Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties5

Ggz moet factuur specificeren

Bart Kiers schrijft zowel over cure als care. Zijn aandachtsvelden zijn de ziekenhuizen, medisch specialisten, wijkverpleging en ouderenzorg.
Ggz-aanbieders moeten vanaf 2014 op de factuur aangeven wat de diagnose van patiënten is en hoeveel tijd zij aan behandelingen besteden. Dat staat in het onderhandelaarsresultaat ggz dat minister Edith Schippers op 16 juli heeft gesloten met brancheorganisaties.
Ggz moet factuur specificeren

Het onderhandelaarsresultaat ggz 2014-2017 borduurt voort op het hoofdlijnenakkoord dat minister Schippers van VWS eerder heeft gesloten met de brancheorganisaties in de ggz en de zorgverzekeraars. De brancheorganisaties moeten het onderhandelaarsresultaat nog ter goedkeuring voorleggen aan hun leden. Net als in de ziekenhuizorg zijn de financiële randvoorwoorden voor de curatieve ggz aangescherpt. Voor 2014 geldt nog een volumegroei van 1,5 procent, in de periode 2015-2017 is die nog maar 1 procent.

Meer op ggz-factuur

Om meer inzicht te krijgen in waar de kosten worden gemaakt in de ggz, willen verzekeraars en het ministerie van VWS dat ggz-aanbieders meer informatie opnemen op de factuur. Ze moeten aangeven wie de hoofdbehandelaar is, hoeveel tijd deze kwijt is aan directe en indirecte patiëntgebonden zorg, wat de diagnose is en wie de verwijzer is. Om te waarborgen dat de privacy van patiënten en het medisch beroepsgeheim worden gewaarborgd, gaan Zorgverzekeraars Nederland en het Landelijke Platform GGz een verzoek indienen bij het College Bescherming Privacy.

Nieuwe ggz-toetreders

De partijen zijn verder overeengekomen dat strengere voorwaarden moeten worden gesteld aan nieuwe aanbieders. Dat is nodig om de kwaliteit van de zorg te kunnen garanderen. Partijen vinden dat er een toets vooraf moet komen, maar in de tekst van het onderhandelaarsresultaat wordt niet aangegeven hoe. De minister wil dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) binnen vier weken na start van de zorgverlening een toets afneemt. De IGZ kan controleren of nieuwe toetreders voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen en of ze een controleerbare administratie voeren. Van bestuurders van instellingen kan een verplichte verklaring omtrent gedrag worden gevraagd. Ook moet er een verplichte certifering komen en een visitatiesysteem, waardoor vrijgevestigde aanbieders eens in de vijf jaar worden getoets aan kwaliteitscriteria.

Lageziektelasten

Verder valt op dat de minister afziet van de besparing van 1,5 miljard euro op aandoeningen met een lageziektelast. Die blijven in het basispakket. Wel moet het College van Zorgverzekeringen doorgaan met ‘stringent pakketbeheer’. Het kritisch doorlichten van het pakket moet 225 miljoen euro opleveren.

5 REACTIES

  1. Leuk Alberts. Uw laatste gedachtengang over de operatiezalen verheldert de AMBTELIJKE denkwijzen over de ZORG. Duidelijk de 9 tot 5 mentaliteit. Beste Joshua . Net als paarden meent de politiek OOGKLEPPEN nodig te hebben . Zelfs met …… slaat zij overigens al vaak OP HOL en vergaloppeerd zij zich al te vaak , vooral in de Caribbeans. P.s. Van 16 Miljoen Nederlanders weet de Roverheid precies de inkomsten . Van slechts 16 overheidsdepartementen zijn de UITGAVEN…. NIET…. precies bekend. ? ? ?

  2. Lees alle reacties
  3. De DSM classificatie was al eenvoudig terug te vinden, als je het bedrag weet en het NZA percentage kan je de stoornis die erbij hoort zo in de tabel opzoeken. Verder vind ik het vermelden van het totaal aantal minuten logisch, dacht eigenlijk dat verzekeraars dat al konden inzien – niet dus.
    @Joshua: DBC’s zijn al tarieven op zwaarte en tijdsbasis. De patiënt kan dus al weten dat als hij zeg 700 minuten zorg krijgt voor een depressie, wat dat kost. Punt is echter dat voor velen onduidelijk is dat er ook indirecte tijd bij komt (vergadering, rapportage, correspondentie, overleg verwijzer etc) en dat het in de GGZ van te voren erg moeilijk is in te schatten hoe lang een behandeling duurt omdat de relatie classificatie – behandelduur feitelijk afwezig is. Ik begrijp ook niet waarom de GGZ een vaste eindfinanciering moet hebben: moet je mensen onbehandeld naar huis sturen? Zou een mooie boel worden op de operatiezalen in Nederland, ‘sorry mijnheer, maar die complicatie valt buiten het kostenplaatje, we maken u maar dicht’.

  4. Het is teleurstellend te zien dat de minister en haar ambtenaren maar blijven doorgaan op de heilloze weg. Wanneer gooien ze de oogkleppen eens af! Waarom moet het nu weer zo complex, hetgeen weer enorm veel geld kost. Wat te denken wat deze maatregelen, controle, wijziging van de software, de administratie, de handhaving, de IGZ, enzovoort allemaal kost. Ik vraag mij werkelijk af wanneer mensen die dit kunnen bedenken eens langs de GGZ psycholoog moeten. Als dat al mag van het heilige macrobudget….
    Waarom niet een algemeen met alle partijen overeengekomen tarief op zwaarte en tijdsbasis. Niet op diagnose, enz. Zijn we gelijk van de privacyproblematiek af. Zinvolle GGZ zorg bij de voordeur bepalen, limiteren in omvang op basis van nut, en ook de patient deels verantwoordelijk maken. Gelijk de kosten vaststellen bij aanvang, geen open eind financiering. De kosten lopen op omdat iedereen maar onbeperkt wil en kan consumeren! De kostenstijging ligt grotendeels bij de consument. Soms is eindeloos doorgaan en blijven hangen niet meer zinvol en eerder schadelijk.

  5. Kent u al het sprookje van zorgverzekeraars Nederland dat de op straat liggende Privacy gaat garanderen , middels een verzoek ( voor wat ? ? ) bij het c v p . Binnenkort met de andere utopieën in de gebundelde uitgave van , vooral in de eigen sprookjes gelovende , E. Schippers ?.

  6. Nieuwe GGZ zorgaanbieders: hoeveel jaren achterstand kan de inspectie in korte tijd inlopen bij de controle van nieuwe aanbieders? Deze transparante manier van declareren maakt het fraudeurs lastiger, maar juist de GGZ doelgroep is het meest kwetsbaar op gebied van privacy. Dit dient dus het belang van de financier en niet de patient. Worden we hier als maatschappij beter van? Dan ook maar gelijk alle geslachtsziekten openbaar?

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.