Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties10

‘Groei zorgvolume met 2,5 procent is te ambitieus’

Bart Kiers schrijft zowel over cure als care. Zijn aandachtsvelden zijn de ziekenhuizen, medisch specialisten, wijkverpleging en ouderenzorg.
Zorgverzekeraars willen zich vooralsnog niet vastleggen op een maximale jaarlijkse groei van het zorgvolume met 2,5 procent. De onderhandelingen hierover met het ministerie van VWS, ziekenhuizen en zelfstandige behandelklinieken verlopen moeizaam.
‘Groei zorgvolume met 2

Minister Edith Schippers van VWS wil met zorgverzekeraars en ziekenhuizen afspreken om het zorgvolume jaarlijks met niet meer dan 2,5 procent te laten stijgen. Medisch specialisten hebben zich daar in december al op vastgelegd. Maar de onderhandelingen met zorgverzekeraars en ziekenhuizen verlopen moeizaam.

Te ambitieus

Verzekeraars vinden 2,5 procent te ambitieus, aangezien de groei de afgelopen jaren minstens 4 procent bedroeg. Ton van Houten, bestuurder van Zorg en Zekerheid en voorzitter van de Vereniging van Regionale Verzekeraars, pleit voor een overgangsregime om de risico’s te beperken. Dan zou de groei van het zorgvolume in enkele jaren naar 2,5 procent worden teruggebracht.

Twee miljard te veel omzet in 2006

“De invoering van prestatiebekostiging is een mega-systeemwijziging”, stelt Van Houten. “Voor zeventig procent van de dbc’s moeten er vrije prijzen komen. Tegelijkertijd wil de minister de dbc’s vervangen door DOT’s. Ziekenhuizen hebben geen flauw idee wat dit gaat doen met hun omzet. In het systeem van omrekenen zitten allemaal aannames waarvan onbekend is hoe ze in de praktijk uitwerken. Bij de vorige grote operatie, de introductie van dbc’s in 2006, is door verkeerde aannames in één jaar twee miljard te veel omzet betaald. Dat moet je voorkomen. Je moet verzekeraars de tijd geven zich hierop voor te bereiden.”

Saneren overcapaciteit

Om de volumegroei te beheersen is scherp onderhandelen over prijzen niet voldoende. Veel doelmatigheidswinst valt volgens Van Houten te behalen door de overcapaciteit in ziekenhuizen aan te pakken. “We hebben de laatste jaren een wildgroei aan medische centra gezien, maar het sluiten van overbodige dialysecentra of spoedeisendehulpposten is heel lastig. Daarvoor hebben we wettelijke middelen nodig. De vraag is of we die bij de invoering van de prestatiebekostiging in voldoende mate krijgen.”

VWS aan zet

Volgens andere ingewijden ligt de bal bij het ministerie van VWS. Dat beraadt zich op een fonds voor het saneren van overcapaciteit en een geleidelijke beperking van het zorgvolume. Uiterlijk 5 april moeten partijen eruit zijn, want een dag later debatteert de Kamer over ziekenhuisbekostiging. (Zorgvisie – Bart Kiers)

Lees ook:

Overschrijding VWS is 2,1 miljard euro

Zorgverzekeraars dreigen met premiestijging

Steun specialisten voor deal met VWS en ziekenhuizen

Zorgvisie magazine

Interesse in meer achtergronden? Word nu abonnee van Zorgvisie.

10 REACTIES

 1. Ook W vd Ven maakt zich schuldig aan snel lezen. PwC heeft immers een geweldige disclaimer geplaatst in haar rapport in opdracht van VWS over de internationale ervaringen aangaande risico verevening: PwC moest afgaan op door VWS aangedragen informatie en heeft zelf geen onderzoek gedaan. PwC beweert zelf niets en verwijst naar VWS en stelt zelf in haar conclusie enige serieuze vragen. Dat de risico verevening ex ante op orde is is een uitspraak van VWS zelf en dat afschaffing van ex poste mogelijk is komt voor rekening van VWS en twee Australische “experts’ die een theoretisch model in Australië willen invoeren. Een theoretisch model! PwC stipt het subtiel aan. VWS is immers betalende partij en PwC wil wel aan de tiet blijven hangen.

