeheten intensivering wijkverpleging. Dat loopt op van 40 miljoen euro in 2015 tot 200 miljoen euro extra in 2017. Daarnaast wordt er extra geld gereserveerd om de demografische groei op te vangen: 80 miljoen euro in 2015, 160 miljoen euro in 2016 en 240 miljoen euro in 2017. Voor de afbouw van het aantal verzorgingshuisbedden krijgen zorgaanbieders echter minder geld dan oorspronkelijk begroot, omdat die zogeheten extramuralisatie minder snel gaat dan was verwacht. In de begroting van 2015 werd het bedrag voor 2017 nog geschat op 365 miljoen euro, in de huidige begroting is dat 220 miljoen euro. Na verrekening van alle plussen en minnen blijft er onder de streep 180 miljoen euro over voor 2017.

ActiZ: onvoldoende budget
Maar is dat ook voldoende? ActiZ denkt van niet, zo blijkt uit de enquête die afgelopen zomer onder haar leden is gehouden, en die deze week is gepubliceerd. Volgens die inschatting zal het budget voor 2016 al met 180 miljoen euro worden overschreden. Door het kabinetsbeleid zijn er steeds meer ouderen die langer thuis blijven en steeds zwaardere zorg aan huis nodig hebben. Daar houdt het overheidsbeleid onvoldoende rekening mee, vindt ActiZ. Daar komt bij dat de onderhandelingen met verzekeraars over de zorginkoop van wijkverpleging op veel plekken moeizaam verlopen. De kortingen van verzekeraars op de tarieven lopen zodanig op dat zorgorganisaties in financiële problemen komen. Uit een monitor van de NZa afgelopen zomer bleek de grote onvrede onder zorgaanbieders. Een kwart van de zorgaanbieders draaide in 2015 zelfs verlies op de wijkverpleging, staat in de brandbrief van ActiZ van augustus. De wijkverpleging zal de gemoederen nog wel even bezighouden, zeker gezien de plannen voor een nieuwe bekostiging in 2019.

Transitie langdurige zorg
De AWBZ is overgegaan naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging? Lees meer >>

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.