 2. Lees alle reacties
 3. Hier horen we het eens van een ander. Overigens maakt Zorgvisie zich schuldig aan foutief koppen maken. In laatste zorgvisie suggereert Zorgvisie dat W vd Ven van mening is dat kaiser Permanente in Nederland niet mogelijk is, terwijl hij juist het tegendeel beweert.
  Gaarne een link naar dat artikel uit de papieren versie van Zorgvisie op deze site. Met correctie. W vd Ven heeft het spel goed door.
  Marktwerking bedreigt chronisch zieken
  Stimulans zorgverzekeraars tot risicoselectie
  Door de verdere liberalisering in de zorg leiden zorgverzekeraars voorspelbaar verlies op een groot aantal chronisch zieken. Volgens professor Wynand van de Ven kan dit betekenen dat zorgverzekeraars niet willen investeren in innovatieve zorgprogramma’s voor chronisch zieken als zij door die programma’s voorspelbaar verliesgevende verzekerden aantrekken.
  Professor Van de Ven is verbonden aan het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
  Volgende week woensdag spreekt de Tweede Kamer met de regering over de verdere liberalisering in de zorg. De regering wil per 1 januari 2012 voor 70 procent van de ziekenhuisproducten vrije prijzen. Nu is dat 34 procent.
  Om zorgverzekeraars een stimulans te geven scherp met de ziekenhuizen te onderhandelen wil de regering tegelijkertijd de risicodragendheid van de verzekeraars vergroten. Hiertoe worden de kostencompensaties afgebouwd die zorgverzekeraars achteraf ontvangen als zij hoge kosten hebben gemaakt voor chronisch zieken. Dit vereist echter wel dat verzekeraars via de risicoverevening vóóraf voldoende voor die hoge kosten worden gecompenseerd.
  De regering concludeert op basis van een recente PwC-evaluatie dat dit het geval is. In een artikel in het economenblad ESB stelt Van de Ven echter dat de risicoverevening nog niet op orde is en dat zorgverzekeraars hierdoor een stimulans tot risicoselectie hebben. Dit kan nadelig uitpakken voor chronisch zieken. Volgens hem wordt de Tweede Kamer met de PwC-evaluatie op het verkeerde been gezet.
  Het artikel wordt gepubliceerd in ESB 96(4607) 1 april 2011 p. 221.
  Nadere informatie
  Sander Bus, Marketing & Communicatie iBMG, communicatie@bmg.eur.nl, tel: (010) 408 8868 of 06 17 68 89 30

 4. Heel hard snoeien ook in het aantal cijfers en rapporten dat aan verzekeraars en inspectie geleverd moeten worden. Dit bespaart gigantisch veel op de tijd die je nu kwijt bent aan verplichte administratie en die je nuttig aan patientenzorg kunt besteden. Je doet met hetzelfde aantal mensen meer werk, of met minder mensen hetzelfde als nu. In beide gevallen levert dit een enorme efficiency slag op.
  Als ik zie hoeveel mensen in mijn ziekenhuis de hele dag achter een computer zitten en imho niks nuttigs uitvoeren….. En maar rapporten schrijven van 20, 30 pagina’s en nieuwe protocollen bedenken die weer ingevoerd moeten worden met extra checks. Nieuwste idee: het aantal deurbewegingen op OK registreren. Probleem: iemand moet daar, terwijl hij/zij andere patientactiviteiten heeft, zich tegenaan bemoeien. Gevolg: minder tijd voor de patient, haast>fouten/complicaties, of alle ingrepen gaan weer langer duren. Bij alles wat wordt bedacht is het excuus steeds: “ach, dat kost maar 1 minuut”, maar bij 10 van dat soort dingen is het 10 minuten per ingreep. Reken dat door voor 8 ingrepen op een dag: dat scheelt je zo ruim een uur. Kun je een extra patient voor behandelen…..

 5. Helemaal eens met Jansen2!
  De arrogantie druipt van de mails uit het ambtelijk apparaat..
  Balkenende (wie kent hem nog?) beloofde al een reductie van 33% aan ambtenaren in het vekiezingsprogramma destijds..
  Heel snel doovoeren, zodat wij als professionals weer aan het werk kunnen zonder de volslagen doorgeslagen bureaucratie, die alles verstikt van hoog tot laag in de Medische wereld.

 6. De continuïteit van het regeringsbeleid wordt bewaakt door de ambtelijke organisatie. De politiek verantwoordelijken komen en gaan. De budgettaire verdeling van de belasting en premie opbrengsten in dit land wordt gedaan door ambtenaren. Yes, Minister is opgenomen in Nederland. Achteraf engels ingesproken.
  Ministerie van Financiën gaat over de budgettering in de Zorg. Zo was het en zo is en zo zal het blijven. Een positieve betalingsbalans is waar de Nederlandse Overheid, is politiek en ambtelijk Nederland, voor blijven gaan en daarvoor moet alles wijken.
  Het is zoals A Klink het in de Eerste Kamer nlv het debat Grensoverschrijdende zorg zei: “je hebt het belang van de Lidstaat en je hebt het belang van de burger, waarbij het belang van de Lidstaat voorgaat”.
  De bal van het “goed huisvaderschap” ligt bij de ambtenaren. Alle 1.5 miljoen. Inclusief semi, pseudo, u bocht ambtenaren, expertisebureaus, consultancy bureaus, adviesbureaus die met langjarige contracten in essentie ambtelijke organisatie bureaus zijn geworden. Plexus leeft van VWS opdrachten. Conquestor en Significant idemdito.
  1.5 miljoen ambtenaren zijn vergeten wie hen betalen.
  Het macro beslag van de Overheid op de burger is inmiddels gegroeid naar 60,5% van het inkomen. Een record volgens de Economist. Maar wat zijn we gelukkig volgens het CPB.
  2,5% toegestane groei bij een autonome groei van 4 – 6% volgens OESO experts is tekenend voor de Nederlandse ambtelijke organisatie. Bij ongewijzigd beleid geeft Nederland in 2040 15% van het BNP uit aan zorg. En dat is helemaal geen probleem.
  Wil men wijzigen dan is intern allang bekend waar men moet schrappen en concentreren: bij de ziekenhuizen. De kosten per patiënt zijn in Nederland even hoog als in de USA. Wij betalen Mayo Clinic rekeningen en krijgen ……. zorg.
  Oorzaak ligt in het nog altijd aangehouden model van centrale regie en budgettering met uitvoering door het maatschappelijk middenveld. 100 ziekenhuizen zijn er niet plotsklaps gekomen. Per ziekenhuis heeft Nederland het meeste bedden. Oorzaak: betaling per bed. En dan moet je als ambtelijk/politieke organisatie niet verbaasd zijn als je per ziekenhuis 500 bedden krijgt, waar Frankrijk kan volstaan met 125.
  Kaiser Permanente verzorgt in Orange County 500.000 verzekerden met twee ziekenhuizen met ieder 340 bedden. Kom daar maar eens om in de Nederlandse situatie.
  Afschaffing van de ex poste verevening is niet de oplossing. Daar zijn de interne en externe experts het over eens. Waarom de ambtelijke en politieke organisatie daar toch voor gaan volgt uit Nederlandse organisatie en inrichtingsmodel. De burger is de onderliggende partij en het eigen bordje moet ten koste van alles worden schoongehouden.
  Die loonsverhoging voor ambtenaren komt er zodoende zeer zeker aan en het aantal zal uitsluitend toenemen.
  Apotheken hebben gemiddeld 30% van hun personeel ontslagen of middels natuurlijk verloop opgevangen. Prestatie per kop is geweldig gestegen. De ambtelijke organisatie, NZa als uitvoerend orgaan, rekent de besparing door in de tarieven. Mag allemaal in kader van de WMG.
  Voorstel is om een Wet Ambtelijke Krimp te maken en die los te laten op de ambtelijke organisatie. Met een Nationale Openbaar Bestuur Autoriteit als “MarktMeester”.
  30% reductie in aantal ambtenaren is mogelijk en de besparing kunnen worden doorgerekend in de tarieven voor de burger. Macro beslag kan zo naar 40%. Het OESO gemiddelde.
  Die 2.5% is een terugreken percentage om het geraamd toegestaan budget voor 2040 niet te overschrijden. Een wel heel sterk staaltje plan economie. Stalin en Mao zouden er van blozen.
  Dit krijg je als je het Excel spreadsheet heilig verklaart.
  PwC rapport is van VWS. PwC heeft een geweldige disclaimer geplaatst. Kompleet genegeerd in de media. VWS leunt in haar conclusie op twee Australische experts die in hun land tzt een nieuw systeemmodel willen invoeren en dat volgens hen kan werken. VWS neemt hun conclusie over. Let wel, het is een theoretisch model.
  Alle experts zijn het erover eens dat een beschaafd land niet kan zonder ex ante en ex poste verevening. Zelfs de OESO deelt deze conclusie en stelt dan ook dat een nationaal zorgstelsel, model scandinavië, het meest toekomstbestendig is. Ingrepen door de Overheid zijn veel eenvoudiger door te voeren en een vestigingsbeleid en spreidingsbeleid is geen probleem. Nederland heeft gekozen voor een privaat stelsel en dat valt onder de mededingingsregels met alle gevolgen van dien.
  En het zijn VWS ambtenaren die dit doen en niet de politici.
  Yes, Minister.

 7. Mooie inkijk in de ambtenarenwereld: Ambitie is blijkbaar om met minimale inzet het werk van anderen maximaal te frustreren met als doel dat er zodat er zo weinig mogelijk zorg geleverd kan worden. Wat moeten jullie moeders trots zijn!

 8. Niet verrassend, maar de reactie van VWS zal ook niet verrassen: afschaffing van de hoge kosten verevening achteraf zodat zorgverzekeraars meer geprikkeld worden om te concurreren. Dat laatste lost het eerste probleem natuurlijk niet op, maar dit lijkt toch de logica van VWS. En als de chronische patient straks slechtere zorg krijgt omdat blijkt dat de ex-ante risicoverevening toch onvoldoende goed was, dan zijn we al weer jaren verder. Waarom is er eigenlijk geen Engelstalige samenvatting van het PWC internationale deskundigenonderzoek naar de kwaliteit van de Nederlandse risicoverevening? Dan zouden de deskundigen kunnen controleren of PWC hun oordeel goed heeft samengevat. Of was dat misschien niet wenselijk?

 9. Niet verrassend, maar de reactie van VWS zal ook niet verrassen: afschaffing van de hoge kosten verevening achteraf zodat zorgverzekeraars meer geprikkeld worden om te concurreren. Dat laatste lost het eerste probleem natuurlijk niet op, maar dit lijkt toch de logica van VWS. En als de chronische patient straks slechtere zorg krijgt omdat blijkt dat de ex-ante risicoverevening toch onvoldoende goed was, dan zijn we al weer jaren verder. Waarom is er eigenlijk geen Engelstalige samenvatting van het PWC internationale deskundigenonderzoek naar de kwaliteit van de Nederlandse risicoverevening? Dan zouden de deskundigen kunnen controleren of PWC hun oordeel goed heeft samengevat. Of was dat misschien niet wenselijk?

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.